Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

fungicyd, środki ochrony roślin, ochrona, uprawa, zboża, uprawa zbóż, zwalczanie chorób zbóż

Działanie Input Triple w praktyce

Żniwa dobiegły końca. Czas podsumować sezon 2019/2020 i sprawdzić, jaką wydajność osiągnęły zboża. Zebraliśmy opinie rolników na temat nowego preparatu Input Triple stosowanego również łącznie z Ascra Xpro w uprawie pszenicy ozimej. Jakie są finalne efekty tego programu fungicydowego?

Input Triple to nowy fungicyd o unikatowym składzie dopasowanym do pierwszego zabiegu. Zawiera trzy substancje czynne z różnych grup chemicznych - 160 g/l protiokonazolu (z grupy triazoli), 200 g/l spiroksaminy (z grupy ketoamin) oraz 40 g/l proquinazidu (z grupy chinazolin) – dzięki czemu jest niezwykle skuteczny. Działa układowo i chroni takie gatunki zbóż, jak: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime i jęczmień jary. Przed jakimi patogenami? Przed łamliwością podstawy źdźbła, septoriozą paskowaną liści pszenicy, brunatną plamistością liści, plamistością siatkową jęczmienia, rynchosporiozą zbóż czy rdzą brunatną. Wyjątkowo działa na mączniaka prawdziwego zbóż i traw, zwalczając go zarówno interwencyjnie, jak i zapobiegawczo. Efekt ochronny utrzymuje się przez długi czas, co pozytywnie wpływa na zdrowotność liścia podflagowego oraz flagowego.

 

Plonowanie pszenicy ozimej zwiększyło się przy zastosowaniu technologii ochronnej firmy Bayer

Plonowanie pszenicy ozimej zwiększyło się przy zastosowaniu technologii ochronnej firmy Bayer

 

Technologia w komplecie

Input Triple poleca się stosować łącznie z preparatem Ascra Xpro 260 EC. Input stosuje się w tzw. terminie T-1, kiedy to mamy za zadanie chronić roślinę przed grzybami powodującymi choroby podstawy źdźbła, ale też patogenami atakującymi dolne liście zbóż. Optymalnym terminem do wykonania tego zabiegu jest faza pierwszego kolanka (BBCH 31). Można jednak przeprowadzić go wcześniej – w fazie początku strzelania w źdźbło (BBCH 30), co będzie korzystne zwłaszcza przy wilgotnej pogodzie. Zakres stosowania preparatu jest jednak dużo szerszy – można go aplikować aż do fazy BBCH 49, czyli gdy z pochwy liściowej wyłaniają się pierwsze ości kłosa.

Z kolei Ascra zalecana jest w terminie T-2, czyli na liść flagowy. Wówczas można uzyskać spektakularne wręcz efekty, ponieważ program ochrony oparty na połączeniu preparatów Input Triple i Ascra Xpro nie tylko pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób, lecz także stymuluje procesy fizjologiczne rośliny (wpływa na zwiększenie efektywności fotosyntezy czy rozwój korzeni), a tym samym doprowadza do zwiększenia plonów. Warto jednak dodać, że w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych rekomendowane jest wykonanie zabiegu na kłos przeciwko fuzariozie kłosa.

Przypominamy, że Ascra Xpro to również nowy fungicyd zalecany do stosowania w terminie T-2. Zawiera on oprócz dwóch substancji czynnych z grupy SDHI – biksafenu i fluopyramu (obie w ilości po 65 g/l) – także bardzo dobrze znany protiokonazol w ilości 135 g/l. Jednak to właśnie zwiększona zawartość fluopyramu zapewnia lepszą kontrolę nad utajonym okresem rozwoju chorób.

 

 

Jak preparat lub cała technologia sprawdziły się bezpośrednio u rolników w sezonie 2019/2020?

Raport z woj. dolnośląskiego

Rozmawialiśmy o technologii z Panem Rafałem Kopijem, dyrektorem Zakładu Rolnego Krzeczrol-Urbex na Dolnym Śląsku. Gospodarstwo położone w gminie Lubin, w miejscowości Krzeczyn Wielki, liczy 1070 ha. Produkcja zbóż w minionym sezonie wynosiła ok. 515 ha, w tym pszenicy ozimej – 165 ha. Dodatkowo wysiane były też inne gatunki zbóż, rzepak i kukurydza. Technologię firmy Bayer testowano po raz pierwszy na 20 ha, a dla porównania w podobnych warunkach inne środki aplikowano na powierzchni 18 ha. Pole testowe położone jest na glebach mozaikowatych – 10 proc. zajmuje klasa IIIb, a reszta to klasy od IV do V. Przedplonem na polu z technologią marki Bayer była kukurydza, całość w uprawie orkowej. Odmiana Findus została wysiana późno, 5 listopada, mimo tego nie było jednak powodów do jej dokrzewienia. Po zimie plantacja wyglądała korzystnie, nie zaobserwowano wysokiej presji ze strony chorób. – Owszem, spodziewaliśmy się większych problemów, które wynikać mogłyby chociażby z przebiegu zimy, której tak naprawdę u nas nie zanotowaliśmy, ale nie było źle – trochę mączniaka i początek fuzarioz – pan Rafał Kopij ocenił plantacje na wiosnę.

Zabieg T-1 wykonano preparatem Input Triple w dawce 1 l/ha. Przy tej okazji w mieszaninie zbiornikowej podano także regulator wzrostu i nawóz dolistny. Zabieg przeprowadzono 16 kwietnia, dwa dni po ustąpieniu przymrozków.

Czy rolnik zaobserwował różnicę po aplikacji środka? – Preparat zadziałał, ale na pierwszy rzut oka nie widać było różnic. Jednak po bliższym przyjrzeniu okazało się, że liście były szersze i bardziej zielone – podsumował Kopij.

Dobry stan fitosanitarny utrzymywał się aż do ukazania się liścia flagowego, kiedy to zdecydowano się na wykonanie zabiegu T-2. Zabieg ten miał na celu ochronę górnych, najbardziej produktywnych liści pszenicy przed atakiem patogenów. Wykonano go 20 maja preparatem Ascra Xpro (w mieszaninie zbiornikowej z insektycydem i nawozem dolistnym).

– W gospodarstwie zabiegi ochrony przeprowadzane są prewencyjnie, a nie jako skutek porażenia chorobowego. To waga przed silosem weryfikuje wszystkie technologie – dodał dyrektorem Zakładu Rolnego Krzeczrol-Urbex. I podkreślił, że w pszenicy aplikowano też zabieg T-3 na tzw. kłos (16 czerwca).

Jakie warunki pogodowe pszenica miała do wzrostu? Sezon był bardzo specyficzny: ciepła i długa jesień pozwoliła późno sianej pszenicy dobrze się rozkrzewić. W regionie do połowy maja notowana była susza, później przyszły opadu deszczu. – Zbiory na polu, gdzie stosowano technologię Input Triple + Ascra Xpro, przeprowadzono 28 lipca. Uzyskano plon na poziomie 7,986 t/ha. Na polu (18 ha), gdzie nie zastosowano tej technologii, wydajność wyniosła 7,647 t/ha. Różnica kształtowała się na poziomie 338 kg – powiedział Rafał Kopij. Parametry jakościowe (średnia z całego pola 38 ha) to wilgotność 11,8 proc., wyrównanie ziarna – 84 proc., gęstość w stanie zsypnym – 76,6 kg/hl, liczba opadania 384 s. białko 13,6 proc.

 

Raport z woj. wielkopolskiego

W tym województwie sprawdziliśmy wyniki produkcyjne w gospodarstwie Tech-Kom w miejscowości Brodnica, koło Środy Wielkopolskiej. Kierownikiem jest tam pan Roman Matela, który nadzoruje łącznie ok. 1300 ha. Całość plantacji prowadzona jest w systemie uprawy bezorkowej, na glebach mozaikowatych od klasy IIIb nawet do V. W sezonie 2019/2020 wysiewano pszenicę ozimą, rzepak, kukurydzę, burak cukrowy i soję. Pod pszenicę przeznaczono ok. 500 ha. Preparat Input Triple w dawce 1 l/ha stosowano na powierzchni 45 ha. Odmianę Bilans (60 proc. powierzchni pszenicy w gospodarstwie) wysiano 6 października. Jesień na początku była sucha, brakowało wilgoci, ale ponieważ była długa i ciepła, zaobserwowano sporą presję ze strony chorób, zwłaszcza septorioz (brak zabiegu T-0). Wiosną ponownie zaatakowały choroby, głównie łamliwość podstawy źdźbła, również mączniak prawdziwy zbóż i traw. Zabieg T-1 wykonano 12 kwietnia właśnie wcześniej wspomnianym preparatem Input Triple i po aplikacji okazało się, że choroby „zostały zatrzymane”. Jak podkreślał Matela, objawy występowania mączniaka zniknęły kilka dni po zabiegu, a łamliwości – po ok. dwóch tygodniach.

 

Roman Matela, woj. wielkopolskie

Roman Matela, woj. wielkopolskie

 

– W przypadku zwłaszcza T-2 staramy się nie dopuścić do tego, aby wystąpiły kolejne infekcje. Dbamy o to, żeby roślina była zdrowa. Działamy zapobiegawczo – mówi kierownik gospodarstwa. Z powodu zimniej i suchej wiosny (kwiecień) w łanie dało się zauważyć, że zboże zaczęło redukować ilość źdźbeł. W maju jednak przyszło ocieplenie, oczekiwane opady deszczu i sytuacja się poprawiła. Ascra Xpro została podana (dodatkowo z nawożeniem dolistnym) 12 maja w dawce 1 l/ha, co pozwoliło utrzymać plantację w zdrowiu już do końca (technologia trzyzabiegowa, w terminie T-3 preparatem zawierającym tebukonazol). Plony okazały się bardzo wysokie, bowiem średnia z pola chronionego technologią firmy Bayer (Input Triple + Ascra Xpro – 45 ha) kształtowała się na poziomie 9,26 t/ha. Średnia dla całego gospodarstwa była niższa i wynosiła 8,77 t/ha. Dla porównania: w suchym roku 2019 średni plon pszenicy wyniósł 6,55 t/ha. – W technologii marki Bayer zawartość białka kształtowana się na poziomie 13,5 proc., a gęstość w stanie zsypnym wyniosła aż 87 kg/hl. Ziarno było wyrównane,o wilgotności 13 proc. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników i wydajności. Lubimy kompleksowe rozwiązania, gdzie nie trzeba łączyć substancji czynnych, tylko wszystko jest w jednym produkcie – podsumował Robert Matela.

 

Raport z woj. zachodniopomorskiego

 

Pan Andrzej Golik z Karwic koło Sławna prowadzi gospodarstwo o powierzchni 900 ha (klasa gleby III i IV). Uprawia pszenicę, rzepak oraz trawy nasienne. W ubiegłym sezonie 500 ha zajmowała produkcja pszenicy, z czego na 167 ha stosowano preparat Input Triple. Siew dwóch odmian Hondia i Bonanza wykonano 20-25 września. Zdecydowano się na zabieg T-0 ze względu na przedplon – również pszenicę. Właśnie ten czynnik – uprawa po sobie rok po roku zbóż – w dużej mierze zadecydował o końcowym wyniku, czyli plonie.

 

Andrzej Golik, woj. zachodniopomorskie

Andrzej Golik, woj. zachodniopomorskie

 

Zabieg jesienny utrzymał łan w zdrowotności do wiosny. – To był bardzo dobry sezon do uprawy pszenicy, a nie zawsze tak jest. Na przykład nie było mączniaka – mówił Golik. Z powodu przymrozków zabieg T-1 był opóźniony. Wykonano go dopiero 28-30 kwietnia, w fazie BBCH 33. Podano wówczas Input Triple (w mieszaninie zbiornikowej z regulatorem wzrostu, dokarmianiem i nawozem nalistnym). – W marcu wegetacja była przyspieszona, ale zimny i suchy kwiecień ją przystopował. Później sytuacja się poprawiła , chociaż po przymrozkach dało się zauważyć pożółkłe końcówki – dodał. Z uwagi na fakt, że pszenica była uprawiana po pszenicy, na niektórych stanowiskach pojawiła się fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła. Zabieg T-2 wykonano 20 maja preparatem Ascra Xpro na 107 ha (ze 167 ha z wcześniej omawianych), a na pozostałych 60 ha innym produktem. Warto dodać, że właśnie na tych 60 ha wykonano zabieg T-3 preparatem Ascra Xpro (15 czerwca). 

Jakie plony udało się uzyskać? – Na polach, gdzie przedplonem była pszenica, tegoroczny plon wyniósł średnio 7,5 t/ha, a na innych – 8 t/ha. Poza tym wilgotność kształtowała się średnio na poziomie 12 proc., białko – 12,3 proc., a zbiory przeprowadzane były dość późno, bo 7-8 sierpnia – podsumował rolnik. Andrzej Golik wypowiedział się również na temat preparatu Input Triple. Stwierdził, że interesuje go ze względu na bogaty skład – zawartość trzech substancji czynnych. Poleca ten środek na plantacje, gdzie uprawia się pszenicę po pszenicy.

 

Polecane produkty