Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

FieldView, rolnictwo cyfrowe, rolnictwo zrównoważone, organizacja gospodarstwa, inwestycje rolnicze

Powiązane strony

FieldView Yield Kit – innowacyjny system do mapowania plonów zbóż

Zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu rolnicy są zobowiązani do redukcji zużycia nawozów mineralnych. Dawkowanie nawozów poprzedza pobór prób glebowych i analiza zasobności gleby w makro i mikroskładniki pokarmowe w poszczególnych strefach pola. Niemniej aby pobrać próby glebowe, dokonać innych badań oraz dawkować zmiennie nawozy należy zidentyfikować  strefy pola. Pomocne w tym celu okazują się mapy plonów jak również rozwiązania techniczne mierzące ilość ziarna z danej części pola zebranego kombajnem. Jednym z takich rozwiązań jest system FieldView Yield Kit, który można zamontować niemal w każdym kombajnie zbożowym.

Monitoring plonu w czasie rzeczywistym

W skład zestawu Yield Kit wchodzi odbiornik GPS, optyczne czujniki mierzące wielkość i wilgotność plonu, rejestrator danych FieldView Drive a także przewody kablowe.

 

Mapy plonów – ważny element w cyfrowym rolnictwie

Mapowanie wielkości uzyskanych plonów polegające na przypisywaniu informacji o plonie z każdego fragmentu pola do jej lokalizacji umożliwia identyfikację zróżnicowania plonowania w obrębie poszczególnych pól. Dzięki uzyskanym informacjom można ocenić skuteczność zabiegów agrotechnicznych jak np. nawożenie mineralne. System mapowania plonów jest też podstawą do ocen w jaki sposób plony na danym fragmencie pola zależą od przebiegu pogody w konkretnym roku. Bywa tak, że na piaszczystych glebach w latach suchych plony są niskie z wyjątkiem lat o wyjątkowo korzystnych opadach. Na glebach ciężkich bądź nisko położonych plony będą niskie czy nawet zerowe w latach wilgotnych, natomiast mogą być wysokie w latach suchych. Jednakże strefowe zróżnicowanie plonów może wynikać z innych przyczyn. 

 

Mapy plonów pokazując różnorodność w obrębie danego pola dostarczają tym samym informacji na potrzeby wszelakich analiz jak i planowania zabiegów agrotechnicznych z wykorzystaniem technik satelitarnych. Jednakże aby efektywnie określić strefy pola na potrzeby zmiennego nawożenia zalecane jest wykorzystanie map plonów z poprzednich lat, porównanie ich między sobą  jak również zestawienie ich z innymi mapami np. skanowania elektromagnetycznego gleby czy wskaźników NDVI.

 

Kombajn zbożowy wyposażony w system pomiaru ilości zebranego ziarna jest pierwszym i podstawowym elementem w systemie Precyzyjnego Rolnictwa. Czy systemy mapowania plonów zbóż mogą funkcjonować jedynie w nowoczesnych kombajnach? Okazuje się że nie. Proponowany przez firmę Bayer  system  FieldView Yield Kit można zamontować praktycznie na dowolnym kombajnie bez względu na jego na rok jego produkcji, markę oraz model. 

 

 

Monitoring plonu w czasie rzeczywistym

W skład zestawu pomiarowego wchodzi antena GPS, sensor przepływu ilości ziarna, czujnik wilgotności ziarna, rejestrator danych FieldView Drive oraz okablowanie. Czujniki mierzące ilość ziarna oraz jego wilgotność są montowane na przenośniku ziarnowym. Sensor do pomiaru wielkości plonu tworzą dwa czujniki optyczne, które by ocenić ilość ziarna w przenośniku wykorzystują wiązkę światła. Rejestrator FieldView Drive umieszcza się w kabinie kombajnu , który dzięki łączności Bluetooth  można sparować ze smartfonem lub tabletem, które poprzez Internet mogą łączyć się z platformą FieldView. Za pomocą aplikacji przetwarzającej dane z rejestratora użytkownik ma bezpośredni podgląd na wielkość zbioru podczas koszenia kombajnem.

 

Zestaw FieldView Yield Kit jest prosty w montażu, który może wykonać sam rolnik. Producent do dostarczonych urządzeń dołącza zestaw montażowy (wiertła, klucze) tak aby rolnik nie szukał niezbędnych narzędzi. Instalacja wymaga od użytkownika posiadania wiertarki i poświęcenia na montaż około godziny. Kolejnym działaniem jest wgranie aplikacji FieldView Cab na urządzenie mobilne z systemem iOS lub Android. 

 

 

Dokładna analiza pola

Zamontowany na kombajnie zestaw FieldView Yield Kit dostarcza danych na podstawie których można dokładnie określić indywidualne cechy każdego pola.  Wyniki plonów z poszczególnych stref pola zapisane na rolniczej platformie cyfrowej  Climate FieldView  umożliwiają analizę i  ocenę  trafności  podjętych decyzji agronomicznych, co przybliża rolnika do bardziej zrównoważonych i zyskowniejszych praktyk rolniczych w kolejnych latach. Monitoring plonów umożliwia wzrost rentowności gospodarstwa m.in. poprzez dobranie gatunków i odmian roślin do poszczególnych obszarów modyfikację gęstości i terminu wysiewu, dopasowanie dawki nawozu do potrzeb roślin.

 

System Yield Kit jest nie tylko uniwersalnym rozwiązaniem, lecz także i konkurencyjnym cenowo względem fabrycznych systemów. Jest to istotne dla rolników, którzy maja ograniczone zasoby finansowe jak i dysponują starszym sprzętem. 

 

Zestaw jest do nabycia w sklepie internetowym: Yield Kit | Nik.bg (nik-agro.com)
Serwis w tym zakresie świadczy zespół specjalistów Climate FieldView Polska: climatefieldview.com.pl, tel. 22 124 42 65

 

Dr inż. Jacek Skudlarski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Autor