Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Hektar

Data

Tagi

materiał siewny, nasiona, SeedGrowth, zaprawianie, ziarno, uprawa zbóż

Powiązane strony

Harmonijna ochrona nasion

Zboża ozime wymagają kompleksowej ochrony, bo są narażone na porażenie przez grzyby cały, długi okres wegetacji od jesiennych wschodów aż do fazy dojrzałości pełnej kolejnego lata. Wiele grzybów, które powodują choroby zbóż, zwalczać można tylko poprzez użycie zapraw nasiennych.

Czerwone wybarwienie

Ulepszona formulacja (FS) pod względem łatwości zaprawiania i trwałości pokrywania ziarna, połączona z dobrym czerwonym wybarwieniem to gwarancja powodzenia zaprawiania.

W porównaniu do liczby zabiegów stosowanych w postaci opryskiwania przy użyciu fungicydów, zabieg zaprawiania można uznać prawie za „ekologiczny” lub prośrodowiskowy ze względu na niewielką ilość substancji czynnej, wnoszonej na pole, ale za to dokładnie tam gdzie potrzebuje jej kiełkująca roślina.

 

Przede wszystkim zapobiegaj

 

Zgorzel siewek ma wpływ na początkowy wzrost roślini wschody, będąc faktorem obniżającym jakość i ilość zbieranego plonu pszenicy. W przypadku jęczmienia jest podobnie szkodliwe choroby, które są zwalczane przez zaprawy to głównie: zgorzel siewek, głownia pyląca jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia.

 

Uprawy pszenżyta i żyta pozornie wydają się być „zdrowsze”, ale w tych uprawach zgorzel siewek i pleśń śniegowa to choroby o znaczeniu gospodarczym. Nowość na rynku środków ochrony roślin to zaprawa Bariton® Super 97,5 FS, składająca się z trzech uzupełniających się substancji czynnych. Można ją stosować do zaprawiania ziarna pszenicy i jęczmienia, jak również pszenżyta i żyta.

Choroby zbóż zwalczane tylko poprzez zaprawianie nasion

Zwalczanie  
 Duża trudność śnieć karłowata pszenicy (pszenżyto, żyto), pleśń śniegowa, zgorzel siewek 
 Średnia trudność pasiastość liści jęczmienia, głownie pylące (jęczmienia, pszenicy, owsa), pałecznica zbóż i traw
 Mała trudność głownia zwarta jęczmienia, głownia źdźbłowa żyta, śnieć cuchnąca pszenicy
Bariton Super to harmonijne połączenie 3 substancji aktywnych protiokonazolu i tebukonazolu z fludioksonilem. Produkt stworzony do ochrony zbóż ozimych, doskonale zwalcza pleśń śniegową.

Dzięki połączeniu protiokonazolu (50 g) i tebukonazolu (10 g) z fludioksonilem w ilości 37,5 g stworzono zaprawę nasienną, będącą odpowiedzią na oczekiwania producentów zbóż ozimych. Harmonijna kompozycja trzech substancji czynnych pozwala roślinom na dobry start i rozwój w początkowej fazie wzrostu i umożliwia utrzymanie właściwej obsady roślin i uzyskanie wysokich plonów w czasie żniw.

 

Dobrze skomponowany skład

 

Zaprawa Bariton Super dzięki połączeniu aż trzech substancji czynnych o różnych mechanizmach działania umożliwia ograniczenie wszystkich najważniejszych zagrożeń dla uprawy zbóż ozimych w początkowych fazach rozwojowych roślin. Tebukonazol i protiokonazol (triazole) o działaniu układowym w przypadku połączenia z fludioksonilem posiadającym działanie powierzchniowe, dają wszystkie możliwe sposoby działania (zapobiegawczo, leczniczo i wyniszczająco), dzięki czemu już od najmłodszych faz rozwojowych rośliny są w stanie w sposób niezakłócony budować przyszły plon.

 

Jakość potwierdzona badaniami

 

Badania przeprowadzane przez firmę Bayer potwierdzają efektywność zastosowania zaprawy Bariton Super w ograniczaniu śnieci cuchnącej, zgorzeli siewek oraz pleśni śniegowej w głównych gatunkach zbóż ozimych. Zastosowanie zaprawy Bariton Super korzystnie wpływa na długość korzeni i wielkość systemu korzeniowego zarówno w porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych oraz obiektów kontrolnych. Badania zaprawy Bariton Super w uprawie żyta, pszenżyta ozimego i pszenicy ozimej dowodzą trafności połączenia trzech substancji czynnych w odniesieniu do ograniczania pleśni śniegowej.