Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

zaraza ziemniaka, ziemniak

Infinito – specjalista od ochrony bulw ziemniaka

Gdy zaraza ziemniaka pojawi się na łodygach, jest wysoce prawdopodobne, że dojdzie do zakażenia bulw. Dlatego ochronę fungicydową prowadzić trzeba regularnie od fazy BBCH 20-39, czyli od rozwoju pędów bocznych i zakrywania międzyrzędzi, a zabiegi fungicydem powtarzać do zbioru.

Straty w plonie

Na odmianach wrażliwych (wczesnych i średnio wczesnych) może ona spowodować nawet 70-proc. spadek plonu, a w wypadku odmian średnio późnych i późnych o 40 proc.

Zaraza ziemniaka, wywoływana jest przez grzyb Phytophtora infestans, a intensywności jej występowania sprzyjają okresy długich lub intensywnych opadów deszczu, które nawilżają łan oraz glebę i ułatwiają rozwój zarodników pływkowych, przenoszących chorobę na bulwy. Choroba, zwłaszcza niekontrolowana, potrafi poczynić znaczące straty – zaliczana jest do najgroźniejszych w ziemniaku i plantacje muszą być przed nią chronione. Na odmianach wrażliwych (wczesnych i średnio wczesnych) może ona spowodować nawet 70-proc. spadek plonu, a w wypadku odmian średnio późnych i późnych o 40 proc. Na szczęście, wyposażeni jesteśmy w sprawdzone fungicydy zwalczające zarazę ziemniaka i dysponujemy skutecznymi programami ochrony.

 

Z łodyg na bulwy

Ochronę przed zarazą ziemniaka trzeba prowadzić regularnie, a zabiegi fungicydem powtarzać. Nie powinniśmy poprzestawać na pierwszych zabiegach zabezpieczających plantacje. Jest to ważne, ponieważ zaraza ziemniaka atakuje praktycznie przez cały okres wegetacji roślin. W momencie, gdy pojawi się na łodygach, jest wysoce prawdopodobne, że dojdzie do zakażenia bulw. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w trakcie opadów i krótko po nich wraz z kroplami wody zarodniki spływają po łodydze i dostają się do części podziemnych, gdzie bezpośrednio porażają bulwy. 
Rozpoznaj przeciwnika na bulwach 
Zaraza ziemniaka na bulwach objawia się w postaci lekko zagłębionych, nekrotycznych plam, które są nieregularne, różnej wielkości, o zabarwieniu od brązowego do ołowianoszarego. Takie bulwy – co widać dobrze na przekroju – mają zmienioną konsystencję i barwę miąższu, który w miejscach infekcji jest ziarnisty i suchy, od jasnobrązowego do czerwonawobrązowego. Zmiany chorobowe sięgają w głąb bulw od kilku do kilkunastu mm. Zakażone bulwy są bardzo podatne na infekcje wtórne, ponadto jeśli trafią do przechowalni, stanowią źródło infekcji dla pozostałych magazynowanych bulw ziemniaka.

 

Rozwiń parasol ochronny 

Chcąc zabezpieczyć plantację przed zarazą ziemniaka, ochronę fungicydową stosujemy od momentu wzrostu części nadziemnych aż do zbioru lub w oparciu o metody prognozowania z wykorzystaniem systemów decyzyjnych, które wyznaczają kolejne zabiegi w oparciu o prognozowanie ryzyka pojawienia się choroby. Fungicydy stosujemy zatem profilaktycznie i interwencyjnie – do końca okresu wegetacji.

Pierwsze zabiegi stosujemy zatem w fazie wzrostu części nadziemnych BBCH 20 -30, wtedy na ogół obserwujemy wzrost wilgotności w redlinach, czyli korzystne warunki dla infekcji. Z uwagi na fakt, że obserwuje się wzrost znaczenia oospor, już w pierwszym zabiegu najlepiej sięgać po fungicyd o działaniu wgłębnym i systemicznym. Także w kolejnych – w trakcie wegetacji, fazach intensywnego rozwoju części nadziemnej oraz zawiązywania bulw i kwitnienia – stosujemy fungicyd o działaniu wgłębnym i systemicznym. Dzięki wykorzystaniu tego typu fungicydu zabezpieczymy nowe przyrosty rośliny pomiędzy kolejnymi zabiegami.

 

Rozwiązanie na zarazę

Ekspert radzi

Plon ziemniaka, w tym plon bulw konsumpcyjnych z tak chronionych plantacji jest zdrowy i może być bezpiecznie oraz długo przechowywany.

Fungicydem do zwalczania zarazy ziemniaka, który działa zarówno wgłębnie, jak i systemicznie, jest preparat Infinito 687,5 SC. Produkt zalecany jest do stosowania przez cały okres wegetacji roślin ziemniaka, także w trakcie tworzenia i przyrostu bulw. Według Euroblight preparat doskonale sprawdza się w końcowych zabiegach ochronnych (gdy często panują sprzyjające warunki do rozwoju zarazy ziemniaka ), ponieważ ma właściwości antysporulacyjne – hamowanie zarodnikowania. Zawarta w mieszaninie substancja czynna propamokarb hamuje wytwarzanie i kiełkowanie zarodników pływkowych, dodatkowo fluopikolid utrudnia uwalnianie zoospor i kiełkowanie zarodników. Tak skomponowany zestaw sprawia, że Infinito 687,5 SC jest fungicydem kompletnym. Zabezpiecza całą roślinę, łącznie z liśćmi, łodygami, nowymi przyrostami; bulwy pozostają wolne od zarodników nawet podczas okresów opadów deszczu i nawadniania.

 

Działaj w terminie, dobierz dawkę

Infinito 687,5 SC stosujemy w dawce 1,2-1,6 l/ha. Przy czym wyższą z zalecanych dawek w warunkach większego zagrożenia chorobą oraz na odmianach bardziej wrażliwych na zarazę ziemniaka. Częstotliwość zabiegu zależy od warunków pogodowych w danym roku. Jeśli jest sucho i stosujemy niższą z zalecanych dawek 1,2 l/ha, to opryskiwanie przeprowadzamy w odstępach 7-10 dni. W warunkach bardziej sprzyjających chorobie stosujemy wyższą dawkę 1,6 l/ha i w zależności od dalszego ich przebiegu, kolejny zabieg wykonujemy w odstępie 10-14 dni. W sezonie wegetacyjnym Infinito 687,5 SC możemy zastosować 4 razy.
Infinito 687,5 SC ma szerokie okno stosowania i pozwala na użycie preparatu od początku intensywnego wzrostu części nadziemnych do fazy początku zasychania naci. Działając zapobiegawczo, leczniczo i wyniszczająco, zapewnia doskonałą ochronę zarówno liści, łodyg i bulw, to jest podstawą do uzyskanie plonu o wysokiej jakości.

 

Polecane produkty