Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Komunikat

Data

Tagi

maliny, jagodniki, odmiana, ogrodnictwo, środki ochrony roślin, mszyce, szara pleśń

Komunikat jagodowy z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Truskawka

 

W zależności od rejonu kraju, odmiany, metod uprawy obserwuje się różny stopień rozwoju roślin. W uprawach gruntowych w tunelach - odmiany wczesne (np. odmiany: ‘Flair’, ‘Alba’) znajdują się w fazie kwitnienia/zawiązywania owoców (BBCH 60-64). Rośliny odmian wczesnych na plantacjach pod osłonami płaskimi (okryte białą agrowłókniną) – rozwinięty 9-11 liść (BBCH 19), truskawki odmian późnych: pojawia się 6-7 liść (BBCH 13 - 14).
W uprawach w gruncie otwartym odmiany wczesne (np. ‘Asia’) znajdują się w fazie rozwiniętego 9-10 liścia (BBCH 19), natomiast odmiany późne w fazie piąty-ósmy liść (BBCH 14-15).

 • W tym momencie w gruncie otwartym warto zwrócić uwagę na przędziorki, występują formy ruchome oraz jaja. Po przekroczeniu progu szkodliwości (3 formy ruchome na pojedynczy listek liścia złożonego) na plantacjach przed kwitnieniem można wykonać zabieg zwalczający akarycydom Envidor 240 SC, dawka 0,4 l/ha. Zabieg będzie również ograniczał roztocza truskawkowca.
  Przeciwko roztoczowi truskawkowemu od bieżącego sezonu możemy stosować już preparat Movento 100 SC w dawce 1l/ha, zabieg wykonujemy w okresie przed kwitnieniem, do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 56), maksymalnie 2 zabiegi w sezonie. Movento do długi okres działania oraz szerokie spektrum zwalczanych szkodników kłująco-ssących.
  Do ochrony pod osłonami można również zastosować Fitter w stężeniu 1% , pamiętając o zmiękczeniu wody. Stosując ten preparat wymagane jest całkowite pokrycie powierzchni liści, także od spodu.

 

 • Mszyce, mączlik. Na wielu plantacjach w gruncie otwartym obserwuje się na roślinach mszyce. Do ich zwalczania można zastosować Decis Mega 50 EW w dawce 0,25 l/ha. W uprawach szklarniowych w systemach bezglebowych można zastosować preparat o działaniu układowym Sivanto Prime w dawce 0,5 l/ha. Zabieg ten będzie zwalczał również mączlika, tym przypadku należy zastosować dawkę 0,625 l/ha. W uprawach tunelowych w tym momencie występuje mączlik wiciokrzewowy. Do ochrony pod osłonami można zastosować Fitter w stężeniu 1% , używając zmiękczonej wody.
 • Kwieciak malinowiec, opuchlak lucernowiec. Na plantacjach przed kwitnieniem w fazie rozsypującego się kwiatostanu oraz po rozwinięciu się pierwszych kwiatów należy przeprowadzać lustracje pod kątem obecności szkodnika. Zwrócić uwagę na uszkodzenia liści, które pojawią się jako pierwsze. Stwierdzenie w próbie 150-200 kwiatostanów 1 chrząszcza jest informacją o wykonaniu zabiegu. Można zastosować Decis Mega 50 EW w dawce 0,25 l/ha. Na plantacjach stwierdza się w tym momencie obecność chrząszczy opuchlaka lucernowca oraz żerowanie w obrębie systemu korzeniowego jego larw. Zabieg przeciwko kwieciakowi będzie również zwalczał chrząszcze opuchlaka. Przeciwko larwom znajdującym się w glebie można zastosować nicienie.
 • Mączniak prawdziwy truskawki. Prowadzić systematyczną lustrację plantacji (4 próby po 100 liści). W przypadku porażenia 5% liści w próbie wykonać zabieg Zato 50 WG w dawce 0,25 kg/ha

 

 • Szara pleśń. Na plantacjach na których rośliny rozpoczynają kwitnienie lub kwitną warto wykonać zabieg preparatem Luna Sensation 500 SC w dawce 0,8 l/ha przeciwko szarej pleśni. Jednocześnie będzie to również zabieg przeciwko mączniakowi prawdziwemu truskawki, białej plamistości liści truskawki, której objawy już występują na plantacjach oraz skórzastej zgniliźnie owoców. Ilość zabiegów w sezonie – maksymalnie 2. Karencja: 3 dni.

Maliny

 

 • Obecnie na plantacjach odmian letnich obserwuje się powolny rozwój pędów kwiatostanowych. Jest to efekt ostatnich fal przymrozków. Odmiany letnie wczesne znajdują się fazie 2-4 liści właściwych na pędzie kwiatostanowym, natomiast odmiany letnie średnio wczesne/późne posiadają przeciętnie po 2 liście właściwe. Na plantacjach odmian jesiennych w gruncie otwartym pędy jednoroczne osiągnęły wysokość około 5-10 cm. W tunelach odmiany letnie posiadają rozsypane kwiatostany lub zaczynają kwitnąć. Pędy jednoroczne odmian jesiennych osiągnęły wysokość około 40-50cm.
 • Na wszystkich plantacjach niezależnie czy jest to uprawa w gruncie otwarty, czy w obiektach zamkniętych należy wykonać lustracje przędziorka chmielowca i powtarzać je co 7-14 dni. Próg zagrożenia to 2 stadia ruchome na 1 listek liścia złożonego. Po przekroczeniu progu zagrożenia w uprawach otwartych wykonać zabieg Envidor 240 SC w dawka 0,4 l/ha. Zabieg będzie również ograniczał szpeciela - przebarwiacza malinowego, który rozpoczyna migrację w momencie otwierania się pąków i rozwoju pierwszych liści. Podczas kwitnienia można wykorzystać fenpiroksymat z zachowaniem okresów karencji i prewencji dla pszczół..

 

 • W uprawach pod tunelami odmian letnich zwrócić uwagę na kwieciaka malinowca. W przypadku stwierdzenia można wykonać zabieg Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha. Zabieg ten będzie również zwalczał pryszczarka namalinka łodygowego, który już może być aktywny w uprawach tunelowych.

 

 • Zamieranie pędów maliny. W tej chwili stwierdza się umiarkowane porażenie pędów malin odmian letnich z roku poprzedniego. Będą one stanowiły źródło infekcji młodych pędów. Dlatego też należy opracować strategię zwalczania dostosowaną do istniejącej sytuacji na plantacji. W momencie gdy jednoroczne pędy na plantacjach odmian letnich dorosną do wysokości 10-15 cm należy je usunąć. Usuwając pędy ogranicza się również występowanie pryszczarka namalinka łodygowego. Jeśli pędy nie będą usuwane należy rozpocząć ochronę chemiczną przeciwko zamieraniu pędów maliny. Do tego celu można użyć dwóch preparatów w odstępie 10-14 dni Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha oraz Luna Experience 400 SC w dawce 0,6 l/ha. Ochronę przeciwko zamieraniu pędów maliny należy rozpocząć w uprawach tunelowych odmian jesiennych.

Porzeczki

 

Plantacje wczesnych odmian przeczek czarnych i czerwonych rozpoczynają kwitnienie. Odmiany późne znajdują się przed kwitnieniem.

 • Wielkopąkowiec porzeczkowy. Okres od początku do pełni kwitnienia jest terminem do wykonania zabiegu. W tym momencie trwa migracja szkodniak z porażonych pąków. W porzeczce czerwonej i czarnej można wykonać zabieg fenpiroksymatem 05 SC w dawce 1,5 l/ha. Na plantacjach porzeczek czarnych  wykonując zabieg  przeciwko przędziorkom po kwitnieniu  Envidor 240 SC w dawce 0,4 l/ha będzie również ograniczał tego szkodnika. Przeciwko wielkopąkowcowi, po kwitnieniu warto wykorzystać  nowy produkt w ochronie porzeczki  jakim jest Movento 100 SC. Movento stosujemy w dawce 0,75 l/ha, maksymalnie 2x w sezonie. Zabieg Movento będzie również skuteczny  przeciwko mszycom, przędziorkom, pryszczarkowi w okresie ich występowania. 
 • Mszyce (w tym momencie nie stwierdza się obecności szkodników na plantacjach porzeczek czarnych i czerwonych.

 

 • Mączniak oraz opadzina liści porzeczki. W tym momencie na plantacjach porzeczek nie stwierdza się objawów tych chorób. Standardowa ochrona obejmuje kilka zabiegów co około 14 dni preparatami z różnych grup. Można wykonać zabieg Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha. Ponadto przeciwko tym chorobom można wykorzystać zabieg Luna Sensation 500 SC w dawce 0,6-0,8 l/ha.

Polecane produkty

Radosław Suchorzewski

Radosław Suchorzewski

Grower Manager Owoce, Warzywa i Ziemniaki

Autor