Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Komunikat

Data

Tagi

jagodniki, komunikat jagodowy, Komunikaty, środki ochrony roślin, uprawy jagodowe, uprawy sadownicze, zagrożenia w uprawach

Komunikat jagodowy 26 kwietnia 2019

W zależności od rejonu kraju, odmiany, metod uprawy obserwuje się różny stopień rozwoju roślin. Od początków rozsypywania się kwiatostanów do kwitnienia i zawiązywania owoców w uprawach pod tunelami.
Truskawka

Przędziorki

 

Po przekroczeniu progu szkodliwości (3 formy ruchome na pojedynczy listek liścia złożonego) na plantacjach przed kwitnieniem można wykonać zabieg zwalczający Envidorem 240 SC, dawka 0,4 l/ha. Zabieg będzie również ograniczał roztocza truskawkowca. Na plantacjach w czasie kwitnienia można wykonać zabieg preparatem zawierającym bifenazat 240 SC, dawka 0,6 l/ha (1 dzień karencji). Do ochrony można również zastosować np. EMULPAR’ 940 EC w stężeniu 0,9-1,2% z dużą ilością wody. Stosując ten preparat wymagane jest całkowite pokrycie powierzchni liści, także od spodu.

Bądź czujny

Należy zwrócić szczególną uwagę na przędziorki, ponieważ występują już formy ruchome oraz jaja

Mszyce

 

Na wielu plantacjach można zaobserwować na roślinach mszyce. Do ich zwalczania można zastosować Decis Mega 50 EW w dawce 0,25 l/ha. W uprawach szklarniowych w systemach bezglebowych można zastosować preparat o działaniu układowym Sivanto Prime w dawce 0,5 l/ha. Zabieg ten będzie zwalczał również mączlika szklarniowego. W tym przypadku należy zastosować dawkę 0,625 l/ha.

Kwieciak malinowiec

 

Na plantacjach przed kwitnieniem w fazie rozsypującego się kwiatostanu oraz po rozwinięciu się pierwszych kwiatów należy przeprowadzać lustracje pod kątem obecności szkodnika. Stwierdzenie w próbie 150-200 kwiatostanów 1 chrząszcza jest informacją o wykonaniu zabiegu. Można zastosować Decis Mega 50 EW w dawce 0,25 l/ha.

Mączniak prawdziwy truskawki

 

Prowadzić systematyczną lustrację plantacji (4 próby po 100 liści). W przypadku porażenia 5% liści w próbie wykonać zabieg Zato 50 WG w dawce 0,25 kg/ha

Szara pleśń

 

Na plantacjach na których rośliny rozpoczynają kwitnienie lub kwitną można wykonać zabieg preparatem Luna Sensation 500 SC w dawce 0,8 l/ha. Będzie to również zabieg przeciwko mączniakowi prawdziwemu truskawki, białej plamistości liści truskawki oraz skórzastej zgniliźnie owoców. Ilość zabiegów w sezonie – maksymalnie 2. Karencja: 3 dni.

Porzeczki i agrest
Plantacje agrestu oraz wczesnych odmian przeczek czarnych i czerwonych znajdują się w pełni kwitnienia. Odmiany późne rozpoczynają kwitnienie.

Wielkopąkowiec porzeczkowy

 

Okres od początku do pełni kwitnienia jest terminem do wykonania zabiegu. W porzeczce czerwonej i czarnej można wykonać zabieg fenpiroksymatem 05 SC w dawce 1,5 l/ha. Na plantacjach porzeczek czarnych zabieg Envidorem 240 SC w dawce 0,4 l/ha wykonany na koniec kwitnienia będzie również ograniczał tego szkodnika.

Mszyce

 

Po przekroczeniu progu zagrożenia (10% zasiedlonych pędów z próby 200 sztuk) można wykonać zabieg preparatem Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha (agrest, porzeczka czarna i czerwona) lub na plantacjach porzeczek czarnych Decis Mega 50 EW w dawce 0,25 l/ha poza oblotem pszczół. Zabiegi te będą zwalczać również zwójki, których obecność stwierdza się na plantacjach porzeczki czerwonej.

Mączniak oraz opadzina liści porzeczki

 

W tym momencie na plantacjach agrestu oraz porzeczek nie stwierdza się objawów tych chorób. Standardowa ochrona obejmuje kilka zabiegów co około 14 dni preparatami z różnych grup. Można wykonać zabieg Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha. Ponadto przeciwko tym chorobom można wykorzystać zabieg Luną Sensation 500 SC w dawce 0,6-0,8 l/ha.

Aronia
Na plantacjach aronii należy przeprowadzić lustrację pod kątem obecności gąsienic omacnicy jarzębianki. Gąsienice są jaskrawozielone i posiadają dwa wyraźne pasy grzbietowe. Żerują wewnątrz kwiatostanów oprzędzając je ściśle oprzędem. Po stwierdzeniu występowania szkodnika można wykonać zabieg produktem Decis Mega 50 EW w dawce 0,25 l/ha lub Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.

Warto wiedzieć

Aronia rozwinęła kwiatostany w postaci zbitego grona. Jest to bardzo istotna faza z punktu ochrony aronii przed omacnicą jarzębianką

Polecane produkty

Szymon Jabłoński

Szymon Jabłoński

Opiekun Sadowniczej Stacji Badawczej w Kozietułach
Autor