Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Komunikat

Data

Tagi

komunikat jagodowy, uprawy jagodowe, szara pleśń, mszyce, przędziorek chmielowiec

Komunikat jagodowy (porzeczka czarna i czerwona) z dnia 30 maja 2022

Porzeczka czarna i czerwona

Plantacje porzeczek czarnych i porzeczek czerwonych w zależności od odmiany znajdują w różnej fazie rozwoju owoców. Porzeczka czarna: odmiany wczesne (‘Tisel’) – wzrost zawiązków, BBCH 77, odmiany średniowczesne (‘Ruben’) – wzrost zawiązków, BBCH 75. Porzeczka czerwona: odmiany średniowczesne (‘Rolan’) – wzrost zawiązków BBCH, 75 i średnio późne  (‘Rovada’, ‘Rondom’) – wzrost zawiązków, BBCH 73. 

Szkodniki:

Wielkopąkowiec porzeczkowy – na plantacjach porzeczki czarnej, czerwonej i białej, na których stwierdzono obecność szkodnika wykonać zabieg preparatem Movento 100 SC - stosować po kwitnieniu, w okresie od początku rozwoju owoców do fazy zaawansowanego dojrzewania (BBCH 71–85), w dawce 0,75 l/ha.

 

Zwójka różóweczka (obecna) – należy wykonać lustrację. Próg zagrożenia wynosi 10% wierzchołków pędów z uszkodzonymi liśćmi spośród próby 200 wierzchołków pędów. Po przekroczeniu progu zagrożenia na plantacjach porzeczki czarnej , czerwonej i białej zabieg jednym ze środków opartych o indoksakarb (substancja wycofywana w 2022r., można ją stosować do 19.09.2022r.) – stosować od początku fazy, gdy pąki kwiatowe są zamknięte w jasnobrązowe łuski do końca fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51–87), w dawce 0,17 kg/ha lub spinosad- stosować od fazy pąków kwiatowych do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 51–89),  w dawce 0,32–0,4 l/ha, 

 

Przędziorek chmielowiec (obecny) – lustracje należy prowadzić co 1-2 tygodnie. Próg zagrożenia w okresie po kwitnieniu do zbioru owoców wynosi 3 sztuki form ruchomych na liść z próby 200  losowo zebranych liści. Po przekroczeniu progu zagrożenia zabieg praparatem Movento 100 SC – w okresie od początku rozwoju owoców do fazy 
zaawansowanego dojrzewania BBCH (71-85), w dawce 0,75 l/ha. Alternatywnym zabiegiem niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89) jest zabieg preparatem Fitter , w  stężeniu 1%, ilość wody 400-1000l/ha. Oprysk należy wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych.

 

Mszyce (obecne) – lustracje wykonywać co 2 tygodnie od początku kwitnienia do zbioru owoców -  próg zagrożenia wynosi 10% zasiedlonych pędów z próby 200 sztuk. Po przekroczeniu progu zagrożenia zabieg preparatem Movento 100 SC - stosować po kwitnieniu, w okresie od początku rozwoju owoców do fazy zaawansowanego dojrzewania BBCH (71–85) w dawce 0,75 l/ha. Nniezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników (BBCH 10-89) zastosować preparat Fitter w  stężeniu 1%, ilość wody 400-1000l/ha. Oprysk należy wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych. 

 

• Pryszczarek porzeczkowiak liściowy (nieobecny) – należy prowadzić lustracje sprawdzając obecność larw szkodnika na 200 losowo wybranych pędach. Progiem zagrożenia jest 10% zasiedlonych wierzchołków pędów. Po przekroczeniu progu zagrożenia zabieg preparatem Movento 100 SC - stosować po kwitnieniu, w okresie od początku rozwoju owoców do fazy zaawansowanego dojrzewania BBCH (71–85) w dawce 0,75 l/ha. 

Choroby:

Antraknoza (opadzina liści) porzeczki - polecamy Luna Sensation 500 SC - stosować zapobiegawczo lub od pierwszych objawów choroby, od początku kwitnienia do zbiorów owoców (BBCH 39–87), w dawce 0,6-0,8 l/ha, Zato 50 WG - stosować od pierwszych objawów choroby lub po zbiorach owoców, w dawce 0,2 kg/ha lub preparaty miedziowe - stosować bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów (BBCH 59–81) w dawce 3,0 kg/ha. 

 

•  Amerykański mączniak agrestu (obecnie nie stwierdzono objawów). Choroba rozwija się najlepiej podczas suchej, ciepłej pogody, która sprzyja zarodnikowaniu grzyba oraz rozprzestrzenianiu się zarodników konidialnych. W okresie wegetacji pierwsze mączyste plamy na liściach i pędach pojawiają się na początku czerwca. Amerykańskiego mączniaka agrestu zwalczają wymienione powyżej Luna Sensation 500 SC (w dawce 0,6-0,8 l/ha) i Zato 50 WG (w dawce 0,2 kg/ha) oraz Serenade ASO - stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 51-85), w dawce 8 l/ha.

 

Szara pleśń (obecnie nie stwierdzono objawów). Oprócz wymienionych powyżej preparatów Luna Sensation 500 SC (w dawce 0,6-0,8 l/ha) i Serenade ASO (w dawce 8 l/ha) do zwalczania szarej pleśni można zastosować Teldor 500 SC  - od fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych (zbite grono) obok rozwiniętych liści, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami (BBCH 55–89), w dawce 1,5 l/ha. 

Polecane produkty