Crop Science Polska

Informacje

Data

Tagi

Komunikaty, komunikat rolniczy, warunki pogodowe, zagrożenia w uprawach, susza, jesienne prace polowe, siew ozimin, siew rzepaku, uprawy rzepaku, szkodniki rzepaku, ochrona rzepaku, zwalczanie szkodników rzepaku

Komunikat rolniczy 21 wrzesień 2018 roku

W całym regionie centralnym i wschodnim odczuwalny brak wody w glebie, jednak w prognozie długoterminowej widoczna jest już nadciągająca jesień. Wkrótce się ochłodzi i zacznie obficie padać. Do pierwszych dni października nie widać większych szans na to, aby temperatura przekraczała 20 stopni.

Trwają prace polowe oraz siewy niektórych ozimin, w których bardzo uciążliwa jest susza, widoczna zwłaszcza podczas prac polowych.

 

Susza podczas prac polowych

FOT. 1 Susza podczas prac polowych.

 

W całym regionie południowego wschodu zakończono już siewy rzepaków. W zależności od terminu siewu rośliny są w fazie od czterech do sześciu liści, ale także w fazie liścieni. Dodatkowo wschody w wielu rejonach są bardzo zróżnicowane ze względu na suszę. 

 

Zróżnicowane wschody rzepaku

FOT. 2 Zróżnicowane wschody rzepaku.

 

Tegoroczny ciepły i bezdeszczowy wrzesień nie sprzyja wschodom ozimin, ale rozwojowi szkodników - tak. Na plantacjach można spotkać niemal cały atlas szkodników, które uszkadzają liście, podstawy roślin i stożki wzrostu, co może być bardzo szkodliwe dla roślin w początkowych fazach.

Na mniejszych roślinach szkodliwe są pchełki ziemna i rzepakowa. Dodatkowo można też spotkać larwy gnatarza rzepakowca, larwy tantnisia krzyżowiaczka, kolonie mszyc oraz mączliki, a także śmietkę na korzeniach i szyjce korzeniowej. Szczególnie szkodliwy jest gnatarz, którego żarłoczne, czarne larwy mogą zniszczyć w krótkim czasie dużą część plantacji.

 

Larwa gnatarza

FOT. 3 Larwa gnatarza. 

 

 

Kolonie mszyc

FOT. 4 Kolonie mszyc.

 

 

Mączlik

FOT. 5 Mączlik.

 

Warto rozstawić żółte naczynia w celu monitoringu pojawu szkodników. Po wschodach i przekroczeniu progu szkodliwości przez konieczny jest zabieg owadobójczy. Progi szkodliwości dla poszczególnych gatunków:

  • Gnatarz rzepakowiec: wrzesień-październik (BBCH 11–19), 1 gąsienica na 1 roślinie
  • Pchełka rzepakowa: wrzesień-październik (BBCH 12–19), 3 chrząszcze na 1 mb rzędu
  • Pchełki ziemne: po wschodach, (BBCH 10–15), 1 chrząszcz na 1 mb rzędu
  • Śmietka kapuściana:  wrzesień –listopad (BBCH 15–19); 1 śmietka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
  • Tantniś krzyżowiaczek:  wrzesień –październik (BBCH 12–19); 1 gąsienica na 1 roślinie

 

Źródło: https://www.cdr.gov.pl/images/Radom/IOR/pliki/PROGI SZKODLIWOCI.pdf 

 

Ponadto jest to także czas, kiedy warto pomyśleć nad zabiegiem herbicydowym w rzepaku, głównie pod kątem samosiewów zbóż. Dzięki temu ograniczymy konkurencję o wodę i składniki pokarmowe chwastów i roślin uprawnych zwłaszcza w tym krytycznym dla nich momencie wzrostu.

 

Samosiewy zbóż na plantacji rzepaku

FOT. 6 Samosiewy zbóż na plantacji rzepaku.

 

Ponadto trwają wykopki ziemniaków, zaczynają się także żniwa kukurydziane, siewy ozimin, w tym także już powoli pszenic.

Agnieszka Tkaczuk

Opiekun Centrum Doradztwa Technicznego w Strzeszkowicach
Autor