Crop Science Polska

Informacje

Data

Tagi

kukurydza, kukurydza w Polsce, odmiany kukurydzy, Kukurydza na kiszonkę

Którą odmianę kukurydzy kiszonkowej wybrać?

Wysokość plonu kukurydzy uzależniona jest od wielu czynników. Do najważniejszych należy potencjał odmiany, technologia uprawy, stanowisko glebowe oraz przebieg wegetacji. Na ostatni z wymienionych, mamy najmniejszy wpływ, a dotyczy czynnika limitującego w uprawie – dostępności wody. Opublikowane przez INUNG-PIB mapy opadów oraz mapy gleb zagrożonych suszą są bezpośrednio skorelowane z wysokością plonów uzyskiwanych przez rolników. 

Koszenie kukurydzy na kiszonkę

Koszenie kukurydzy na kiszonkę.


Podsumowanie zbiorów kukurydzy kiszonkowej 

Plony kukurydzy kiszonkowej były w Polsce bardzo zróżnicowane i uzależnione od opadów. Nie tylko na poziomie województw, ale nawet w obrębie jednego powiatu możemy wskazać uprawy, które wyglądały bardzo dobrze oraz takie, gdzie stres związany z niedoborami wody nie pozwolił kukurydzy na normalny wzrost i rozwój. Można zaryzykować stwierdzenie, że stabilna baza pokarmowa to klucz do bezpieczeństwa produkcji. Możemy ją zwiększyć wybierając odmiany kukurydzy, które lepiej radzą sobie z trudnymi warunkami, jak na przykład DKC3204 czy DKC3327.

 

Odmiana kukurydzy DKC3327

Odmiana kukurydzy DKC3327.

 
 

2023 rok – jak plonowała kukurydza przeznaczona na kiszonkę

Północ Polski

Zadowalające plony osiągnęli rolnicy na Pomorzu i w północnej części województwa zachodnio-pomorskiego. W miejscowości Naćmierz w powiecie sławieńskim średni plon z poletek doświadczalnych wyniósł 19,31t suchej masy z hektara. Znajdowały się tam głównie odmiany kiszonkowe kukurydzy i biogazowe, również o wyższym FAO. Między innymi dlatego kukurydza została zebrana później niż w innych regionach Polski, bo dopiero 10 października przy siewie wykonanym 24 kwietnia. Z wyjątkiem okolic Ełku i Grajewa plony w północno-wschodniej Polsce były niższe niż w zeszłym roku, ale wciąż zadowalające. W gospodarstwie wyspecjalizowanym w produkcji mleka, zlokalizowanym w Cieszymowie na granicy województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, kukurydza zbierana była 28 września. Uzyskano średni plon z poletek doświadczalnych na poziomie 15,26t suchej masy z hektara, a na 16 testowanych odmian najlepiej zaplonowała DKC3418 (19,26t), co ciekawe na tym samym polu rok temu również najwyższy plon uzyskała odmiana DKC3418 (26,61t) ale był on wyższy o 26,62%. To pokazuję, że jest to odmiana stabilna, ale trudne warunki miały wpływ na niższe jej plonowanie. 

 

Odmiana kukurydzy DKC3418

Odmiana kukurydzy DKC3418.

 

Centrum kraju

Sytuacja była najtrudniejsza w Polsce centralnej, a szczególnie w województwie lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. To w tych regionach rolnicy osiągnęli najniższe plony i dla wielu hodowców bydła pojawiło się ryzyko przygotowania niewystarczającej ilości kiszonki z kukurydzy, która jak wiemy jest podstawową paszą w żywieniu krów mlecznych. O powadze sytuacji świadczyć może mnogość ogłoszeń typu kupię/sprzedam kukurydzę „na pniu”. Firma Agrocoop w województwie lubuskim w miejscowości Kalsk, jak co roku przygotowała kolekcje ponad 100 odmian kukurydzy kiszonkowej i biogazowej. Średni plon suchej masy z hektara wyniósł 15,77t i był niższy niż w zeszłym roku o 30,5%, co pokazuje ogólny trend niższego plonowania w Polsce centralnej w porównaniu do zeszłego roku. W regionach szczególnie dotkniętych suszą straty były jeszcze wyższe, a jakość plonu niezadowalająca.

 

Koszenie kukurydzy

W wielu regionach wysokość plonu i jego jakość nie będzie zadowalająca.

 

Polska południowa

Na wysokość plonów nie mogą narzekać hodowcy bydła z województw południowych, takich jak: opolskie, śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie i podkarpackie. Tutaj nie tylko suma opadów, ale również ich rozkład pozwolił na uzyskanie bardzo wysokich plonów. Wielu rolników mogło pozwolić sobie na wyższe koszenie kukurydzy, ponieważ wiedzieli, że zabezpieczą bazę pokarmową, a tym zabiegiem podniosą jakość kiszonki. W wielu gospodarstwach udało się także sprzedać nadwyżkę kukurydzy na ziarno, jak na przykład w gospodarstwie Martina Ziaji z miejscowości Dobrodzień w województwie opolskim. W tej lokalizacji rolnik przeprowadził doświadczenie, w którym sprawdzał potencjał odmian w dwóch terminach siewu – 25 kwiecień i 22 maj. W optymalnym terminie siewu świetnie plonowała DKC3418 uzyskując 24t suchej masy z hektara, a w opóźnionym odmiana DKC3305 z plonowaniem na poziomie 22,9t z hektara, co pokazuje przydatność tej odmiany do siewu na przykład po mieszance gorzowskiej. 
       

Odmiana kukurydzy DKC3305

Odmiana kukurydzy DKC3305.

Odbierz 5% zniżki na kukurydzę Dekalb w naszym sklepie internetowym

Polecane produkty