Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Uprawy

Data

Tagi

rzepak, sklerocja, kwitnienie, uprawa, zgnilizna twardzikowa

Kwitnienie rzepaku – decydujący moment do uzyskania najwyższych plonów

Uprawa rzepaku wymaga od producenta wszechstronnej wiedzy. Powinien orientować się w historii pola i zasobności stanowiska, znać charakterystykę wybranej odmiany oraz potencjalne zagrożenia (chwasty, szkodniki i choroby). Dzięki temu podejmie trafne decyzje we właściwym momencie, budując podstawę wysokiego zdrowego plonu. Jak się okazuje, okres kwitnienia rzepaku ma decydujący wpływ na powodzenie całej uprawy.

NIEZBĘDNIK PLANTATORA


Co powinien wiedzieć rolnik, by we właściwym momencie podjąć działania ochronne? Co, kiedy i w jaki sposób może zagrozić jego uprawie? I jeszcze – jak rozpozna fakt, że rzepak został zaatakowany? Na nic zda się wiedza, jeżeli plantator nie będzie nieustannie kontrolował swojej uprawy. Obserwację swojego pola powinien rozpocząć po siewie, a najpóźniej w trakcie wschodów. Powinna być ona kontynuowana w okresie jesiennej i wiosennej wegetacji, potem również gdy rzepak kwitnie, aby w miarę szybko moc podjąć działania ochronne. Należy pamiętać, że w okresie kwitnienia, a potem dojrzewania rzepaku, gdy ostatecznie buduje się plon, istnieje wiele potencjalnych zagrożeń dla uzyskania jego zadowalającej ilości i jakości.

 

czerń krzyżowych, grzyb Alternaria

Na plantacji rzepaku porażonej czernią krzyżowych widoczne są place roślin porażonych przez grzyby 

 

 

GROŹNA ZGNILIZNA TWARDZIKOWA

 

Chorobę tę wywołuje grzyb Sclerotinia sclerotiorum, którego rozwój jest ściśle związany z kwitnieniem rzepaku. Wówczas pojawiają się pierwsze jej objawy. Podstawowym warunkiem wystąpienia zgnilizny jest obecność źródła infekcji w glebie, czyli przetrwalników grzyba (sklerocjów) i podwyższona wilgotność. Choroba rozwija się wówczas bardzo szybko i opanowuje w krótkim czasie wiele roślin. Grzyb niszczy tkanki roślin i ogranicza w nich przewodzenie substancji mineralnych, produktów fotosyntezy i wody. W konsekwencji rozwijające się nasiona są pozbawione odpowiedniej ilości składników. Porażone rośliny zasychają, a nasiona przedwcześnie osypują się. Jeśli uda się zebrać plon z takich roślin, to nasiona są małe, niedojrzałe, o słabszych parametrach technologicznych. W następstwie plon jest niższy i gorszej jakości, a dotychczasowa troska i nakłady związane z prowadzeniem plantacji są niweczone. Dotyczy to szczególnie obszarów o podwyższonej wilgotności i gdzie rzepak często występuje w płodozmianie. Nasilenie choroby rośnie wraz z przedłużającą się wilgotnością gleby i powietrza, przy długim okresie kwitnienia, a także gdy odmiana charakteryzuje się mniejszą odpornością. Często nie tylko łodygi są porażone, ale również łuszczyny. Po zbiorze sklerocja mogą zostać zmieszane z nasionami, co powoduje ich zanieczyszczenie i stwarza nowe niebezpieczeństwo.

 

 

sklerocja 

Sklerocja, sprawcy zgnilizny twardzikowej grzyba Sclerotinia sclerotiorum.

 

 

Ekspert radzi

Każdy zabieg fungicydowy powinien brać pod uwagę bezpieczeństwo środowiska, w tym ochronę organizmów pożytecznych. Środki ochrony roślin powinny być tak dobierane, aby nie szkodzić owadom pożytecznym i zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, powinny być stosowane po zakończeniu oblotu kwitnących upraw, najczęściej wieczorem. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy zabieg fungicydowy ma być połączony ze zwalczaniem szkodników łuszczynowych (chowacza podobnika, pryszczarka kapustnika) przy użyciu insektycydów.

Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenie, należy starannie rozważyć termin rozpoczęcia działań ochronnych:

 

  • najlepszym terminem użycia fungicydu jest okres od początku kwitnienia, często w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych,
  • jeśli udział roślin podatnych w płodozmianie (historia pola) i warunki pogodowe wskazują na podwyższony poziom ryzyka wystąpienia choroby, zabieg fungicydowy można wykonać już przed zaobserwowaniem pierwszych objawów,
  • w innej sytuacji – stwierdzenie 1% porażonych roślin, to też wskazanie do zabiegu,
  • test płatkowy to wsparcie procesu decyzyjnego: polega na zebraniu z potencjalnie zagrożonego pola płatków kwiatowych i wyłożeniu ich na specjalnie przygotowaną pożywkę. Jeżeli grzyb jest obecny na płatkach, obserwujemy po 3‑4 dniach przebarwienia pożywki.

 

Jak wykazały badania fungicyd Propulse® 250 SE w 2016 roku wykazał niemal 100% skuteczność w zwalczaniu tej groźnej choroby. Zastosowano wówczas podstawową dawkę tego środka (1 l/ha). Praktyka pokazuje też, że najlepsze efekty osiągnięto, kiedy zabieg opryskiwania wykonano 4‑5 dni po rozpoczęciu kwitnienia na pędzie głównym.

 

 

tabela chorób

 

 

TOWARZYSZE ZGNILIZNY TWARDZIKOWEJ

 

Jeżeli panują dogodne warunki wilgotnościowe do rozwoju zgnilizny twardzikowej, oznacza to, że pojawią się też czerń krzyżowych i szara pleśń. Choroby te we wcześniejszych fazach rozwojowych rzepaku pojawiają się głownie na liściach i pędach. Z czasem obejmują całą roślinę, również łuszczyny. Charakterystyczne plamy związane z porażeniem, początkowo są pojedyncze, a potem całkowicie opanowują powierzchnię łuszczyn. Powoduje to przedwczesne osypywanie nasion. W warunkach deszczowej pogody, zwłaszcza na plantacjach długo oczekujących na zbiór, straty plonu z tego powodu mogą być wysokie. Nasiona będą często niedojrzałe, drobne, pomarszczone i zasiedlone przez grzyby. W konsekwencji jest to kolejna przyczyna strat ponoszonych przez producenta, ponieważ materiał taki nie spełnia wymaganych norm. Propulse i w tym zakresie wykazuje bardzo wysoką skuteczność, pomagając zachować wysoką jakość plonu.

 

 

zgnilizna twardzikowa 

Zgnilizna twardzikowa

 

 

Warto wiedzieć

Zwalczanie grzybów chorobotwórczych wymaga takiego doboru fungicydów, aby oddalić ryzyko pojawienia się wśród nich form odpornych na działanie poszczególnych substancji czynnych..

MĄDRY WYBÓR JAKO GWARANCJA SUKCESU UPRAWY


Propulse jest wyróżniającym się fungicydem o działaniu zapobiegawczym i leczniczym (interwencyjnym) w zwalczaniu chorób rzepaku w fazie od końca pąkowania do zakończenia kwitnienia (BBCH 57‑69). Połączono w nim fluopyram – innowacyjną substancję z grupy chemicznej karboksyamidów (SDHI) oraz protiokonazol, należący do grupy chemicznej triazoli. Pozwoliło to na stworzenie fungicydu o wysokiej i długotrwałej skuteczności w zwalczaniu chorób rzepaku, obecnych w ważnym okresie kwitnienia. Zastosowano przy tym profesjonalną formulację SE. Dodatkowe efekty działania Propulse to:

  • wzrost masy plonu nasion spowodowany „efektem zieloności”,
  • zmniejszone ryzyko osypywania się nasion wskutek lepszego „sklejenia” łuszczyn

 

Wieloletnie doświadczenia wskazują, że najlepszym terminem zastosowania Propulse jest faza początku opadania płatków kwiatowych na pędzie głównym. Nie wyklucza to jednak zastosowań tego środka przez cały czas, gdy rzepak kwitnie, tj. np. w początkowej fazie kwitnienia czy na końcu tego okresu. Skuteczność Propulse, w porównaniu z innymi fungicydami dostępnymi na rynku okazała się wyższa, niezależnie od terminu stosowania. Potwierdza to tezę o działaniu nie tylko zapobiegawczym, ale i leczniczym (interwencyjnym) tego środka. Inne zastosowane fungicydy potwierdziły swą wysoką skuteczność jedynie w wąskim oknie aplikacyjnym, co jest niekorzystne, gdyż uzależnia działania plantatorów od warunków pogodowych.

 

 

SKUTECZNOŚĆ PROPULSE W PORÓWNANIU Z INNYMI FUNGICYDAMI NA RYNKU OKAZAŁA SIĘ WYŻSZA, NIEZALEŻNIE OD TERMINU STOSOWANIA, CO POTWIERDZA JEGO DZIAŁANIE NIE TYLKO ZAPOBIEGAWCZE, ALE TAKŻE LECZNICZE. DZIĘKI CZEMU TO ROLNIK DECYDUJE O TERMINIE ZABIEGU, A NIE WŁAŚCIWOŚCI DOSTĘPNEGO FUNGICYDU.

 

 

 

czerń krzyżowych 

Objawy czerni krzyżowych na łuszczynie rzepaku

 

 

Bronisław Kwiatkowski

Bronisław Kwiatkowski

Grower Manager upraw kukurydza i rzepak

Autor