Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

zboża ozime, Sekator, chwasty, wyczyniec polny, wyczyniec, zwalczanie chwastow, bayer, tienkarbazon

Nad chwastami w zbożach wiosną zapanuje Incelo

Jeżeli w fazie początku strzelania w źdźbło okaże się, że rozwój zachwaszczenia  pierwotnego (plantacje nie odchwaszczane jesienią) lub wtórnego zbóż ozimych jest zbyt obfity, wówczas warto sięgnąć po nowy herbicyd firmy Bayer, o łatwej do zapamiętania nazwie Incelo.

Tegoroczna wegetacja chociaż wystartowała wcześnie, to przez kilka pierwszych tygodni nie nabrała odpowiedniego tempa. Wszystko za sprawą mizernych opadów i zimna. W tych warunkach zboża ozime spowolniły swój rozwój. Podobnie stało się z chwastami, a zwłaszcza tymi, które wzeszły w marcu i pierwszych tygodniach kwietnia.

 

Wiosną zalecane są środki nalistne

Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych zasadniczo opiera się na herbicydach nalistnych. Wynika to z faktu, że ich celem są chwasty, które oparły się herbicydom stosowanym jesienią, albo wzeszły wówczas, gdy ich działanie już ustało. Toteż celem prowadzenia wiosennych zabiegów często jest większa liczba gatunków, niż jesienią. Obok miotły zbożowej trzeba zwrócić uwagę na takie chwasty, jak chaber, maki, przytulia, rumianowate, rdesty i samosiewy rzepaku. Niestety, do tego grona coraz częściej dołącza kilka gatunków jednoliściennych, jak np. wyczyniec polny, owies głuchy, stokłosy i życice. Ich lekceważenie skutkuje wzrostem nasilenia występowania w kolejnych latach.

 

Wnikliwa analiza pola przed wyborem herbicydu.

Wybór herbicydu należy poprzedzić wnikliwą analizą stanu zachwaszczenia danej plantacji.

 

Pierwszym krokiem w chemicznej ochronie zbóż ozimych przed wymienionymi chwastami, a w szczególności chabrem, przytulią, makiem i jednoliściennymi, jest jesienny zabieg herbicydowy. Jeżeli w fazie  początku strzelania w źdźbło okaże się, że rozwój zachwaszczenia pierwotnego (plantacje nie odchwaszczane jesienią) lub wtórnego jest zbyt obfity, wówczas warto sięgnąć po nowy herbicyd firmy Bayer, o łatwej do zapamiętania nazwie  Incelo. W zależności od stanu gatunkowego zachwaszczenia i jego nasilenia, dawkę Incelo można zwiększać, żeby osiągnąć oczekiwaną skuteczność. W przypadku znacznej różnorodności chwastów dwuliściennych środek ten polecany jest w mieszaninie z herbicydem Sekator Plus. Niezależnie od wybranego wariantu do cieczy opryskowej należy dodać adiuwant Biopower w dawce 1,0 l/ha (tabela).

 

Warianty odchwaszczania zbóż ozimych wiosną przy użyciu herbicydu Incelo

Herbicydy

Termin stosowania

Zalecana dawka (kg, l/ha)

Zwalczane chwasty

Incelo* (dodać adiuwant Biopower)

od 3 liści do fazy 2. kolanka (BBCH 13-32)

0,15

gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, rumian polny, wiechlina roczna

0,2

jak wyżej + niezapominajka polna, ostróżeczka polna, rdest powojowaty, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny

0,33

jak wyżej + owies głuchy, przytulia czepna, życice

Incelo + Sekator Plus (dodać adiuwant Biopower)

od początku krzewienia do fazy 2. kolanka (BBCH 21-32)

0,2-0,25 (0,3 przy dużym nasileniu) + 0,45

jak wyżej + chaber bławatek, jasnota purpurowa, komosa biała, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik polny, rdest plamisty

* posiada rekomendację łączenia z regulatorem wzrostu Fabulis OD oraz fungicydami

 

Incelo wydatnie różni się od innych herbicydów zbożowych. Decyduje o tym jego skład chemiczny. Zawiera dwie substancje czynne z różnych grup chemicznych. Pierwszą jest mezosulfuron metylowy z grupy sulfonylomoczników. Natomiast drugą substancją czynną jest tienkarbazon metylu z grupy triazolinonów, który znany jest z wysokiej skuteczności zwłaszcza wobec chwastów jednoliściennych.

 

Łączenie zabiegów daje wymierne oszczędności

 

Terminy stosowania Incelo po części pokrywają się z odpowiednimi dla innych środków. Toteż nie ma przeciwwskazań, aby współtworzył mieszaniny zbiornikowe z regulatorem wzrostu Fabulis OD. Mieszanina zbiornikowa może zaoszczędzić jeden dodatkowy przejazd. Taką oszczędność da się wycenić na 45-50 zł/ha.

 

Chwasty jednoliścienny w zbożach ozimych wiosną.

Działanie Incelo jest w znacznym stopniu ukierunkowane na eliminację chwastów jednoliściennych w zbożach ozimych wiosną.

Polecane produkty