Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Uprawy

Data

Tagi

kukurydza, kwitnienie, chwasty, plon, herbicydy, powschodowo, przedwschodowo

Niezbędne warunki do skutecznego działania kukurydzianych herbicydów doglebowych

Wąska, nie rozgałęziająca się kukurydza stanowi minimalną konkurencję dla chwastów. Nawet w optymalnych warunkach przez około 4-5 tygodni od siewu, pole kukurydzy pozostaje do dyspozycji chwastów. Okoliczności, które sprzyjają silnemu zachwaszczeniu to: szeroki rozstaw rzędów, który wynosi ok. 70 cm oraz rzadki siew, mieszczący się w przedziale 8-10 roślin na 1 m2. Jeśli w tym czasie nastąpi ocieplenie i towarzyszące mu majowe opady, wzrost chwastów jest błyskawiczny i zachwaszczenie plantacji staje się poważnym problemem. Jak skutecznie ochronić kukurydziany plon?

Ekspert radzi

Chcąc wcześnie zwalczać chwasty, należy uwzględnić warunki pogodowe. Najwcześniejsze zabiegi doglebowe, wykonywane bezpośrednio po siewie wymagają wilgotnej gleby. Optymalnym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w preparat zalecany przedwschodowo, który w przypadku suszy, a co najmniej przesuszonej gleby, można także zastosować wcześnie, nalistnie już po wschodach kukurydzy i chwastów.

 

Dobry start - skutecznie i bezpiecznie

 

Najważniejszym elementem ochrony jest stworzenie idealnych warunków startowych dla wzrostu kukurydzy. Jest to możliwe dzięki herbicydom (środkom chwastobójczym) o działaniu doglebowym lub nalistnym, zalecanym przed lub po wschodach kukurydzy. Polecanym i sprawdzonym herbicydem, o zakresie aplikacji przed i po wschodach, jest Adengo® 315 SC. Preparat zawiera 2 składniki czynne: izoksaflutol oraz tienkarbazon metylu. Substancje czynne uzupełnia sejfner – cyprosulfamid, substancja osłonowa, która przyspiesza rozkład składników czynnych w roślinie chronionej tak, by substancje tenie wpływały na nią negatywnie. Sejfner zabezpiecza kukurydzę nie tylko w jej części nadziemnej, ale także chroni system korzeniowy, zabezpieczając ją przed niekorzystnym oddziaływaniem herbicydu, zarówno przed, jak i po jej wschodach. Herbicyd działa przede wszystkim doglebowo, do chwastów wnika także w pewnym stopniu przez ich młode, zielone części. Najlepiej jednak, gdy podczas zabiegu ziemia jest wilgotna, wówczas efekt chwastobójczy jest najlepszy. Warto jednak wiedzieć, że wszystkie substancje, a zwłaszcza izoksaflutol, charakteryzują się długim okresem utrzymywania aktywności, co jest istotne w zwalczaniu ciepłolubnej i późno wschodzącej chwastnicy oraz ochrony plantacji przed zachwaszczeniem wtórnym.

 

 

CZĘSTO WSCHODY KUKURYDZY SĄ OPÓŹNIONE. WPŁYWAJĄ NA TO M.IN. GŁĘBOKOŚĆ SIEWU, KTÓRA WYNOSI: PRZY GLEBACH LŻEJSZYCH 5-6 CM, PRZY GLEBACH CIĘŻSZYCH 3-4 CM ORAZ NP. CHŁODNA WIOSNA. W NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH POGODOWYCH WSCHODY KUKURYDZY MOGĄ NASTĄPIĆ NAWET TRZY TYGODNIE PO SIEWIE.

 

 

Szerokie spektrum działania

 

Izoksaflutol, stosowany samodzielnie w dawce 75‑100 g s.cz./ha, skutecznie zwalcza kluczowe chwasty jedno- i dwuliścienne w kukurydzy np. chwastnicę jednostronną, komosę białą czy rdest plamisty.

Warto wiedzieć

W sytuacji, gdy nie ma gwarancji na szybkie uwilgotnienie gleby po siewie, sprawdzonym i praktycznym rozwiązaniem jest wariant dwuzabiegowy, łączący zabieg przedwschodowy z powschodowym.

Niestraszna susza

 

Przesuszona gleba może powodować odwlekanie decyzji o oprysku. Lepszym rozwiązaniem niż czekanie jest zastosowanie Adengo. Jeśli po zabiegu spadnie deszcz i ociepli się, zaktywizuje to substancje czynne i proces ich działania szybko się znormalizuje. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że po siewie może nastąpić ochłodzenie a nawet przymrozki (przykład: wiosna 2017 r.). Wtedy wschody kukurydzy mogą być słabsze i nierównomierne, a wschodzące rośliny przebarwić się i częściowo zwiędnąć. W takich warunkach powschodowy oprysk nalistny powinien zostać przesunięty tak, by nie spowodować kolejnego stresu kukurydzy. Natomiast preparat, który znajduje się w glebie, już w momencie polepszenia się pogody błyskawicznie zacznie działać na chwasty. Nawet jeżeli jego działanie będzie w pewnym stopniu ograniczone, pozwoli na początkowy, prawidłowy wzrost kukurydzy. Zdarza się, że oprysk herbicydem w momencie, gdy kukurydza odzyska po ochłodzeniu już pełen wigor, może okazać się spóźniony ze względu na przerośnięte chwasty. Dzieje się tak głownie ze względu na fakt, że chwasty mają (niestety) zdecydowanie mniejsze niż kukurydza wymagania w stosunku do temperatury i wilgotności gleby, w której wyrosły. Adengo jest skuteczny w dogodnych, ale także w nieco ograniczonych warunkach wilgotnościowych gleby. Nie należy go stosować jedynie, gdy gleba jest skrajnie przesuszona. Wtedy lepiej poczekać na optymalne warunki do oprysków nalistnych i wykonać je na jak najmłodsze chwasty, do momentu, gdy kukurydza nie przekroczy fazy dwóch liści.

 

 

ADENGO NIE TRACI SWOJEGO POTENCJAŁU NAWET PODCZAS SUSZY I AKTYWIZUJE SIĘ W CZASIE OPADÓW. ŚRODEK WYMAGA WILGOTNOŚCI GLEBY, ALE NIE W TAK RESTRYKCYJNYM STOPNIU JAK INNE HERBICYDY O DZIAŁANIU DOGLEBOWYM.

 

 

 

komosa biała i samosiewy rzepaku

Komosa biała i samosiewy rzepaku

 

Wariant łączony

 

Zabieg przedwschodowy wykonujemy herbicydem o wybitnym działaniu doglebowym w zmniejszonej dawce (Adengo 0,2 l/ha), która w pełni wykorzysta kończące się zasoby wilgoci z gleby. Następnie po wschodach kukurydzy, już w fazie dwóch lub więcej liści, wykonujemy drugi zabieg, ale herbicydem w większym stopniu działającym nalistnie (np. Maister® Power 42,5 OD), dostosowując dawkę do poziomu zachwaszczenia. W badaniach Bayer 2017 r. wariant łączony: przed- i powschodowy, sumujący korzyści obu rozwiązań, był na równi skuteczny w porównaniu do typowych pojedynczych zabiegów. Rozwiązanie to jest korzystne dla gospodarstw, które organizacyjnie i technicznie mogą pozwolić sobie na wykonanie zabiegów w rożnych terminach.

 

 

kukurydza faza 2 liści

W 2017 ROKU HERBICYD MAISTER POWER UZYSKAŁ REJESTRACJĘ DO STOSOWANIA W DAWKACH DZIELONYCH. NOWA REJESTRACJA UMOŻLIWIA ZASTOSOWANIE HERBICYDU WE WCZESNYCH FAZACH ROZWOJOWYCH KUKURYDZY. PIERWSZY ZABIEG WYKONUJEMY JUŻ W FAZIE 2 LIŚCI KUKURYDZY W DAWCE 0,75 L/HA I DRUGI W ODSTĘPIE 7‑10 DNI, STOSUJĄC POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ Z PEŁNEJ DAWKI, TJ. 0,75 L/HA.

 

 

Właściwa substancja czynna - klucz do zwycięstwa

 

Użycie herbicydu determinuje również skład botaniczny chwastów. Po rozpoznaniu gatunków wybór środka jest zdecydowanie łatwiejszy. Jedyny chwast, który jest najskuteczniej niszczony podczas zabiegu nalistnego to perz właściwy. To gatunek wrażliwy między innymi na herbicyd Maister Power. Zakres zwalczanych chwastów przez Maister Power, jak na mistrza przystało, jest imponujący i obejmuje ok. 160 gatunków. Swoją siłę uwidacznia w zwalczaniu rdestówki powojowatej (dawniej – rdest powojowaty), która nagminnie zachwaszcza kukurydzę. Maister Power zaleca się stosować w fazie od 2 do max. 8 liści kukurydzy, stosując dawki dzielone (odstęp pomiędzy zabiegami 7‑10 dni) lub od 4 do 6 liści kukurydzy, stosując zabieg pojedynczy. Im młodsza faza rozwojowa, tym lepiej. Dlaczego? Chwasty są wówczas młodsze i do ich zlikwidowania wystarczy użyć dawki 1,25 l/ha preparatu.

 

 

PERZ WŁAŚCIWY POWINIEN BYĆ ZWALCZANY W FAZIE INTENSYWNEGO ROZWOJU KUKURYDZY, CO NAJMNIEJ W FAZIE 4‑6 LIŚCI, CZYLI WYSOKOŚCI OKOŁO 15‑20 CM.

 

 

Odpowiednie dozowanie

 

Powschodowa technologia dawek dzielonych w kukurydzy to swoista nowość. Zwalczanie chwastów tą metodą to najczęściej dwukrotne zabiegi obniżonymi dawkami. Są one w stanie zwalczać wyłącznie młode chwasty, w bezpieczniejszy dla kukurydzy sposób. Środek Maister Power to jeden z nielicznych, który posiada już taką możliwość. Można go stosować w tej technologii, co jest zgodne z obecnie obowiązującą rejestracją i założeniami metod integrowanych.

 

 

kukurydza przebarwiona na fioletowo

W okresie wiosny wskutek niskich temperatur kukurydza może się przebarwiać na fioletowo

 

 

Bronisław Kwiatkowski

Bronisław Kwiatkowski

Grower Manager upraw kukurydza i rzepak

Autor