Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

Komunikaty, plantacja pokazowa, Pordenowo, poletka, program ochrony, środki ochrony roślin, zboża, bayer, sytuacja na polach

Pakiet rozwiązań dla rolników z północy kraju

Zlokalizowane w Pordenowie na Żuławach Centrum Doradztwa Technicznego firmy Bayer dysponuje glebą pierwszej klasy. Celem prowadzonych tam doświadczeń jest pokazywanie rozwiązań dopasowanych do warunków tego rejonu kraju.
Znaczną część pola demonstracyjnego w Pordenowie zajmują zboża, które są reprezentowane przez formy ozime wszystkich gatunków, z uwzględnieniem odmian preferowanych w regionie. Na ich przykładzie sprawdza się działanie zapraw nasiennych, herbicydów i fungicydów. Za punkty odniesienia służą poletka kontrolne – bez zabiegów ochrony.

Do zaprawiania ziarna siewnego używane są wieloskładnikowe zaprawy nasienne, takie jak Redigo Pro, Scenic czy Bariton Super. Każda z nich posiada nieco inny skład chemiczny oraz zakres skuteczności i wynikające z tego przeznaczenie.

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych w Pordenowie przeprowadza się dwukierunkowo. Zabiegi jesienne ukierunkowane są głównie przeciwko chwastom jedno - i dwuliściennym, eliminowanym za pomocą nowego herbicydu Bacara Trio. Natomiast wiosną zasadniczo zwalczane są chwasty dwuliścienne – uciążliwe  - przy użyciu herbicydu Sekator Plus. Taką strategię obrano ze względu na liczne, wiosenne wschody przytulii czepnej.

Spośród chorób zbóż na Żuławach we wszystkich gatunkach występuje mączniak prawdziwy. Jęczmień ozimy jest też silnie atakowany przez plamistość siatkową jęczmienia, a żyto i pszenżyto przez rdzę brunatną. Dla pszenicy ozimej groźna jest łamliwość źdźbła, a następnie septorioza liści i rdza brunatna oraz fuzarioza kłosa. Do ich zwalczania używa się obecnie takich środków, jak Input Triple, Delaro, Ascra Xpro i Prosaro.

Część pola dedykowaną rzepakowi ozimemu zajmuje 5 odmian mieszańcowych Dekalb. Przeznaczone są dla każdego segmentu rynku:
- DK Excited – klasyczna + tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV);
- DK Exima – klasyczna;
- DK Expectation – klasyczna + tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) + efektywnie wykorzystująca azot;
- DK Immortal CL – przeznaczona do uprawy w technologii Clearfield;
- DK Sequel –  o niskiej biomasie, nie wymagająca regulatorów wzrostu
Na wszystkich odmianach można oceniać skuteczność ochrony przed chorobami za pomocą fungicydów Tilmor i Propulse, oraz zwalczania szkodników z wykorzystaniem technologii D-ACT (Kestrel + Decis Mega). Sprawdzana jest też efektywność zróżnicowanego nawożenia azotem w dawkach: 100, 140, 180 i 200 kg N/ha.

Na poletkach zajmowanych przez buraka cukrowego pokazuje się, jak można zwalczać chwasty bez desmedifamu. Rozwiązaniem jest m.in. użycie herbicydów Kemiron Koncentrat i Metron, a także technologii Conviso Smart. Jej sednem jest herbicyd Conviso One, który można stosować tylko w odmianach posiadających genetyczną tolerancję na foramsulfuron i tienkarbazon metylu. Drugim celem w buraku jest pokazanie skuteczności zwalczania chwościka buraka za pomocą fungicydu, który wypełni lukę po wycofywanych w tym roku substancjach czynnych.

W części poświęconej kukurydzy pokazuje się skuteczność zwalczania chwastów za pomocą herbicydów Roundup Flex 480 i Adengo stosowanych przedwschodowo oraz Maister Power po wschodach uprawianej rośliny. Na poletkach wysiano 5 najnowszych odmian uznanej marki Dekalb o różnej wczesności i przeznaczeniu: DKC 2972, DKC 3079, DKC 3201, DKC 3595 i DKC 3601.

Polecane produkty