Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Uprawy

Data

Tagi

ziemniak, chwasty, metryzbuzyna, powschodowo, przedwschodowo, płynna formulacja

Pole ziemniaka wolne od chwastów

Opanować chwasty w ziemniakach jest łatwo ale… tylko teoretycznie. Gdyby tak było, wystarczyłoby jedynie przewidzieć zachwaszczenie na podstawie gatunków występujących na polach w poprzednich latach i do uzyskanego składu chwastów dobrać odpowiednie herbicydy. Następnie zastosować je zgodnie z zaleceniami. I po kłopocie. Tyle teorii. A jak wygląda to w rzeczywistości?

Rozważania teoretyczne to jedno, jednak w praktyce należy wziąć pod uwagę, że: 

  • ziemniaki są uprawiane w szerokiej rozstawie rzędów od 62,5 cm do 75 cm, a nawet 90 cm;
  • okres wschodów podczas zimnej wiosny i dużej wilgotności gleby może być znacznie wydłużony, co sprzyja rozwojowi mokrej zgnilizny, rizoktoniozie ziemniaka, a tym samym licznym wypadom wschodów;
  • niektóre odmiany ziemniaków mają miotlasty pokrój i są słabiej ulistnione;
  • ziemniaki jadalne są sadzone w większej rozstawie rzędów niż sadzeniaki.

Warto wiedzieć

Formulacja płynna Sencor Liquid pozwala rolnikowi na zdecydowanie szybsze i łatwiejsze przygotowanie cieczy roboczej ze względu na łatwość odmierzenia odpowiedniej ilości środka, a także na łatwe i szybkie rozprowadzenie go w opryskiwaczu. Nie obserwuje się też zapychania filtrów i dysz oraz wytrącania osadu na wewnętrznej części zbiornika opryskiwacza.

Im wcześniej zostanie wyeliminowana konkurencja ze strony chwastów (zachwaszczenie pierwotne) i nie dopuścimy do nowych wschodów oraz rozwoju chwastów do końca sezonu wegetacyjnego (zachwaszczenie wtórne), tym korzystniejsze są warunki wzrostu rośliny uprawnej, jej zdrowotności i możliwość uzyskania wysokiego plonu.

 

 

WYDŁUŻENIE CZASU OD POSADZENIA BULW DO ZAKRYCIA MIĘDZYRZĘDZI POWODUJE, ŻE CHWASTY ROZWIJAJĄ SIĘ SZYBCIEJ NIŻ ROŚLINA UPRAWNA. DOSTOSOWUJĄ ONE SWÓJ CYKL ROZWOJOWY DO WZROSTU I ROZWOJU ROŚLINY UPRAWNEJ.

 

 

Herbicydy bardziej przyjazne środowisku

 

Firma Bayer dysponuje dwoma herbicydami do zwalczania chwastów w ziemniakach. Na szerokie spektrum chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych najlepiej sprawdzi się Sencor® Liquid 600 SC. Zawiera on znaną i sprawdzoną substancję czynną – metrybuzynę. Innowacyjna formulacja płynna tego herbicydu w postaci stężonej zawiesiny do rozpuszczania w wodzie (SC), pozwala na pełne wykorzystanie możliwości tego składnika. Dlatego też w litrze preparatu formulacji płynnej jest mniej metrybuzyny (600 g/l) niż w poprzedniej formulacji WG (700 g/l). Pomimo tego, skuteczność chwastobójcza preparatu w nowej formulacji płynnej SC jest wyższa lub porównywalna do skuteczności preparatu w postaci granul (WG), przy stosowaniu obu formulacji w tych samych dawkach i terminach (wykres 1).

 

 

Wykres 1: Sencor Liquid – skuteczność zwalczania chwastów w ziemniakach w zabiegu powschodowym, wdawce 0,5 l/ha.

Badania w latach 2006-2007, IHiAR Bonin, SGGW – Chylice.

 

 

STOSOWANIE SENCOR LIQUID JEST BARDZIEJ PRZYJAZNE ŚRODOWISKU, GDYŻ WNOSIMY DO NIEGO MNIEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ, CO NIE JEST BEZ ZNACZENIA W INTEGROWANEJ OCHRONIE ROŚLIN.

 

 

Warto wiedzieć

Szeroka rozstawa rzędów, agregatowanie narzędzi w celu jednofazowego założenia uprawy, czyli formowanie redlin, sadzenie i formowanie rozsypanej gleby z redlin powoduje, że chwasty łatwiej opanowują pole. Poza tym braki wschodów oraz niska konkurencyjność roślin ziemniaka do momentu zwarcia rzędów, także sprzyjają silnemu zachwaszczeniu w miejscach niewykorzystanych przez roślinę uprawną.

Metrybuzyna jest pobierana zarówno przez korzenie, jak i liście roślin. Hamuje ona proces fotosyntezy we wrażliwych gatunkach chwastów. Do chwastów wrażliwych na Sencor Liquid należą: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest kolankowaty, rumianek bezwonny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, sporek polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica sina i zielona, złocień właściwy, życice i żółtlica drobnokwiatowa. Chwastami średnio wrażliwymi (skuteczność zwalczania 70‑85%) są: chwastnica jednostronna, owies głuchy, palusznik krwawy, rdest plamisty, rdest powojowaty, rdest ptasi, wiechlina roczna i wyczyniec polny. Chwasty średnio odporne (skuteczność zwalczania 60‑70%) to przytulia czepna i psianka czarna.

 

Sposób pobierania metrybuzyny przez chwasty i rośliny uprawne umożliwia stosowanie herbicydu Sencor Liquid zarówno w zabiegach doglebowych (przedwschodowo), jak i nalistnych (powschodowo).

 

 

SENCOR LIQUID MA SZEROKIE SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW. METRYBUZYNA JAKO JEDYNA ZWALCZA KOMOSĘ PRZEDWSCHODOWO.

 

 

Stosowanie doglebowe 

 

W zabiegach doglebowych preparat stosuje się w dawkach od 0,75‑1 l/ha, tuż przed wschodami ziemniaków, po ostatnim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin np. przez zabieg bronowania. Pozostawienie ostrych, wysztorcowanych redlin spowodowałoby przemieszczenie się gleby wraz z herbicydem na dno bruzd. Te zostałyby dobrze odchwaszczone, a boki i wierzchołki redlin pokryłyby się chwastami. Na glebach ciężkich, o dużej zawartości próchnicy, stosujemy wyższe dawki herbicydu, bowiem duża ilość środka zostaje zaabsorbowana przez koloidy glebowe, a tylko ta część znajdująca się w roztworze glebowym jest pobierana przez włośniki korzeniowe roślin. Dlatego w przypadku stosowania herbicydów doglebowych uzyskuje się lepszy efekt chwastobójczy, im gleba jest bardziej wilgotna.

 

 

Zabieg dolistny - różne reakcje

 

Najbardziej istotną kwestią w zabiegach dolistnych jest selektywność herbicydu w stosunku do rośliny uprawnej. Sencor Liquid stosowany w ziemniakach powschodowo (nalistnie) daje najlepsze efekty w przypadku wysokości 8‑10 cm, maksymalnie 15 cm i gdy chwasty są w fazie siewek. Maksymalna dawka dla jednorazowego powschodowego zastosowania preparatu wynosi 0,5 l/ha. Obserwuje się zróżnicowaną reakcję odmian ziemniaka na Sencor Liquid stosowany powschodowo (nalistnie) w dawce 0,5 l/ha. Mogą pojawiać się chlorozy na liściach, które miały kontakt z herbicydem oraz występować silne nekrozy liści i łodyg. Ocenia się je w skali 1‑9, gdzie 1 to brak uszkodzeń, 9 oznacza całkowite zniszczenie roślin (tab.1). Jeżeli odmiana nie została przebadana i nieznana jest jej wrażliwość na Sencor Liquid stosowany powschodowo, rolnik może zastosować herbicyd przedwschodowo w pełnej dawce. Może również użyć preparatu w dawkach dzielonych: przed- i powschodowo. Pierwszy zabieg powinien być wykonany tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin, w dawce 0,3 l/ha. Drugi zabieg (powschodowy) powinien nastąpić po upływie około 7 dni od pierwszego zabiegu, gdy chwasty dwuliścienne są w fazie do 4 liści właściwych, chwasty jednoliścienne w fazie do 3 liści, a ziemniaki mają do 15 cm wysokości. Na plantacjach nasiennych ziemniaków zachodzi obawa przed wystąpieniem fitotoksycznej reakcji w postaci chlorotycznych lub nekrotycznych przebarwień. Mogą one maskować objawy chorób wirusowych i uniemożliwiać prawidłowe przeprowadzenie selekcji negatywnej. Wtedy zaleca się przedwschodowe stosowanie herbicydu Sencor Liquid, na 10 dni przed przewidywanym terminem wschodów. Nie zaleca się też stosowania herbicydu Sencor Liquid, ze względu na możliwość uszkodzeń, w roślinach wyższych niż 15 cm, niezależnie od stopnia wrażliwości odmiany ziemniaka na ten herbicyd.

 

 

Tabela 1: Skala EWRC – ocena wrażliwości roślin na herbicydy

 

 

Sposób na chwasty

 

W warunkach licznego występowania w ziemniakach chwastów prosowatych, perzu, przytulii czepnej, samosiewów rzepaku i wcześniej wymienionych gatunków chwastów dwuliściennych typowych dla ziemniaków, Sencor Liquid można stosować łącznie lub przemiennie ze środkiem Titus®1 25 WG. Stosowanie łączne obu preparatów przeprowadza się po wschodach ziemniaków, gdy chwasty jednoliścienne są w fazie 1‑3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2‑4 liści, a ziemniaki mają do 15 cm wysokości. Dawkowanie: Sencor Liquid 0,3 l/ha + Titus 25 WG 50 g/ha + Trend®1 90 EC w stężeniu 0,1%. W zabiegu dzielonym, przedwschodowo (doglebowo) stosuje się herbicyd Sencor Liquid w dawce 0,5 l/ha, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin. Drugi zabieg jest zabiegiem powschodowym (nalistnym), który następuje w odstępie minimum 7 dni od pierwszego zabiegu. Preparat stosuje się na chwasty jednoliścienne w fazie 1‑3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2‑4 liści, gdy ziemniaki mają do 15 cm wysokości. Herbicyd Titus 25 WG stosuje się w dawce 50 g/ha z dodatkiem adiuwanta Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

 

 

NALEŻY UNIKAĆ NALISTNEGO STOSOWANIA HERBICYDÓW W TEMPERATURACH POWYŻEJ 25OC, PONIEWAŻ MOŻE NASTĄPIĆ POPARZENIE ROŚLIN.

 

 

Ekspert radzi

Po stwierdzeniu wrażliwości lub podwyższonej wrażliwości na Sencor Liquid, zastosowany powschodowo w dawce 0,5 l/ha, zaleca się użycie preparatu wyłącznie w terminie przedwschodowym. Dotyczy to między innymi odmiany Innovator i Vineta.

Bez chwastów do końca okresu wegetacji

 

Herbicydem o bardzo szerokim spektrum zwalczanych chwastów jest Plateen® 41,5 WG. 1 kg preparatu zawiera 175 g metrybuzyny oraz 240 g flufenacetu. Herbicyd stosuje się w dawce 2 kg/ha, przedwschodowo, po ostatnim obredleniu i zabronowaniu redlin. W zalecanej dawce 2 kg/ha herbicydu Plateen znajduje się 350 g metrybuzyny, czyli odpowiednik 0,5 kg Sencoru® 70 WG, wspieranego przez 480 g flufenacetu. Flufenacet jest substancją doskonale zwalczającą chwastnicę jednostronną, przytulię czepną, rdest ptasi oraz inne gatunki chwastów dwuliściennych z rodziny złożonych, zwalcza też niezapominajkę. Jego skuteczność w zwalczaniu psianki czarnej może osiągać nawet 85%. Dzięki flufenacetowi Plateen jest herbicydem o bardzo szerokim spektrum chwastobójczym, zwalczającym większość typowych chwastów charakterystycznych dla ziemniaków, za wyjątkiem perzu. Herbicyd utrzymuje plantację wolną od chwastów do końca okresu wegetacji. Preparat tym skuteczniej działa, im większa jest wilgotność gleby.

 

 

ZE WZGLĘDU NA ZRÓŻNICOWANĄ WRAŻLIWOŚĆ ODMIAN ZIEMNIAKA NA HERBICYD STOSOWANY NALISTNIE, FIRMA BAYER COROCZNIE ZLECA PRZEBADANIE KILKUNASTU ODMIAN POD KĄTEM ICH WRAŻLIWOŚCI, SPORZĄDZAJĄC LISTĘ WRAŻLIWOŚCI ODMIAN (TAB. 2).

 

 

Tabela 2: Wrażliwość odmian ziemniaka na Sencor Liquid, stosowany po wschodach, w dawce 0,5 l/ha. Źródło: badania IHAR Bonin oraz badania własne Bayer.

 

Radosław Suchorzewski

Radosław Suchorzewski

Grower Manager Owoce, Warzywa i Ziemniaki

Autor