Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

bioróżnorodność, nawożenie, plon, równowaga, uproszczenia uprawowe, easyFlow

Razem dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego

Coraz bardziej popularnym tematem jest rolnictwo zrównoważone. Co ono właściwie oznacza? Produkcję wysokiej jakości żywności w zgodzie z zasobami naturalnymi, przy jednoczesnym stosowaniu się do zasad dobrej praktyki rolniczej i obowiązujących przepisów prawnych.

Wiele wyzwań czeka rolnictwo w najbliższej przyszłości. Po pierwsze, znacznie ma się powiększyć populacja ludzi na świecie, których trzeba będzie przecież wyżywić. Po drugie, zmniejsza się powierzchnia użytków rolnych, chociażby z powodu postępującego uprzemysłowienia czy zmieniającego się klimatu. Jest to problem globalny, który jednak wymaga rozwiązań lokalnych. Prędzej czy później każdy rolnik spotka się z sytuacją zmniejszających się zasobów naturalnych. Mało tego, to dzieje się już teraz, na naszych oczach. Jak to wszystko pogodzić, jednocześnie ograniczając negatywne skutki oddziaływania branży rolnej na środowisko i pamiętając o optymalizacji produkcji? Rozwiązaniem może być właśnie rolnictwo zrównoważone.

 

Opiera się ono na trzech filarach: środowisko, ekonomia i społeczeństwo. Model, który ma sprawdzać się zarówno w małych, jak i dużych gospodarstwach rolnych, bazuje na wiedzy, świadomym podejściu do zagadnień związanych z ochroną roślin, nawożeniem, ogólnie z dobrą praktyką rolniczą i jednocześnie sprawnym zarządzaniem zasobami, którymi dysponuje dane gospodarstwo.

 

W propagowaniu tego systemu pomaga powstałe w 2014 r. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, które intensywnie współpracuje z blisko 40 gospodarstwami rolnymi w naszym kraju w celu propagowania i rozwijania zrównoważonej produkcji.

 

Założycielami Stowarzyszenia są: Bayer Polska, Grupa Żywiec S.A., Procam Polska i Farm Frites Poland. Z biegiem czasu dołączyły do nich jeszcze inne firmy, reprezentujące różne branże produkcji żywności, a także sami rolnicy: GlobalMalt Polska, Silesian Grain, KWS Lochow Polska, Target, Döhler Polska, Timac Agro Polska, HZPC Polska, OSI Food Solutions Polska, Powiśle, Expol, FreshMazovia.com Sp. J. Maciej Majewski, BNP Paribas Bank Polska, QA Solutions, Malteurop i SVZ.

 

Powstanie Stowarzyszenia zbiegło się z wprowadzeniem, również w Polsce, zasad integrowanej ochrony roślin, która polega na stosowaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin oraz na odpowiedzialnym i ekonomicznym korzystaniu ze środków chemicznych.

Misja ASAP

Promowanie zasad zrównoważonego rolnictwa i edukacja w tym kierunku, która opiera się na autorskich materiałach i narzędziach. Szkoleni są rolnicy, bo to oni mają najwięcej skorzystać z proponowanych praktyk.

Więcej o rolnikach

 

Rolnicy związani z ASAP mają gospodarstwa o różnym stopniu zaawansowania praktyk zrównoważonych, ale jedno ich łączy – postawili sobie za cel doskonalić i usprawniać rozwiązania agrotechniczne i jednocześnie chronić zasoby naturalne. Nie jest to możliwe bez edukacji, stąd intensywnie uczestniczą oni w licznych szkoleniach, również tych praktycznych.
 
"Jako gospodarstwo pilotażowe Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego mamy dostęp do edukacji w zakresie kompetencji menedżerskich oraz wymiany doświadczeń agronomicznych z innymi gospodarstwami, które są w nim zrzeszone. Stowarzyszenie umożliwia nam audyty, dzięki którym zyskujemy certyfikat o stopniu zrównoważenia gospodarstwa, co stawia nas w dobrej pozycji konkurencyjnej wobec innych wytwórców żywności. Angażując się w propagowanie zrównoważonych praktyk rolniczych, zyskujemy możliwość promowania efektów swojej pracy i budowania osobistej marki" – mówią Agata i Piotr Raptowie z miejscowości Przytocko, którzy prowadzą audytowane gospodarstwo pilotażowe ASAP Agro-Rappol.

Audyt od A do Z

 

ASAP przeprowadza właśnie też audyt gospodarstw rolnych pod kątem poziomu zrównoważonych praktyk. Tzw. Lista Kontrolna w ramach audytu składająca się z ok. 100 pytań pozwala określić stopień zaawansowania badanego gospodarstwa. Pytania dotyczą m.in. agrotechniki, ale też finansów i działań prospołecznych oraz prośrodowiskowych. Co ciekawe, jest on rozpoznawalny na międzynarodowym rynku dostaw żywności.

 

Dodatkowo warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie do szkoleń rolników wykorzystuje autorskie materiały i narzędzia m.in.:

 

  • Przewodnik Rolnictwa Zrównoważonego – pierwsze w Polsce i Europie, unikatowe w skali światowej, autorskie kompendium wiedzy o praktykach rolnictwa zrównoważonego,
  • Lista Kontrolna, czyli zestaw wskaźników jakościowych do określania poziomu zaawansowania wprowadzania w gospodarstwie zasad rolnictwa zrównoważonego (opracowanie bazuje na FSA.2.0 Sustainable Agriculture Initiative Platform),
  • Model kompetencyjny dla rolnika realizującego zasady rolnictwa zrównoważonego, który został opracowany na potrzeby Stowarzyszenia ASAP we współpracy z rolnikami,
  • Gospodarstwa pokazowe, gdzie organizowane są spotkania rolników w celu wymiany doświadczeń i poglądów na ten temat.