Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

uprawa, burak cukrowy, chwasty, zachwaszczenie, zwalczanie chwastow, herbicydy

Roundup 360 Plus pomocny w zwalczaniu chwastów po zasiewie buraka

Niedawne wycofanie z użycia dużej grupy herbicydów buraczanych bardzo zawęziło wybór skutecznych rozwiązań. Toteż możliwość stosowania herbicydu Roundup 360 Plus w celu zwalczenia lub ograniczenia rozwoju wszystkich zbędnych roślin jest bardzo cenna.

Po niezbyt surowej zimie, np. takiej jak miniona, stanowiska rezerwowane pod buraki cukrowe zajmują niektóre gatunki chwastów, które trudno zniszczyć mechanicznie uprawkami przedsiewnymi. Problematyczny bywa też siew buraków w mulcz, jeśli międzyplon całkowicie nie wymarznie, albo ulegnie zachwaszczeniu gatunkami zimującymi.


Burak cukrowy wymaga stanowiska bez chwastów

Wszystkie chwasty jedno- i dwuliścienne można zwalczać w zabiegach przedsiewnych herbicydem nieselektywnym Roundup 360 Plus. Środek zawiera glifosat i posiada zalecenie stosowania w uproszczonej technologii uprawy (mulcz), tj. po siewie buraka w stanowiskach, w których uprawiano rośliny ściółkujące. Zabieg wykonuje się po wschodach chwastów, ale nie później niż 3 dni przed spodziewanymi wschodami buraka cukrowego. Można go użyć w dawce od 1,25 do 2,5 l/ha. Zakres skuteczności działania ściśle wiąże się z wielkością dawki (tabela).

 

Skuteczność herbicydu Roundup 360 Plus w zależności od wysokości dawki

Dawka (l/ha)  Wrażliwe – zwalczane chwasty
1,25 komosa biała, maruna bezwonna i tobołki polne
1,875 jak wyżej + fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna i rdestówka powojowata
2,5 jak wyżej + rumian polny, samosiewy zbóż i żółtlica drobnokwiatowa

Możliwość stosowania herbicydu Roundup 360 Plus w burakach cukrowych w celu zwalczenia lub ograniczenia rozwoju wszystkich chwastów jest bardzo cenna. Niedawne wycofanie z użycia kilku substancji czynnych bardzo zawęziło wybór skutecznych rozwiązań. Jest to problematyczne szczególnie w odniesieniu do chwastów kiełkujących krótko po siewie, ale przed burakami, np. komosa biała, fiołek, gwiazdnica i rumianowate. Ich eliminacja na tym etapie znacznie ułatwia dalszą ochronę plantacji buraka przed chwastami przy użyciu herbicydów doglebowych i nalistnych, jak Kemiron Koncentrat 500 SC.


Wypraktykowane i pomocne

Doświadczeni plantatorzy buraka stosują Roundup bardzo ostrożnie. W praktyce bardzo często po przejeździe siewnika w 2-3 oddalonych od siebie punktach plantacji układają kawałki folii o powierzchni ok. metra kwadratowego. Ich brzegi mocują do gruntu. Taka osłona prowokuje nasiona do szybkiego kiełkowania. Pierwsze wschodzą chwasty, co pozwala ustalić ich stan gatunkowy.
Również na głównej części plantacji dużo chwastów znacznie wyprzedza buraki, co umożliwia ich zniszczenie za pomocą herbicydu Roundup 360 Plus. Terminem granicznym dla takiego zabiegu jest pojawienie się siewek buraka w oknach kontrolnych (pod folią). Drugim punktem odniesienia jest stwierdzenie kiełków buraka na głębokości 1 cm pod powierzchnią gleby (poza osłoną).

Aby uzyskać dobry efekt stosowania Roundup 360 Plus w odchwaszczaniu buraka cukrowego, należy przestrzegać zapisów etykiety oraz następujących zasad:
* powierzchnia pola bez grud, spękań i szczelin;
* zwalczane rośliny muszą aktywnie rosnąć (warunek wchłaniania substancji czynnej);
* temperatura w ciągu dnia powinna wynosić co najmniej 5°C, a w nocy nie powinna spadać poniżej –2°C;
* liście chwastów muszą być suche – zabieg w słoneczne dni, wysoka temperatura i wilgotne powietrze sprzyjają działaniu;
* przy wysokim pH (twarda woda) wskazany jest dodatek środka zakwaszającego roztwór cieczy roboczej.


Polecane produkty