Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Hektar

Data

Tagi

herbicydy, ochrona, oprysk, poletka, środki ochrony roślin, uprawa bezorkowa, uprawa bezpłużna, uproszczenia uprawowe, zachwaszczenie, zwalczanie chwastow

Powiązane strony

Roundup® w nowej odsłonie

Znany jest fakt wycofania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkich środków ochrony roślin na bazie glifosatu, zawierających w swoim składzie polietoksylowaną aminę łojową jako składnik formulacji. Decyzja ta jest skutkiem rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (EU) 2016/1313z dnia 1 sierpnia 2016 roku, stwierdzającego w Artykule 1, że „Państwa Członkowskie powinny poczynić starania, aby ich produkty oparte na glifosacie wolne były od polietoksylowanejaminy łojowej” (numer CAS 61791‑26‑2).

Wycofana tallowamina w Unii Europejskiej została zastąpiona trzema głównymi grupami wspomagaczy:

  • estrem fosforanów alkilowych (APE),
  • alkilopoliglukozydem (APG),
  • alkilobetainą (Betaina).

 

Wspomagacze wyróżnione powyżej różnią się zasadniczo skutecznością w zwalczaniu chwastów w stosunku do starej tallowaminy. Sytuacja, w której wszystkie produkty generyczne działały bardzo podobnie (w zależności od ilości wspomagacza w formulacji), jest już przeszłością. Aktualnie produkty różnią się zarówno typem adjuwanta, jak również jego ilością. Te różnice mają zasadniczy wpływ na uzyskiwane efekty w zwalczaniu chwastów.

Testujemy i udowadniamy

Aby przybliżyć użytkownikom w sposób jednoznaczny różnice w efektywności nowych wspomagaczy, Monsanto postanowiło przeprowadzić obiektywny test skuteczności. Zatrudniono niezależną firmę badawczą, która przeprowadziła
profesjonalne doświadczenie w warunkach polowych.

W doświadczeniu porównano 9 dostępnych na rynku europejskim formulacji, w tym również w Polsce, w stosunku do produktu Roundup® Flex 480:

  • 6 produktów na bazie estrów fosforanów alkilowych (APE),
  • 2 produkty na bazie alkilobetainy (Betaina),
  • 1 produkt na bazie alkilopoliglukozydu (APG).

    Wszystkie produkty były wolne od polietoksylowanej aminy łojowej, o różnym stężeniu glifosatu w formie soli IPA (360 g/L- 490 g/L). Jedynie produkt Monsanto oparty był na soli potasowej. Skuteczność została przetestowana na samosiewach rzepaku, z bardzo wyrównanym pokryciem powierzchni pola. Oprysk wykonano 11 września w fazie 4 liści, gdy rośliny miały 15‑20 cm. Dla wszystkich formulacji zastosowano tą samą dawkę: 540 g glifosatu na 1 ha.

Skuteczności

Po 32 dniach od zabiegu stwierdzono istotne różnice w skuteczności działania poszczególnych formulacji. Jak widać produktem o najwyższej skuteczności okazał się Roundup® Flex 480.

Porównujemy wyniki, wyciągamy wnioski

Aby być obiektywnym przy ocenie wyników, zdecydowano opierać się na wskaźnikach wegetacji roślin tzw. NDVI, określanych przez kamerę wielospektralną, wspomaganą przez drona. NDVI określa kondycję rośliny poprzez pomiar odbicia światła czerwonego i światła podczerwonego. W praktyce oznacza to, że im więcej koloru czerwonego, tym większa skuteczność danego produktu.

 

Średnie wskaźniki NDVI dla wszystkich produktów 32 dni po aplikacji.

 

Rundup wskaźniki NDVI

Doświadczenie przeprowadzone na Kujavach, Republika Czeska 2017 r.

Zdjęcia poniżej przedstawiają różnice w efektach testowanych preparatów, zarejestrowane przy pomocy standardowej kamery (obraz widoczny ludzkim okiem) oraz przy pomocy kamery wielospektralnej (obraz cyfrowy przeliczony na współczynniki NDVI).

Wyniki

Roundup® Flex 480 zredukował NDVI o 4,2 razy więcej niż APG, 2,3 razy więcej niż APE i 1,6 razy więcej niż adiuwant betainowy.
Roundup® jest tylko jeden

Potwierdzają to 4 dekady doświadczenia w rozwijaniu najwyższej jakości formulacji opartych na glifosacie. Począwszy od wprowadzenia TransSorb® technology,  konsekwentnie udoskonalamy kolejne generacje wprowadzanych produktów. Produkty z rodziny Roundup® zapewniają nie tylko wysoką skuteczność zwalczania chwastów, ale również oferują nową jakość stosowania glifosatu: bardzo dobre działanie nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych w zakresie od 0°C do 30°C, krótki czas pomiędzy opryskiem a uprawą pola, godzina od aplikacji do opadu deszczu nie zmniejszająca jego skuteczności, łatwość użycia, mniejsza tendencja do znoszenia kropli, duże możliwości aplikacji – szeroka etykieta rejestracyjna czy łatwość w bezpiecznym użytkowaniu.


Polecane produkty