Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

rzepak, rzepak ozimy, Dekalb, nawożenie, uprawy rzepaku, Odmiany rzepaku

Rzepak - efektywne wykorzystanie azotu

Rzepak to wymagająca uprawa. Zaniedbania w terminie siewu, nawożeniu czy ochronie plantacji skutkują obniżonym plonowaniem. Jednym z kosztowniejszych zabiegów w uprawie rzepaku jest nawożenie, przede wszystkim azotowe.

Rzepak - efektywne wykorzystanie azotu

Cecha efektywnego wykorzystania azotu daje większe bezpieczeństwo i rentowność uprawy.

 

Dlaczego azot jest tak ważny?

Azot to makroskładnik o najsilniejszym działaniu plonotwórczym. Obniżenie dostępności tego składnika pokarmowego dla roślin ma z reguły wyraźnie negatywny wpływ na wysokość i jakość plonowania. Należy zatem zadbać o zwiększenie efektywności wykorzystania azotu. Warto przy tym uwzględnić następujące zasady:

 

 • Wraz ze wzrostem ilości dostępnego azotu dla roślin wzrasta ich plon, ale tylko do pewnego momentu. W miarę wzrostu ilości dostępnego azotu, od wartości średnich do wysokich, przyrosty plonu stają się jednostkowo niższe, aż wreszcie zostaje osiągnięty stan, w którym dalsze zwiększanie nawożenia nie zwiększa plonu. Na plantacjach, gdzie zastosowano zbyt wysoką dawkę tego pierwiastka, obserwuje się spadek plonowania spowodowany głównie wyleganiem roślin.

 • Należy określić optymalny poziom nawożenia azotowego, przy którym rzepak osiąga najwyższe plony. Jednak biorąc pod uwagę rentowność produkcji, ważniejsze staje się wyznaczenie ekonomicznie optymalnego poziomu nawożenia azotowego. To poziom umożliwiający osiągnięcie najwyższego i finansowo opłacalnego plonu, którego jednostkowy przyrost daje większy zysk niż jednostkowy koszt zwiększonego zużycia nawozów azotowych.

 • Trzeba uważnie dobierać odmiany, różnie bowiem one reagują na dokarmianie azotem, czyli mogą osiągać maksymalny plon przy odmiennych dawkach dostępnego pierwiastka. Mieszańce intensywne bardzo dobrze reagują na wzrastające nawożenie azotowe i osiągają najwyższy plon przy wysokim poziomie nawożenia. Z kolei odmiany ekstensywne maksymalnie plonują przy średnim jego poziomie. 

Efektywne wykorzystanie azotu to: 

 

// budowanie zysku

// zwiększenie bezpieczeństwa uprawy

Efektywne wykorzystanie zasobów azotu strategią na budowanie wysokiego plonu

Na siewy tego roku polecamy odmiany Dekalb o potwierdzonym efektywnym wykorzystaniu azotu, czyli DK Excited, DK Exlevel, DK Expectation, DK Exception. Korzyści z ich stosowania:

 

 • Utrzymują wysoki poziom plonowania nawet w warunkach ograniczonej ilości dostępnego azotu.

 • Dobrze znoszą stres azotowy powstały na skutek czynników naturalnych (będących poza kontrolą człowieka) – suszy glebowej oraz nadmiernego uwilgotnienia gleby i wyparcia z niej powietrza, a także na skutek określonych działań agrotechnicznych, jak np. spóźnione lub obniżone wiosenne nawożenie azotowe. 

Standardowe, nieposiadające tej cechy odmiany w tych samych warunkach znacznie silniej reagują na stres azotowy i wyraźnie obniżają swój poziom plonowania.

 

DK Excited:

Średni plon 2020/21 (PDO) z 26 lokalizacji wyniósł

5,59 t/ha (117% wzorca)

Nadwyżka w stosunku do wzorca to aż

+800 kg nasion

DK Excited– odpowiedź na wyzwania związane z optymalnym gospodarowaniem azotem

DK Excited to odmiana DEKALB, która charakteryzuje się efektywnym wykorzystaniem azotu. Ta wyjątkowa cecha daje większe bezpieczeństwo i rentowność uprawy odmiany DK Excited nawet w obliczu zmieniających się warunków klimatyczno-ekonomicznych. Z kolei doskonały wigor jesienny staje się niezmiernie istotny w przypadku konieczności opóźnienia siewu, jak również w jesiennej strategii zwalczania szkodników. Intensywnie rozwijające się rośliny lepiej znoszą ataki agrofagów takich jak: pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana czy gnatarz rzepakowiec.

 

 

DK Excited - efektywne wykorzystanie azotu

17 doświadczeń mikropoletkowych w latach 2018-2021: Francja, Niemcy, Polska, Węgry, Rumunia

 

Najważniejsze cechy odmiany DK Excited to:

 • bardzo wysoki potencjał plonowania (potwierdzony doświadczeniami COBORU),
 • wysoka zawartość tłuszczu w nasionach,
 • bardzo silny wigor jesienny,
 • bardzo dobra zimotrwałość,
 • bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych,
 • odporność na wirusa żółtaczki rzepy,
 • sprawdza się w siewie standardowym, punktowym oraz uprawie pasowej.

Rekomendowane odmiany DEKALB o potwierdzonym efektywnym wykorzystaniu azotu