Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

kukurydza, chwasty, ochrona, środki ochrony roślin, herbicydy, zwalczanie chwastow, uprawa, odmiana, zbiory kukurydzy

Sekwencyjne odchwaszczanie kukurydzy

Susza i nieregularne opady sprawiają, że wschody chwastów są rozciągnięte w czasie. W tej sytuacji jeden oprysk herbicydowy w kukurydzy często nie wystarcza do uzyskania wysokiej skuteczności chwastobójczej.

 

Utrzymującą się popularność uprawy kukurydzy w naszym kraju zawdzięczamy w dużym stopniu zmianom klimatu – nastąpiło ocieplenie i wydłużył się okres wegetacji. Niestety, są także negatywne konsekwencje tych zmian. Jedną z nich są lepsze warunki do wzrostu chwastów. Naukowcy zauważają wyższą presję z ich strony. Wzrost temperatury nasila szczególnie rozwój ciepłolubnych chwastów z rodziny prosowatych. Dochodzi też do introdukcji nowych gatunków. W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku są problemy z zaślazem pospolitym. To kłopotliwy chwast z rodziny ślazowatych, osiągający wzrost do 2 m wysokości. Pojedynczy egzemplarz może wytworzyć nawet 17 tys. nasion, które zachowują żywotność przez 50-60 lat.

Warto wiedzieć

W badaniach węgierskich ustalono, że pojawiając się w nasileniu 4, 18 i 26 szt. na m², obniża on plon kukurydzy odpowiednio o: 32, 52 i 54 proc.

Podatność kukurydzy na zachwaszczenie wynika z jej uprawy w rzadkiej rozstawie (co 75 cm) i niskiej obsadzie 8- 10 roślin na m2. Rośliny późno wschodzą, ich wzrost początkowy jest powolny, a ponadto sam ich pokrój nie sprzyja konkurowaniu z chwastami.

 

Chwasty w kukurydzy

 

Takie mogą być skutki odstąpienia od odchwaszczania nalistnego w fazie 4-7 liści kukurydzy. Niewyeliminowane zachwaszczenie we wczesnej fazie wzrostu kukurydzy powoduje spadek plonu ziarna nawet o 70 proc.

 

Dwa rozwiązania na chwasty w kukurydzy

 

W warunkach występującej w maju suszy należy wykorzystywać jedno z niżej przedstawionych rozwiązań. Pierwsze zakłada przedwschodowy zabieg doglebowy, a następnie oprysk nalistny w fazie 3-4 liści kukurydzy. Drugie proponowane rozwiązanie to zabieg nalistny w fazie 1-2 liści kukurydzy i kolejny, gdy osiągnie ona fazę 5-7 liści.

Zwalczanie chwastów w podanym czasie z wykorzystaniem sekwencji dwóch zabiegów ma swoje istotne powody:

  • rośliny kukurydzy wykazują wówczas najwyższą tolerancję na stosowane nalistnie środki chwastobójcze (po 8. liściu większość preparatów wykazuje fitotoksyczne działanie na kukurydzę);
  • zwalczanie bardzo wielu gatunków chwastów jest bardzo skuteczne z uwagi na ich zbliżoną, wczesną fazę rozwojową;
  • zastosowanie dwóch zabiegów nawet w stosunkowo krótkich odstępach czasu zapobiega wtórnemu zachwaszczeniu plantacji;
  • efekt chwastobójczy po zastosowaniu dawek dzielonych na ogół jest lepszy niż po pojedynczej aplikacji herbicydu w dawce pełnej, lub co najmniej porównywalny (ekwiwalentny).

Do realizacji dwuzabiegowej strategii zwalczania chwastów w kukurydzy polecane jest wykorzystanie preparatów Adengo 315 SC oraz Maister Power 42,5 OD. Takie sekwencyjne zabiegi z użyciem dwóch herbicydów i dawek dzielonych w kukurydzy wykonuje się według określonych schematów uwzględniających warunki pogodowe czy uwilgotnienie gleby. W przypadku, kiedy warunki są mniej korzystne, należy przeprowadzić ochronę preparatem Adengo 315 SC działającym doglebowo i nalistnie. Zabieg wykonuje się w terminie przed wschodami kukurydzy, stosując obniżoną dawkę w ilości 0,22 l/ha (50% pełnej dawki). Celem zabiegu jest zniszczenie chwastów, które wschodzą najwcześniej i znajdują się w fazie siewki, czyli w optymalnej fazie rozwojowej do działania nalistnego środka. Dodatkowo, gdy tylko pojawi się minimalny opad deszczu, uaktywni się także działanie doglebowe preparatu, który zabezpieczy plantację przed falą kolejnych wschodów chwastów. Następnie w terminie powschodowym (w fazie 4‑6 liści kukurydzy) należy przeprowadzić drugi zabieg, tym razem wykorzystując herbicyd Maister Power 42,5 OD działający w większym stopniu nalistnie. Zalecana dawka to 0,75-1 l/ha (ok. 50-70% pełnej dawki). Środek zwalczy chwasty będące w trakcie wschodów, w tym rośliny ciepłolubne, które wschodzą nieco później. Wspólne działanie doglebowe substancji czynnych zawartych w preparatach Adengo 315 SC oraz Maister Power 42,5 OD pozwoli skutecznie kontrolować wtórne zachwaszczenie w kukurydzy w późniejszym okresie.

W przypadku, kiedy mamy do czynienia z bardzo dużym deficytem wody w glebie (w okresie od siewu do wschodów) lub gdy warunki termiczne potęgują ryzyko ewentualnych uszkodzeń roślin kukurydzy, zalecane jest stosowanie dawek dzielonych. Wówczas wykonujemy dwa opryski powschodowe herbicydem Maister Power 42,5 OD w dawkach dzielonych. Pierwszy zabieg należy przeprowadzić w fazie 2-3 liści kukurydzy w dawce 0,75 l/ha. Kolejny oprysk wykonujemy po 7-10 dniach w dawce 0,75 l/ha. Zabieg należy przeprowadzić maksymalnie do końca fazy 8. liścia kukurydzy.

Polecane produkty