Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

fungicyd, ochrona, pszenica, środki ochrony roślin, zboża, ziarno, choroby zbóż, uprawa zbóż

Powiązane strony

Doradcy Bayer

Stosowanie fungicydów na kłos

Stosowanie fungicydów na kłos ma głównie na celu zabezpieczenie upraw przed chorobami, których obecność wpływa na plon i jego parametry jakościowe. Odstępowanie od zabiegu ochrony kłosa przyczynia się do obecności w ziarnie szkodliwych metabolitów wtórnych.
Zabieg fungicydowy w terminie T-3 ma za zadnie zabezpieczyć kłos przed porażeniem: septoriozą plew (Phaeosphaera nodorum), fuzariozą kłosów (Fusarium spp.) i czernią zbóż (Cladosporium spp.). Występowanie chorób obniża parametry jakościowe ziarna i jest przyczyną nagromadzenia groźnych dla zdrowia mikotoksyn.

(Nie)widoczna choroba

 

Objawy septoriozy plew pszenicy na liściach są niekiedy podobne do objawów septoriozy paskowanej liści pszenicy, fuzariozy liści i brunatnej plamistości liści zbóż. Jeśli nie obserwuje się infekcji górnych liści to w celu ochrony plantacji można sięgnąć po preparat Fandango 200 EC w dawce 1 l/ha. W jego skład wchodzą takie s.cz., jak fluoksastrobina i protiokonazol. Zabieg opryskiwania przeprowadza się do końca fazy kłoszenia (BBCH 59), gdy na kłosach występują pierwsze objawy porażenia. Sięgnąć można także po Prosaro 250 EC (s.cz. protiokonazol i tebukonazol), który stosuje się w dawce 0,75-1 l/ha. Oba fungicydy można stosować w najważniejszych gatunkach zbóż ozimych i jarych.

Na septoriozy i fuzariozy

 

Jeśli objawy porażenie nie są widoczne, zabieg można przesunąć i wykonać opryskiwanie fungicydem do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). W tej fazie zastosować można Variano Xpro 190 EC, który m.in. chroni plantację przed fuzariozą kłosów. Zalecany jest także tam, gdzie historia pola wskazuje na występowanie zagrożenia ze strony patogenów wywołujących septoriozy.

 

Variano Xpro 190 EC jest mieszaniną fabryczną trzech substancji czynnych: biksafenu, fluoksastrobiny i protiokonazolu, którą aplikuje się w mniejszej lub większej dawce – w zależności od spektrum zwalczanych chorób. Fungicyd zalecany jest do stosowania w ochronie pszenicy ozimej i żyta ozimego w ilości 1,25-1,5 l/ha; w jęczmieniu ozimym i jarym – w ilości 1-1,2 l/ha.

 

Temperatura otoczenia ma znaczenie

 

Przy stosowaniu fungicydów należy uwzględnić aktualne warunki pogodowe i wymagania substancji czynnych względem temperatury. Dla większości preparatów grzybobójczych optymalny będzie zakres 15-20°C. Stosowanie preparatów poniżej temperatury minimalnej, tj. przy wolniejszym przebiegu procesów fizjologicznych, będzie wiązało się z wolniejszym działaniem substancji czynnych. Z kolei przy wysokich temperaturach substancje czynne stają się fitotoksyczne dla roślin, mogą powodować ich poparzenia.

 

Lepiej późno niż wcale

 

Jeśli dotychczas nie przeprowadzono zabiegu ochrony kłosa, to w obecnych warunkach pogodowych, kiedy jest wyjątkowo sucho i gorąco, lepiej go opóźnić – do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Również do tej fazy można przesunąć zabieg fungicydem, gdy epidemia septoriozy rozwinęła się późno. W takich warunkach w pszenicy ozimej rozwiązaniem jest preparat Prosaro 250 EC, który można zaaplikować w fazie dojrzałości wodnej ziarna w zalecanej dawce 0,75-1 l/ha przeciwko septoriozie plew i fuzariozie kłosów.

Polecane produkty