Crop Science Polska

Informacje

Data

Tagi

kukurydza, kukurydza w Polsce, siew kukurydzy, odmiany kukurydzy, Kukurydza na ziarno

Wysokie plony ziarna odmian kukurydzy marki Dekalb

Dokonując wyboru odmian do uprawy w kolejnym sezonie rolnicy bardzo często sugerują się wynikami ostatnich żniw. Ten klucz dotyczy także odmian ziarnowych kukurydzy marki Dekalb.

Kukurydza na ziarno
Niedobór opadów w minionym sezonie często prowadził do przedwczesnego zasychania kukurydzy, co miało wpływ na plony biomasy i ziarna.

 

Dobór odmian ziarnowych kukurydzy marki Dekalb, jakie oferuje firma Bayer, jest coraz szerszy. Przed każdym sezonem pojawiają się nowe odmiany, które posiadają cechy poszukiwane przez rolników. Wiedza na ich temat jest niezbędna, żeby dokonać właściwego wyboru. Lokalnie wysoko cenionym źródłem wiedzy o właściwościach użytkowych odmian są testy plonowania organizowane w gospodarstwach. Do testów na ogół wybierane są najnowsze odmiany oraz te, które w poprzednich latach uzyskiwały bardzo dobre wyniki.

 

Plonowanie odmian kukurydzy Dekalb

W minionym sezonie testy plonowania odmian ziarnowych kukurydzy Dekalb przeprowadzono w kilku rejonach kraju. W samym centrum w okolicach Kutna wytypowano 2 gospodarstwa (Nowy Besk i Kaszewy Kolonia), które są oddalone od siebie o blisko 40 km. W każdym wysiano po 10 odmian z różnych grup wczesności.

 

Warunki prowadzenia ostatniego testu plonowania odmian kukurydzy ziarnowej okazały się bardzo surowe. Wiosną z uwagi na wysokie uwilgotnienie gleby siewy przesunięto na przełom kwietnia i maja zamiast połowy kwietnia. Później warunki wilgotnościowe sukcesywnie się pogarszały, aż w połowie lata pojawiła się susza, która trwała niemalże do zbiorów.

 

Kolby kukurydzy ziarnowej Dekalb

Pomimo przedwczesnego dojrzewania spowodowanego suszą stopień wykształcenia i zaziarnienia kolb odmian marki Dekalb był dobry.

 

Odmiany kukurydzy Dekalb znakomicie poradziły sobie w tych warunkach i w testach plonowania wszystkie uzyskiwały wydajności znacznie przekraczające 10 t/ha suchego ziarna (14%). W obu lokalizacjach czołówkę ukształtował podobny zestaw odmian średnio późnych, chociaż w różnej kolejności (tabela).

 

Odmiana (FAO) Kaszewy Kolonia (27.04.-17.10.) Nowy Besk (04.05.-21.10.) 
 Wilgotność zbieranego ziarna (%) Plon suchego ziarna (t/ha)   Wilgotność zbieranego ziarna (%) Plon suchego ziarna (t/ha) 
 DKC4098 (290)  19  12,52  27  12,66
 DKC3888 (270)  18  12,52  24  11,86
 DKC3609 (260)  19  12.01  23  12,14
 DKC3937 (270)  20  11,92  26  12,49
 DKC4125 (290)  -  -  30  12,28
 DKC3719 (250)  19  11,73  24  11,86

 

Testowe zbiory odmian, które odbywały się w formie pokazów dla okolicznych rolników, przeprowadzono po osiągnięciu dojrzałości technicznej. Jak się okazało, w Kaszewach brak wody z glebie zmusił rośliny do przedwczesnego zasychania. Wskazuje na to chociażby zaskakująco niska wilgotność zbieranego ziarna – poniżej 20%. Same rośliny także były niskie, jednak zdołały wykształcić normalne, dobrze zaziarnione kolby. Najlepszy, identyczny wynik osiągnęły odmiany DKC4098 (nowość) oraz DKC3888, która w pasie środkowym kraju bardzo wysoko plonuje już kolejny rok. Drugie miejsce zajęła odmiana DKC3609, a tuż za nią aktualna nowość – DKC3937.

 

Na polu w Nowym Besku gleba dłużej zachowała trochę dostępnej wody. Rośliny nieco dłużej nalewały ziarno, stąd jego wilgotność w czasie zbioru była o kilka procent wyższa niż w Kaszewach, ale nie przekroczyła bazowych 30%. Jest to genetycznie warunkowany efekt dry down, dzięki któremu odmiany po dojrzeniu szybko oddają wodę z ziarna i przyczyniają się do znacznego obniżenia kosztów suszenia. W Nowym Besku czołową lokatę również zajęła odmiana DKC 4098, która minimalnie wyprzedziła DKC3937 i DKC4125 (przygotowywana do wprowadzenia na rynek). Analizując zestawione w tabeli wyniki poszczególnych odmian można powiedzieć, że plony uzyskane w obu lokalizacjach są bardzo zbliżone. Jest to parametr potwierdzający stabilność plonowania oraz wysoką przydatność do uprawy w rejonie prowadzenia testów.

Odbierz 5% zniżki na kukurydzę Dekalb w naszym sklepie internetowym

Polecane produkty: