Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

bayer, zaprawianie, choroby zbóż, uprawa zbóż, głownia, śnieć, fusarium, zgorzel siewek, zaprawa, redigo, zaprawy nasienne, scenic, głownia pyląca, zboża jare

Zaprawianie zbóż jarych jest standardem

Dzięki stosowaniu zapraw nasiennych w zbożach jarych zyskuje się lepsze i bardziej wyrównane wschody, a także ochronę przed niektórymi chorobami liści i kłosa

Zboża jare

Skala wykorzystywania do siewu ziarna zbóż jarych z własnego zbioru jest w Polsce bardzo duża. Prawo takich praktyk nie zabrania. Jednak różnica wartości siewnej pomiędzy ziarnem zasypanym do siewnika prosto z magazynu gospodarskiego a kwalifikowanym materiałem siewnym jest ogromna. Na pierwszy plan wysuwa się zabezpieczenie młodych roślin przed wczesnym atakiem licznych chorób. Tę rolę spełniają zaprawy nasienne.


Pierwsza linia obrony

Niezależnie od tego, czy wysiewa się ziarno kwalifikowane, czy własne, trzeba zwracać uwagę na zakres ochronnego działania zapraw. Pierwsza linia obrony dotyczy zwalczania zgorzeli siewek, które powodują różne grzyby – najczęściej z rodzaju Fusarium. Problem jest widoczny w postaci przerzedzonych wschodów i dotyczy wszystkich gatunków zbóż jarych. Dostępne na rynku zaprawy, takie jak Redigo Pro oraz Scenic, radzą sobie z nim znakomicie (tabela).


Producenci pszenicy i jęczmienia szczególną wagę powinni przykładać do wyboru zapraw chroniących przed chorobami, których nie da się zwalczyć fungicydami nalistnymi. Do takich patogenów należą: głownia pyląca jęczmienia, śnieć cuchnąca pszenicy i śnieć gładka pszenicy. Ich cechą wspólną jest późne pojawianie się na plantacji i zdolność do niszczenia całych kłosów. Zarodniki grzybów wywołujących te choroby są niewidoczne gołym okiem i zasadniczo przenoszą się na ziarnie siewnym. Zaprawa Scenic nie pozwoli się rozwinąć śnieciom pszenicy. Natomiast Redigo Pro oprócz śnieci w pszenicy poradzą sobie także z głownią pylącą jęczmienia. Warto pamiętać, że są to unikalne właściwości wśród rozwiązań oferowanych na rynku.Znacznie poszerzone działanie

Bayer od dziesięcioleci doskonali swoje produkty służące do zaprawiania zbóż. Wynika to z dobrego rozpoznania fizjologii grzybów wywołujących groźne choroby roślin oraz przeciwdziałania nabywaniu przez nie odporności. Dzięki temu rolnicy mają stały dostęp do skutecznych rozwiązań. W tym względzie szczególną uwagę należy zwrócić na kompozycje dwóch lub trzech substancji czynnych, które wzmacniają i poszerzają działanie zapraw. Redigo Pro jest środkiem dwuskładnikowym. Oprócz wymienionych wcześniej sprawców chorób odglebowych i odnasiennych, potrafi też ograniczać rozwój chorób liści, takich jak pasiastość liści jęczmienia i plamistość siatkowa jęczmienia. Obie choroby mogą zaatakować już krótko po wschodach, niszcząc całe liście. Dlatego są zaliczane do powodujących największe straty gospodarcze w uprawie tego zboża sięgające 40%.

Zwalczane choroby zbóż

Redigo Pro 170 FS*

Scenic 080 FS**

Zgorzel siewek

+

+

Pasiastość liści jęczmienia

+

-

Plamistość siatkowa jęczmienia

+

-

Głownia pyląca jęczmienia

+

-

Śnieć cuchnąca pszenicy

+

+

Śnieć gładka pszenicy

-

+


Zaprawy nasienne Redigo Pro i Scenic dają jedyną możliwość zwalczania głowni pylącej jęczmienia oraz śnieci pszenicy.

Polecane produkty