Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Uprawy

Data

Tagi

Żelazna, alternarioza, ziemniak, RZD SGGW, Dzień ziemniaka

Żelazna pozycja ziemniaka, czyli Dzień Ziemniaka w Żelaznej

W Żelaznej k. Skierniewic 7 lipca 2017 roku odbył się jubileuszowy, XV Dzień Ziemniaka, organizowany przez RZD SGGW w Żelaznej oraz koncern Bayer. Wydarzenie zgromadziło ponad 600 uczestników. Organizatorzy zadbali o prezentację wielu skutecznych rozwiązań ochrony roślin preparatami firmy Bayer. Zostały przygotowane stoiska firm oferujących środki do produkcji rolnej i udostępniono poletka pokazowe. Całość dopełniał cykl wykładów i pokazów.

Spotkanie w Żelaznej cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony producentów.

 

Warto wiedzieć

Silną pozycję Polski jako producenta ziemniaków potwierdzają liczby: w 2016 r. w Polsce wyprodukowano ok. 9 mln t bulw. Z kolei w Niemczech – ok. 10 mln t, we Francji ponad 6,8 mln t, w Holandii – ok. 6,6 mln t, w Wielkiej Brytanii – ok. 5,6 mln t, a w Belgii – 3,8 mln t.

Metamorfozy na rynku ziemniaka

 

W Polsce produkcja ziemniaków ma nieustannie duże znaczenie gospodarcze. Już w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia zbiory oceniano na 50 mln t rocznie. Co ważne – polscy rolnicy nadal pozostają jednym z największych producentów ziemniaków w Europie. Jednak w ostatnich latach obserwuje się znaczne zmiany na rynku ziemniaków. Przeobrażenia zachodzą na każdym etapie, od produkcji do konsumpcji. W produkcji postępuje specjalizacja, bowiem rolnicy unowocześniają technologie produkcji i przechowalnictwa. Zauważono w ostatnich dziesięcioleciach także tendencję malejącą w zakresie konsumpcji ziemniaków nieprzetworzonych i wzrostową w odniesieniu do przetworów ziemniaczanych. Tegoroczny Dzień Ziemniaka w Żelaznej był dobrą okazją do zdobycia najnowszej wiedzy z zakresu produkcji ziemniaka. Na licznie przybyłych z całej Polski producentów czekało wiele interesujących wydarzeń. Realizację programu rozpoczęto od panelu wykładów.

 

 

Edward Pawlik i Radosław Suchorzewski

Uczestników spotkania przywitał Edward Pawlik (z lewej), Dyrektor RZD SGGW w Żelaznej, wraz z reprezentującym organizatora – Radosławem Suchorzewskim, Grower Manager Owoce & Warzywa & Ziemniaki w firmie Bayer.

Warto wiedzieć

Podczas spotkania w Żelaznej można było zaobserwować, że firma Bayer kładzie bardzo duży nacisk na zdrowotność roślin od samego początku uprawy, tj. na zaprawianie sadzeniaków. Zyskuje się bowiem dobry i „zdrowy” start roślin.

Wiedzy nigdy dość

 

W inaugurującym wystąpieniu Roel Wanningen z firmy Bayer z Holandii przedstawił tendencje panujące obecnie na europejskim rynku ziemniaczanym. Prelegent informował, że na terenie Unii Europejskiej znajduje się 1,9 mln farm produkujących ziemniaki. Ponad 21% wszystkich unijnych upraw ziemniaków zlokalizowanych jest w: Niemczech, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Warto jednak zwrócić uwagę, że średnia wielkość gospodarstw, w krajach wiodących w produkcji ziemniaka, istotnie się rożni. Według światowych danych największe uprawy zlokalizowane są w Holandii i Wielkiej Brytanii – mają średnio 16–20 ha. Z kolei przeciętna wielkość powierzchni uprawy ziemniaka w Polsce wynosi ok. 0,7 ha (statystyka ta uwzględnia również małych producentów). Roel Wanningen zwrócił uwagę na ograniczone możliwości wzrostu konsumpcji ziemniaków w Europie. Za to, jak podkreślał wykładowca, rośnie ich spożycie w Azji. Holenderski doradca zaznaczył również, że w Europie obserwuje się przechodzenie z uprawy ziemniaków jadalnych na świeży rynek, w kierunku produkcji dla przetwórstwa, która cechuje się większą stabilnością w zakresie ceny.

 

 

Roel Wanningen podkreślał, że fungicydy np. Infinito® 687,5 SC czy Pyton® Consento 450 SC działają układowo i wgłębnie, co pozwala zabezpieczyć przed chorobami zarówno część nadziemną roślin, jak i bulwy.

 

 

Dobry plan ochrony

 

W drugiej części swojego wystąpienia holenderski prelegent prezentował wyniki ze stacji badawczych, w których monitoruje się występowanie nie tylko samych patogenów, ale także ich poszczególne rasy. Roel Wanningen podkreślał, że miniony rok był ekstremalnie trudny pod względem ochrony ziemniaków przed zarazą ziemniaka i alternariozą. Prezentował wyniki badań, które pokazały odporność niektórych form patogenów na poszczególne substancje czynne, np. na matelaksyl. Informacje te pozwalają firmie Bayer precyzyjnie opracować strategie ochrony roślin i przygotować skuteczne programy ochrony ziemniaka. Roel Wanningen na przykładzie fungicydów Infinito oraz Pyton Consento z oferty firmy Bayer, wyjaśnił, że ochronne działanie skupia się nie tylko na części nadziemnej roślin, ale również bulw. Podkreślił odporność tych środków na zmywanie przez deszcz oraz ich działanie zapobiegawcze i interwencyjne. Podczas spotkania wykładowca mówił też o powstawaniu ras odpornych patogenów nie tylko zarazy ziemniaka, ale również alternariozy. W zwalczaniu tej ostatniej choroby w Holandii zaobserwowano malejącą skuteczność środków z grupy strobiluryn. W ochronie przed innymi patogenami, głownie tymi porażającymi bulwy, prelegent zachęcał do zaprawiania materiału nasadzeniowego. Warto pamiętać, że w ofercie koncernu, poza zaprawą Prestige® Forte 370 FS, od sezonu 2017 znajduje się nowy środek o nazwie Monceren® Pro 258 FS. Preparat ten jest mieszaniną dwóch substancji czynnych: pencykuronu – substancji znanej z zapraw Monceren® 250 FS i Prestige Forte oraz nowej substancji czynnej – protiokonazolu. Nowa zaprawa grzybobójcza to środek o działaniu kontaktowym i układowym, przeznaczony do zaprawiania bulw sadzeniaka przed rizoktoniozą i parchem srebrzystym. Kolejnym z problemów dotyczących uprawy ziemniaka, jaki został poruszony podczas wykładu holenderskiego doradcy, są nicienie. Prelegent przedstawił uczestnikom wdrażany przez firmę Bayer preparat działający na te szkodniki, do stosowania przed sadzeniem bulw – doglebowo, jednak uprzedził, iż obecnie trwają jeszcze testy jego skuteczności i opracowywana jest strategia stosowania.

 

 

 

RZD Żelazna to gospodarstwo, gdzie ziemniak jest główną uprawą, zajmującą w 2017 r. aż 460 ha. Produkcję prowadzi się tu na najwyższym poziomie technologicznym. Ochrona stanowi ważny element w technologii produkcji. Dużą uwagę przywiązuje się do przeciwdziałania chorobom przez zaprawianie sadzeniaków, a następnie zabiegi nalistne.

 

 

Ku przestrodze

 

Krzysztof Sułkowski mówił o najczęściej popełnianych błędach w agrotechnice i ochronie ziemniaka. Informował, że często producenci upatrują przyczynę niskich plonów np. w jakości materiału sadzeniakowego, a przyczyną może być niewłaściwie uprawiona gleba. Ekspert wyjaśniał, że na glebach ciężkich częstym problemem jest deficyt powietrza, a na lekkich – niedobory wody. Prelegent zwrócił uwagę, że są dwa grzyby wywołujące alternariozę ziemniaka: Alternaria solani oraz Alternaria alternata. Pierwszy z wymienionych grzybów atakuje najmłodsze liście ziemniaka, a optymalny zakres temperatury dla jego rozwoju to 24-26oC, a drugi – poraża najstarsze, dolne liście i ten rozwija się lepiej w nieco wyższej temperaturze – 26‑28oC. Większym wyzwaniem w Polsce staje się zwalczanie zarazy ziemniaka, ponieważ zakres temperatur, w których rozwija się zabójczy grzyb jest szeroki – od 3oC do 29oC. Krzysztof Sułkowski w interesujący i przystępny sposób przedstawił historię rozwoju zarazy ziemniaka, sięgającą połowy XIX wieku. Zwracał uwagę na fakt, że ciągłe mutacje doprowadziły do powstania ras, których cykl życiowy zajmuje tylko 3 dni. Dysponując taką wiedzą, plantator powinien przygotować rośliny na atak patogenów, np. zabezpieczając ich powierzchnię preparatami kontaktowymi. Ze względu na ryzyko mutacji w ciągu sezonu wegetacyjnego należy stosować środki z rożnych grup chemicznych – podsumował swój wykład Krzysztof Sułkowski.

 

 

Krzysztof Sułkowski podczas XV jubileuszowego Dnia Ziemniaka w Żelaznej podkreślał, że dużo uwagi w produkcji ziemniaka należy skupić na ochronie plantacji przed chorobami, zwłaszcza przed zarazą ziemniaka.

Warto wiedzieć

Nie ma skutecznego programu ochrony, jeżeli nie zaczyna się jej na samym początku produkcji. Preparat Monceren Pro wyeliminował problem rizoktoniozy.

 

 

Liczą się tylko dowody

 

Ważnym punktem programu było oglądanie z dużym zainteresowaniem przez uczestników przygotowanej specjalnie na Dzień Ziemniaka plantacji pokazowej. Przedstawiono tu m.in. rożne rozwiązania firmy Bayer stosowane w ochronie roślin. Zdrowotność roślin imponowała wszystkim zgromadzonym. Jak wyjaśniono zaproszonym gościom, efekt ten uzyskano dzięki konsekwentnemu postawieniu na ochronę już od początku produkcji. Na etapie sadzenia materiał sadzeniakowy zaprawiano nowym środkiem grzybobójczym Monceren Pro i Prestige Forte, co zaprocentowało zdrowym startem roślin. Sezon 2017, ze względu na chłodną i mokrą wiosnę, na wielu plantacjach w Polsce skutkował podwyższoną presją rizoktoniozy. W RZD Żelazna zaprawienie preparatem Monceren Pro skutecznie wyeliminowało ten problem. Uczestnicy z zaciekawieniem obserwowali także pokaz zaprawiarki wykonanej w technologii ULV (Ultra Light Volume), pozwalającej na dokładne pokrycie bulw cieczą roboczą przy bardzo małej ilości jej zużycia. Na plantacji pokazowej goście mieli okazję ocenić działanie herbicydów, m.in. Plateen® 41,5 WG, Sencor® Liquid 600 SC oraz insektycydów Proteus® 110 OD, Decis® Mega 50 EW, a także kompleksowych programów ochrony. Swoje oferty środków produkcji zaprezentowały także inne firmy (m.in. hodowlano-nasienne, nawozowe, czy oferujące maszyny i urządzenia).

 

 

 

Lustracja kombinacji, gdzie zastosowano nową zaprawę Monceren Pro pokazała, że pomimo dużej presji ryzoktoniozy w bieżącym sezonie, choroba ta nie zaatakowała tego pola

Radosław Suchorzewski

Radosław Suchorzewski

Grower Manager Owoce, Warzywa i Ziemniaki

Autor