Crop Science Polska
Gospodarstwo Kaszewy

Bayer Forward Farm

Sześć pokoleń zrównoważonego rozwoju

W ostatnich latach temat zrównoważonego rolnictwa nabiera znaczenia w Polsce, kraju o silnych tradycjach rolniczych i dużych ambicjach w zakresie dalszego zrównoważonego rozwoju w tym sektorze. Krzysztof Nykiel z synem Maciejem pomagają w kształtowaniu przyszłości rolnictwa zrównoważonego w swoim kraju. Obaj kochają swój zawód i wierzą, że innowacje i technologia mogą wnieść pozytywny wkład w rozwój ich biznesu i ochronę środowiska naturalnego..

Swoje gospodarstwo prowadzą w Kaszewach, w samym sercu Polski – zaledwie 10 km od geometrycznego środka kraju. Krzysztof i jego syn są przedstawicielami piątego i szóstego pokolenia rolników w swojej rodzinie. Na 90 hektarach wspólnie uprawiają buraki cukrowe, pszenicę i kukurydzę.

Krzysztof i Maciej wprowadzili w swoim gospodarstwie szereg zrównoważonych rozwiązań, w tym optymalizację stosowania środków ochrony roślin, wdrożenie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji oraz cyfrowych rozwiązań rolniczych, a także wykorzystanie nowoczesnych odmian roślin odpornych na szkodniki czy suszę. Na swojej ziemi podjęli również działania na rzecz ochrony owadów zapylających i dzikiego ptactwa.

  • Lokalizacja: wieś Krzyżanów k. Kutna, województwo łódzkie, Polska
  • Historia: Początki gospodarstwa sięgają dziewiętnastego wieku. Syn Krzysz¬tofa, Maciej, to szóste pokolenie rolników gospodarujących na tej ziemi
  • Wielkość gospodarstwa: 90 hektarów
  • Główne uprawy: burak cukrowy, pszenica ozima, kukurydza
Pierwsze gospodarstwo w programie Bayer Forward Farming

„W mojej ocenie jednym z najważniejszych aspektów jest dbałość o utrzymanie żyzności gleby. Dobre, zrównoważone praktyki rolne zaowocują wysoką zawartością próchnicy. Ważne jest także to, że zrównoważone rolnictwo wiąże się z optymalizacją nawożenia i ochrony roślin, zmniejszając tym samym obciążenia dla środowiska i poprawiając rentowność.” Krzysztof Nykiel, rolnik

Dbałość o wysokie plony od samego początku

Mądry rolnik zawsze zwraca baczną uwagę na warunki środowiskowe na swoich polach. W okresie wegetacyjnym Polska coraz dotkliwiej odczuwa wpływ suszy i wzrost temperatur, a zmiany klimatyczne jedynie pogarszają tę sytuację. Ma to szczególne znaczenie na glebach lekkich, charakteryzujących się niską retencją wody. Aby jak najlepiej wykorzystać zasoby w obliczu zmian klimatycznych, Krzysztof testuje nowe odmiany kukurydzy odporne na suszę, a także odmiany buraka cukrowego odporne na choroby i szkodniki.

 

Kontakt z nami

Z radością skontaktujemy się z Państwem! Pytania prosimy przesyłać do Michała Krysiaka, michal.krysiak@bayer.com