Crop Science Polska

Powiedz nie odporności chwastów

RESI - Kalkulator do obliczania ryzyka odporności dla chwastów

Z odpornością spotykamy się wówczas, gdy wybrany gatunek chwastu, w ubiegłych latach dobrze zwalczany przez wybrany preparat, teraz przeżywa aplikację preparatu ​​​​​​​i wydaje żywotne nasiona. Z nasion rozwija się kolejna generacja chwastu, również odporna na wybrany preparat. W kilku krokach ustal ryzyko powstania odporności dla chwastów, takich jak wyczyniec polny i miotła zbożowa. Podaj poniższe czynniki i sprawdź skale ryzyka.

x
prawidłowo wymaga poprawy
Wybierz wszystkie 6 kroków, aby kontynuować

Wyniki

Poniżej skala ryzyka odporności chwastów obliczona na podstawie Twoich odpowiedzi.
Zastosuj nasze zalecenia, aby zmniejszyć ryzyko odporności dla chwastów.

${counter}
Niskie Wysokie

Zalecenia

Sprawdź, jak możesz obniżyć ryzyko odporności chwastów. Zapoznaj się z naszymi zaleceniami i zastosuj podczas uprawy.

Dowiedz się więcej