Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

mszyce, żer na pędach, kolonie, woskowy nalot, uszkadza korę

Bawełnica korówka

Nazwa łacińska: Eriosoma lanigerum

Gatunek mszycy występujący w formie bezskrzydłej i uskrzydlonej. Osobniki bezskrzydłe mają ciało barwy granatowo brunatnej lub ciemnobrunatnej i są pokryte białym, delikatnym nalotem woskowym. Mszyce uskrzydlona są brunatno czarne. Rozwój jednego pokolenia trwa ok. 3 tygodni. W sezonie, w zależności od przebiegu pogody może rozwinąć się 9-10 pokoleń. W lipcu podczas wysokich temperatur liczebność kolonii mszycy zmniejsza się. Szkodnik żerujący na pędach, pniach, konarach oraz korzeniach. Uszkadza korę, gdzie z czasem pojawiają się zmiany chorobowe w postaci zgrubień i guzów. Na zaatakowanych młodych pędach często występują zrakowacenia uniemożliwiające rozwój pąków. Rośliny, na których wystąpił ten szkodnik są osłabione i narażone na przemarzanie w okresie zimowym. Mszyce są ograniczane przez faunę pożyteczną, np. ośca korówkowego.

Produkty zwalczające