Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

bawełnica topolowo-marchwiowa, bawełnicowate, pluskwiaki równoskrzydłe

Bawełnica topolowo-marchwiowa

Nazwa łacińska: Pemphigus phenax

Rozwój tej mszycy związany jest z dwiema roślinami. Osobniki występujące na topoli są szarozielone, natomiast bezskrzydłe mszyce tworzące kolonie na korzeniach marchwi mają barwę białóżółte. Zimuje i początkowo rozwija się na topoli. W lipcu i sierpniu przelatują na pola z marchwią, gdzie na korzeniach rozwijają swoje kolonie pokryte białą, watowatą woskowiną. Bawełnice wysysają soki z bocznych korzeni wyrastających z korzenia palowego. Następuje zamieranie bocznych korzeni, które odpowiedzialne są za przyrost masy korzenia palowego. Efektem żerowania jest znaczne zahamowanie rozrostu korzeni. Są one mniejsze i krótsze, a ich masa może zmniejszyć się nawet o 50%. Zasiedlone przez bawełnice korzenie nie wykazują zewnętrznych objawów uszkodzeń, poza tym że są one pokryte białym woskowym nalotem.

Produkty zwalczające