Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

chrząszcze, zatęchlakowate, drobnica burakowa

Drobnica burakowa

Nazwa łacińska: Atomaria linearis

Dorosły chrząszcz jest owalny, błyszczący, barwy brązowej, z czerwonawymi nogami. Larwa jest biaława, krótko owłosiona, z trzema parami krótkich nóg. Występuje jedno pokolenie w roku. Zimują dorosłe postacie na polach. Samica składa jaja do ziemi. Larwy żerują tuż pod powierzchnią gleby. Owad żeruje na części podliścieniowej i korzeniach siewek buraka. Ślady żerowania to małe wgłębienia i czarne plamki. Uszkodzone siewki przez drobnicę są podatne na infekcję zgorzeli siewek, ponieważ owad uszkadzając siewkę stwarza warunki wniknięcia grzyba do rośliny. Występuje w większych ilościach na glebach zwięzłych gliniastych i próchniczych. Szkodnik jest najgroźniejszy na plantacjach mało zagęszczonych. Sprzyja mu sucha i chłodna wiosna.

Produkty zwalczające