Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

chrząszcze, sprężykowate, drutowce

Drutowce

Nazwa łacińska: Agriotes spp.

Drutowce, to larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych. Ich ciało jest silnie wydłużone o wielkości 7-15 mm i pokryte żółto-pomarańczowym mocnym pancerzykiem chitynowym, z trzema parami krótkich nóg. Drutowce należą do szkodników wielożernych, które występują na wielu uprawach. Występują na większości upraw warzywnych, od ich wschodów do zbioru. Najbardziej aktywne są na wiosnę i jesienią. Drutowce żerują na częściach podziemnych, uszkadzając korzenie, szyjkę korzeniową, a na częściach nadziemnych – podstawę łodyg. Wgryzają się głęboko do tkanek, m.in. bulw ziemniaka, do korzeni marchwi, pietruszki, chrzanu, buraka ćwikłowego, uszkadzając także korzenie warzyw kapustowatych. Żerują u nasady kukurydzy, pora, pomidora, sałaty. Uszkodzone rośliny więdną i zamierają. Niszczą także siewki.

Produkty zwalczające