Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

chrząszcze, szkodniki magazynowe, magazynowanie zbóż, magazyny zbożowe, szkodniki nasion, szkodniki nasion pszenicy, szkodniki ziarna

Kapturnik zbożowiec

Nazwa łacińska: Rhyzopertha dominica

Chrząszcze to owady o skrzydłach przednich twardych i skórzastych, stykających się wzdłuż środkowej linii grzbietu; tylne skrzydła są błoniaste, czasem nieobecne; aparat gębowy gryzący; dobrze rozwinięty tułów; przeobrażenie zupełne ze stadiami jaja, larwy, poczwarki i osobnika dorosłego.

 

Dorosły osobnik osiąga 2,3–3,0 mm długości; ubarwienie ciemne czerwonobrązowe/czarne; cylindryczne ciało z przedtułowiem pokrytym wzgórkami, szczególnie w przedniej części; pokrywy z wyraźnymi rzędami drobnych wgłębień; 5-członowe stopy.

 

Kapturnik zbożowiec jest pierwotnym szkodnikiem ziarna, co oznacza, że atakuje nieuszkodzone ziarno, czyniąc je podatnym na ataki wtórnych szkodników. Zarówno dorosłe osobniki, jak i larwy żywią się ziarnem, pozostawiając po sobie mączny pył i czasem niewiele więcej niż puste łupiny. Dorosłe osobniki są ruchliwe i mogą atakować wiele nasion, larwy zaś wgryzają się do ziaren i rozwijają się w ich wnętrzu.

Infestacje pszenicy mogą prowadzić do zmniejszenia wydajności mąki z ziarna oraz obniżać jakość ciasta. Ucierpieć może również objętość i jakość wypieków. Produkty mogą ulec zanieczyszczeniu odchodami i wydzielinami owadów. Uważa się, że mocno zaatakowana pszenica ma zapach podobny do miodu.

 

 

Produkty zwalczające