Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tagi

mszyce, rosa miodowa, wektor wirusów, pofalowane liście, odbarwione liście, zahamowany wzrost, brak pąków

Mszyca ziemniaczana

Nazwa łacińska: Aulacorthum solani

Osobniki bezskrzydłe długości 1,8-3 mm, kształtu gruszkowatego, barwy żółtawej, jasnozielonej lub zielonej z ciemnozieloną plamą u nasady każdego z syfonów. Formy uskrzydlone długości 1,8-3 mm, odwłok zielony z wzorem złożonym z ciemnobrązowych plam i pasów. Larwy są mniejsze od samic. Wszystkie stadia rozwojowe żerują w dużych skupiskach tzw. koloniach na dolnej stronie liści i na pędach. W wyniku żerowania liście fałdują się i odbarwiają, a wzrost roślin jest silnie zahamowany i często rośliny nie wytwarzają pąków kwiatowych i nie kwitną. Podczas żerowania wydalana jest rosa miodowa, na której rozwijają się grzyby sadzakowe. Są wektorami wielu chorób wirusowych, między innymi powodowanych na wielu gatunkach roślin przez: wirusa liściozwoju ziemniaka (PLRV) i wirusa mozaiki ogórka (CMV).

Produkty zwalczające