Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

nasionnica trześniówka, nasionnicowate, muchówki

Nasionnica trześniówka

Nazwa łacińska: Rhagoletis cerasi

Owad dorosły to czarna, błyszcząca muchówka długości 4-5 mm z żółtopomarańczową tarczką między nasadami skrzydeł. Jej skrzydła są przeźroczyste z cienkimi poprzecznymi czarnymi pasami. Larwa jest beznoga biała, pod koniec rozwoju osiąga długość około 4 mm. Samice składają jaja w miękisz owocu, najczęściej blisko szypułki. W miejscu złożenia jaja widoczny jest nacięcie w kształcie przecinka. Larwy żerują w owocach gdzie przechodzą cały rozwój larwalny. Nasionnica trześniówka powoduje tzw. "robaczywienie" owoców. Owoce „robaczywe” w miejscu złożenia jaja i rozwijania się larwy są na ogół lekko wklęśnięte i miękkie . Często jednak obecność larw można stwierdzić dopiero po przekrojeniu owocu lub w trakcie przygotowywania przetworów.

Produkty zwalczające