Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

motyle, gąsienica, pąki kwiatowe, żer w kwiatostanach, oprzędzone kwiaty, spadek plonu, uszkodzone kwiaty

Omacnica jarzębianka

Nazwa łacińska: Trachycera advenella

Jest to niewielki motyl o rozpiętości skrzydeł 17-24 mm. Gąsienice są barwy jasnozielonej z charakterystycznymi dwoma pasami na grzbiecie. Zimują gąsienice w spękaniach kory, zazwyczaj w dolnej częściach pędów aronii. Na początku wegetacji, kiedy pąki zaczynają się rozwijać, gąsienice stopniowo opuszczają miejsca zimowania i zasiedlają rozwijające się pąki kwiatowe, w których rozpoczynają żerowanie. W tym okresie są one bardzo trudne do zauważenia ze względu na niewielkie rozmiary ciała (ok. 2 mm). Żerują zazwyczaj pojedynczo w kwiatostanach, pomiędzy pąkami kwiatowymi lub w ich wnętrzu, stopniowo oprzędzając je co może wpływać na znaczny spadek plonu. W sezonie rozwija się jedno pokolenie szkodnika.

Produkty zwalczające