Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

omacnica prosowianka, wachlarzykowate, owady, motyle

Omacnica prosowianka

Nazwa łacińska: Ostrinia nubilalis

Jest motyl nocny o brązowo-beżowym zabarwieniu z charakterystycznymi zygzakowatymi poprzecznymi liniami na skrzydłach. Długość ciała samic dochodzi do 15 mm. Samce są nieco mniejsze od samic i ciemniej ubarwione. Motyle są aktywne nocą i nie są szkodliwe dla roślin uprawnych. Szkody wyrządzają gąsienice, które mogą żerować na różnych gatunkach roślin, ale najchętniej zasiedlają uprawy kukurydzy. Gąsienice mają długość około 2,5 cm, Zabarwienie ciała beżowe lub beżowo-brązowe z charakterystycznymi, brązowo obwiedzionymi plamkami na każdym segmencie oraz ciemniejszą pręgą na grzbiecie. Gąsienice żerują wewnątrz pędów. Żerują one wewnątrz pędów hamując przepływ wody i substancji odżywczych w roślinie. Zaatakowane rośliny słabiej rosną, liście drobnieją, żółkną i opadają. W konsekwencji prowadzi to do obniżenia zarówno wielkości jak i jakości plonu. Najbardziej charakterystycznym objawem żerowania omacnicy prosowianki są otwory w łodydze, przez które wysypują się trociny zmieszane z odchodami gąsienic.

Produkty zwalczające