Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tagi

piętnówka, motyle, sówkowate

Piętnówka kapustnica

Nazwa łacińska: Mamestra brassicae

Motyl jest szarobrunatny, na przednich skrzydłach posiada rysunek w kształcie litery „W”. Jajo jest szaro-fioletowe, półkoliste żeberkowane. Gąsienica po wylęgnięciu jest jasnożółta, później jej kolor się zmienia na zielony, brunatny do prawie czarnego. Na stronie grzbietowej ma trzy jasnożółte pręgi i wzdłuż boków dwa żółtawe pasy. Osiąga długość do 50 mm. Występują dwa pokolenia, oprócz rejonów północnych kraju, gdzie występuje tylko jedno pokolenie. Samice składają jaja w złożach po 10-50 sztuk na dolnej stronie liści roślin uprawnych i dziko rosnących z rodziny kapustowatych. Pierwsze pokolenie wyrządza szkody w czerwcu i lipcu, a gąsienice drugiego pokolenia w sierpniu i we wrześniu. Młode gąsienice żerują na spodniej stronie zewnętrznych liści kapusty wygryzając miękisz podobnie jak tantniś krzyżowiaczek. Starsze gąsienice rozchodzą się na sąsiednie rośliny i wygryzają okrągłe otwory, pozostawiając nienaruszone brzegi i nerwy liści. Następnie wgryzają się do główek kapusty żerując w ich wnętrzu i zanieczyszczając je odchodami. Odchody są źródłem rozwoju wielu mikroorganizmów chorobotwórczych powodujących gnicie roślin. Gąsienice piętnówki mogą uszkadzać kapustę we wszystkich fazach rozwojowych.

Produkty zwalczające