Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

połyśnica, połyśnicowate, muchówki

Połyśnica marchwianka

Nazwa łacińska: Psila rosae

 

Owadem dorosłym jest muchówka długości 4-5 mm. Tułów i odwłok jest koloru czarnego z metalicznym połyskiem, a część głowy, czułki i odnóża są koloru rdzawo żółtego. Jajo jest mlecznobiałe, matowe i owalne. Larwa osiąga długość 6-8 mm, jest koloru biało żółtego. Samice składają jaja w sąsiedztwie szyjki korzeniowej roślin żywicielskich. Poza marchwią, larwy mogą żerować także na korzeniach pietruszki, pasternaku i selera. Szkodliwe są oba pokolenia połyśnicy. Larwy pierwszego pokolenia uszkadzają wchody roślin. Żerowanie jednej larwy może wówczas całkowicie zniszczyć do 10 roślin. Żerowanie larw drugiego pokolenia przypada na okres rozrastania się korzeni, aż do zbioru. W jednym korzeniu może żerować kilkanaście larw. Drążą one długie, płytkie korytarze pod skórką korzenia. Są one wypełnione półpłynną brunatną masą pochodzącą z przetrawionej tkanki. Uszkodzone korzenie łatwo gniją i źle się przechowują, przez co tracą wartość handlową.

Produkty zwalczające