Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tagi

muchówki, pryszczarek, pryszczarkowate

Pryszczarek pszeniczny

Nazwa łacińska: Sitodiplosis mosellana

Dorosłe muchówki długości 2,5 mm, mają barwę pomarańczową. Pokładełko samic jest krótkie workowatego kształtu. Larwy długości około 2,5 mm, pomarańczowożółte. Jaja mają wielkość 0,35 x 0,09 mm.

 

Objawy

Żer larw powoduje deformację ziarniaków, które w efekcie nie kiełkują, a chleb wypieczony z takiej mąki jest gliniasty.

Warunki rozwoju

Larwy zimują w kokonach w glebie. Na wiosnę większość larw opuszcza kokony i wędruje ku powierzchni ziemi. Larwa ponownie buduje kokon, w którym następuje przepoczwarczenie. Wylot muchówek następuje około połowy czerwca. Jaja składane są między rozchylone plewki i plewy.

Próg zagrożenia

10 owadów na 20 kłosów w okresie kłoszenia

Ochrona, zwalczanie

Prawidłowa agrotechnika, płodozmian

Produkty zwalczające