Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

roztocze, szkodniki ferm, fermy drobiu, salmonella, insekty drobiu, pomór drobiu, wyskubywanie piór, zwalczanie ptaszyńca kurzego, środki na ptaszyńca kurzego, preparaty na ptaszyńca

Ptaszyniec kurzy

Nazwa łacińska: Dermanyssus gallinae

Dorosłe mają 0,7–1,0 mm długości; idiosoma owalna, ubarwienie ciała od bezbarwnego po jasnoczerwone lub szaroczarne (jeśli zawiera częściowo przetrawioną krew); chelicery samic dobrze rozwinięte, wąskie na końcu i osiągające długość około połowy długości idiosomy; powierzchnia grzbietowa wyposażona w parę szczecin (setae).

W opanowanych budynkach atakują ludzi, powodując bolesne i swędzące ukąszenia. Rozległe infestacje na fermach drobiu prowadzą do szeregu problemów, w tym:

  • Niepokoju i stresu u ptaków, które mogą nie chcieć korzystać z opanowanych gniazd.
  • Zwiększonego wyskubywania piór.
  • Anemii, prowadzącej w ostrych przypadkach do śmierci.

Ptaszyniec kurzy jest podejrzewany o przenoszenie takich bakterii jak Salmonella spp., Erysipelothrix rhusiopathiae 
(czynnik chorobotwórczy róży), wirus rzekomego pomoru drobiu itp.

Roztocze powoduje zmniejszenie produkcji poprzez:

  • słabszy przybór wagi
  • mniejszą nośność
  • pogorszenie jakości jaj
  • mniejszy rozmiar jaj
  • pogorszenie jakości skorupek
  • pogorszenie koloru żółtka
  • zanieczyszczenie roztoczami i ich odchodami.;

Produkty zwalczające