Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

śmietka, śmietkowate, muchówki

Śmietka kapuściana

Nazwa łacińska: Delia radicum

Muchówka jest koloru szarego, pokryta czarnymi szczecinami. Długość ciała owada dorosłego (muchy) dochodzi do 6 mm. Larwa jest biała, beznoga, długości do 7 mm, z wyrostkami na końcu ciała. Jajo białe. W Polsce gatunek ten występuje w trzech pokoleniach w ciągu roku. uszkodzone rośliny są pozbawione bocznych korzeni, a na korzeniu palowym widoczne są wżery w postaci korytarzy, które w okresie formowania główek sięgają w głąb szyjki korzeniowej i nasady dolnych liści. Silnie uszkodzone rośliny więdną, a następnie zamierają nie formując główek lub róż. Dają się one łatwo wyciągnąć z ziemi, ponieważ są całkowicie pozbawione korzeni. Rośliny słabiej uszkodzone (do 5 larw żerujących w tym samym czasie) mogą regenerować korzenie, formując główkę o wartości handlowej. Możliwość regeneracji korzeni dotyczy wyłącznie średnich i późnych odmian kapusty. Uszkodzone rośliny często gniją, z uwagi na infekcję powodowaną przez patogeny pochodzenia bakteryjnego bądź grzybowego, przenoszone także przez szkodniki.

Produkty zwalczające