Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

chrząszcze, strąkowcowate, strąkowiec

Strąkowiec grochowy

Nazwa łacińska: Bruchus pisorum

Chrząszcz jest koloru czarnego, pokryty szarobrązowymi włoskami. Osiąga długość 4-5 mm. Jajo, koloru żółtego. Larwa jest beznożna, biaława, łukowato zgięta, z brązową głową. Osiąga długość 5-6 mm. Szkodnik ten występuje w jednym pokoleniu w ciągu roku. Samice rozpoczynają składanie pojedynczych jaj na formujących się strąkach bezpośrednio po zakończeniu kwitnienia. Szkodnikami są larwy, które uszkadzają tylko nasiona. Na powierzchni uszkodzonego nasienia jest widoczny niewielki, ciemniejszy otwór wejściowy. Pozostaje on widoczny także w okresie, kiedy nasienie jest całkowicie dojrzałe. W okresie swego rozwoju, larwa wygryza krótki korytarz wewnątrz nasienia pozostając tam, aż do przepoczwarczenia się.

Produkty zwalczające