Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

brunatne plamy, szare plamy, nekrotyczne plamy, beżowy nalot, puszysty nalot

Szara pleśń

Nazwa łacińska: Botrytis cinerea

Grzyb jest polifagiem, porażającym wiele gatunków roślin uprawnych. W formie grzybni, sklerocjów i konidiów może przetrwać zimę w glebie na resztkach zamierających części roślin. Zimować może także na narzędziach uprawowych, opakowaniach, konstrukcjach przechowalni i na nasionach. Patogen rozwija się najszybciej w warunkach wysokiej wilgotności powietrza (95-100%) i przy temperaturze 15-20 st. C. Sprzyja mu także mała ilość światła, osłabienie roślin innymi chorobami, niedobór wapnia i potasu w glebie. W trakcie uprawy grzyb atakuje obumarłe lub mechanicznie uszkodzone części roślinne np. resztki okwiatu, szypułki kwiatowe, zamierające owoce i miejsca po oberwanych liściach pędach i owocach. W wyniku choroby na organach rośliny powstają brunatne lub szare nekrotyczne plamy. Patogen wywołuje również mokrą zgniliznę tkanek. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza zmienione chorobowo miejsca pokrywają się beżowym, puszystym, pylącym nalotem zarodników konidialnych grzyba. Grzyb jest jednym ze sprawców zgorzeli siewek i zamierania pędów u podstawy łodyg. Grzyb często poraża nasiona. W okresie chłodnej i wilgotnej pogody owoce zainfekowanych pomidorów i papryk masowo gniją i opadają. Ponadto na owocach pomidorów powstaje tzw. plamistość widmowa - regularne, okrągłe, powierzchniowe plamy średnicy około 0,5 cm.

Produkty zwalczające