Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

szary nalot, gnicie korzeni, brak wschodów, ciemne przewężenia, przewracanie siewki, zamieranie siewki

Zgorzel siewek

Nazwa łacińska: Globisporangium spp., Pythium spp., Aphanomyces spp., Fusarium spp., Alternaria spp.

Sprawcami zgorzeli siewek są różne gatunki grzybów. Zgorzel dzielimy na: zgorzel przedwschodową – atakuje przed ukazaniem się nadziemnych części rośliny, prowadzi do obumarcia kiełków przed wydostaniem się ich na powierzchnię oraz zgorzel powschodową – atakuje na formujących się łodyżkach oraz liściach właściwych, które obejmują swym porażeniem szyję korzeniową. W miejscu infekcji następuje najczęściej silne przewężenie prowadzące do obumarcia siewki. Zgorzel najczęściej występuje bardzo wcześnie po skiełkowaniu roślin, która obumiera pokrywa się szarym nalotem a system korzeniowy ulega gniciu. Zgorzeli siewek sprzyja niedostatek światła, nadmierna wilgotność podłoża, zbyt duże zagęszczenie roślin, słaba przepuszczalność podłoża, wysiew zakażonych nasion oraz wysiew do zakażonego podłoża. Brak wschodów lub pojawienie się na młodych siewkach, na łodyżkach w okolicy ziemi brunatnego koloru, z czasem ciemniejącego a na łodyżce pojawia się przewężenie, co prowadzi do przewracania się siewki i jej zamierania.

Produkty zwalczające