Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Chwast

Tag

jednoliścienne, wiechlinowate

Życica trwała

Nazwa łacińska: Lolium perenne

Liście długie, żywo zielone, płaskie, w młodości złożone na pół. Na stronie górnej są bruzdkowane, na spodniej połyskujące. Języczek liściowy krótki, o krótkich uszkach, pochwy gładkie, dołem czerwone. Kwiaty zebrane w kłos, który jest złożony z 10-20 kłosków zwróconymi węższą stroną do osadki. Kłoski są spłaszczone i ułożone po dwu stronach osi kłosa i zwrócone do niej ostrym końcem. Kwitnie od maja do września. Jest trawą luźno kępową, tworzącą liczne pędy płonne. Ma bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, o płytkim zasięgu, tworzący zbitą darń. Łodyga gładka a źdźbło o wysokości do 60 cm. Dojrzały ziarniak ma długość 3 razy większą od szerokości.

Produkty zwalczające