Crop Science Polska

Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle

Struktura zasiewów gospodarstwa (222 ha, w uprawie płużnej): rzepak ozimy: 35 ha, pszenica ozima: 130 ha, jęczmień ozimy: 9 ha; burak cukrowy: 35 ha; groch: 6 ha; miesz. zb. strącz.: 6 ha; gorczyca: 1 ha. Dodatkowo gospodarstwo prowadzi produkcję zwierzęcą i posiada 20 macior w cyklu zamkniętym.

Komunikaty

Stan plantacji rzepaku ozimego w Centrum Doradztwa Technicznego CHECHŁO

 Pomino trudnych warunków atmosferycznych (częste opady deszczu powodujące lokalnie zamulenia oraz utrudnione wschody)  i dalszy wzrost jesienią zeszłego roku, stan plantacji rzepaku ozimego w regionie Polski południowo – zachodniej jest oceniany na dobry do bardzo dobrego. Rośliny nie są nadmiernie uszkodzone, a jedynymi częściami roślin, które przemarzły są najstarsze liście.

Stan plantacji rzepaku po zimie

Stan plantacji rzepaku ozimego na poletkach dośw. Bayer lok. Proboszczowice

Jesienne porażenie przez suchą zgniliznę kapustnych wystąpiło w małym nasileniu, dlatego nie przewiduje się w regionie  tzw. zabiegów czyszczących w najbliższych dniach. Wyniesienie stożka wzrostu, w związku z zastosowaniem jesiennej ochrony oraz regulacji pokroju preparatem TILMOR 240 EC wskazuje, że zabieg spełnił swoje zadanie.

Wyniesienie stożka wzrostu rzepaku

Wyniesienie stożka wzrostu i pokrój  rzepaku ozimego odmiany DK Exima  

Na chwilę obecną, rośliny rozpoczęły już wiosenną wegetację. Zauważalne są również- pierwsze w tym roku- pojedyncze białe korzonki. Lokalnie wykonano pierwszy zabieg zwalczający chowacza brukwiaczka, gdyż zanotowano bardzo duże naloty, szczególnie w pasie południowym województwa opolskiego.

Żółte naczynie w rzepaku

Żółte naczynie wystawione w Centrum Doradztwa Technicznego Chechło

Ekspert radzi
Tempo  wiosennej wegetacji rzepaku zależy od przebiegu pogody oraz dostępności składników pokarmowych  makro i mikroelementów. Kluczową czynnością w tym przypadku będzie (zależnie od prowadzonej technologii nawożenia - głównie azotowego) wysiew drugiej dawki azotu - uwzgledniający wybór terminu i formy aplikowanego azotu oraz jej wielkość.  
Kontrola infekcji grzybowych jest kolejnym bardzo istotnym warunkiem przebiegu szybkiej i zdrowej wegetacji rzepaku. Oprysk profilaktyczny lub interwencyjny fungicydem  Tilmor 240EC w dawce 1L/ha, pozwoli na wiosenne zwalczanie najgroźniejszych chorób rzepaku: suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych i mączniaka rzekomego.
Należy pamiętać także o kontynuacji monitoringu nalotów szkodników łodygowych poprzez wykorzystanie  praktycznych i pomocnych żółtych naczyń. Progi szkodliwości dla chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego wynoszą odpowiednio 10  i 20 chrząszczy, odłowionych w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni.

Chechło – Polska południowo-zachodnia   

Rejon zmaga się z dużymi niedoborami wody, susza dotyka coraz bardziej poszczególne uprawy – najbliższe prognozy dot. opadów deszczu są mało optymistyczne - ponadto wierzchnia warstwa gleby jest dodatkowo przesuszana przez silne wiatry. Zbyt późno zastosowane nawozy azotowe zalegają w górnej warstwie gleby, a nawet widoczne są na jej powierzchni. Kondycja roślin pogarsza się z każdym dniem, czego pierwszymi symptomami są przyżółknięcia najstarszych liści oraz powolna redukcja rozkrzewień. (Fot.1)
Pomimo skrajnie niesprzyjających warunków rozwój chorób postępuje. Mączniak prawdziwy wystąpił na większości wrażliwych gatunków zbóż ozimych - jęczmion i pszenżyta, a pszenice obok mączniaka - dodatkowo zostały porażone przez septoriozę paskowaną.

Nawozy azotowe
Fot.1 Nawóz azotowy  na powierzchni gleby oraz przyżółknięte  liście  w pszenicy ozimej

jęczmień ozimy
Fot.2 Górny liść jęczmienia ozimego silnie porażony przez plamistość siatkową

Ekspert radzi


Plantacje żyta ozimego należy lustrować pod kątem pojawienia się rdzy i w zależności od jej nasilenia podjąć decyzje o wykonaniu zabiegu fungicydowego.  
To już ostateczny termin do wykonania pierwszego zabiegu T1 (oczywiście jeżeli dotychczas nie został wykonany!), nocne temperatury nie powinny już spadać poniżej zera co przełoży się na dobrą skuteczność takiego oprysku. Rekomendowanym produktem jest Delaro 325 SC w dawce 1l/ha. Warto także  zasilić zboża ozime w sposób dolistny makro i mikro - elementami ze względu na ograniczone pobieranie składników mineralnych z gleby - powodowane obecną suszą.

Chechło – rejon Polska południowo-zachodnia   

Fazy rozwojowe rzepaku ozimego są mocno zróżnicowane (BBCH 35 do 55) i zależą od:

  • rejonu kraju,
  • typu odmianowego rzepaku (liniowe lub mieszańce),
  • wczesności odmiany (wczesne lub  późne w kwitnieniu),
  • rodzaju gleby (wolno lub szybko nagrzewające się),
  • obsady roślin na m2 (mniejsza obsada - gleba szybciej się nagrzewa i następuje szybszy rozwój roślin),
  • sposobu uprawy (klasyczna z orką, bezpłużna lub pasowa np. strip till).

Najbardziej zawansowane rzepaki rosną na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Obserwuje się niskie do średniego nasilenie chorób, szczególnie widoczne są objawy szarej pleśni w miejscach uszkodzeń roślin (łodygi i liście) po przymrozkach. Wraz ze wzrostem temperatur nasilają się znacząco naloty i presja słodyszka rzepakowego. Zaobserwowano przekroczenie progu szkodliwości, który w tej fazie rozwojowej rzepaku wynosi 1-2 chrząszcze na jednej roślinie.

Żółte naczynie z odłowionym słodyszkiem rzepakowym
Żółte naczynie z odłowionym słodyszkiem rzepakowym

Ekspert radzi

1. Obecnie rośliny rzepaku regenerują się po fali ostrych przymrozków. Jeśli dotychczas nie został wykonany żaden wiosenny zabieg fungicydowy – to konieczna jest jego jak najszybsza aplikacja - uszkodzone tkanki stanowią bowiem otwarte wrota dla infekcji grzybowych.
Zastosowanie  fungicydu Tilmor 240EC w dawce 1L/ha,  do fazy pąkowania rzepaku (BBCH 57)  zabezpieczy uszkodzone  rośliny przed: szarą pleśnią, suchą zgnilizną kapustnych i czernią  krzyżowych.

2. Rzepaki  w których wykonano wczesno- wiosenne zabiegi fungicydowe T1, gdy tylko wkroczą w fazę kwitnienia powinny zostać ochronione przed najgroźniejszą chorobą w kwitnieniu tj. zgnilizną twardzikową – rekomendowanym fungicydem jest Propulse 250 SE.

3. Obecnie, aż do fazy żółtego pąka (BBCH 59) koniecznie zwalczamy słodyszka rzepakowego, który w tym okresie wyrządza największe szkody, intensywnie nalatując na plantacje i podgryzając kwiatostany. Dla bezpieczeństwa zabiegi insektycydowe w rzepaku wykonujemy po wieczornym oblocie pszczół. Zalecanym insektycydem jest Proteus 110 OD.

Rejon południowo-zachodni Polski

Obecnie rzepak ozimy w rejonie południowo-zachodnim wszedł w fazę wydłużania pędu - bardzo silny rozwój pędu głównego z widocznymi pąkami kwiatowymi.

Rzepak

Rzepak z widocznym pąkiem kwiatowym  

Kondycja roślin po zimie i tempo rozpoczęcia wegetacji były bardzo obiecujące, jednak po fali bardzo silnych przymrozków, które rozpoczęły się 25 marca i trwają z przerwami do dzisiaj, obserwujemy zmiany w pokroju roślin (liście z obniżonym turgorem i spękania łodyg oraz przebarwienia). Na obecną chwile nie spotyka się praktycznie uszkodzeń kwiatostanów – co dobrze rokuje na przyszłe plony.

Ekspert radzi:

1. Warunkiem powrotu rzepaku do szybkiej i zdrowej wegetacji będzie profilaktyka przed infekcjami grzybowymi w postaci zabiegów fungicydowych – uszkodzone tkanki są bowiem otwartym oknem dla chorób grzybowych.
2. W obecnej sytuacji - kiedy rzepak sam spowolnił swój wzrost - nie należy nadmiernie go „skracać„. Warto zatem, skupić się na walce z chorobami. Rzepak w takich warunkach ulega osłabieniu a to powoduje, że jest bardziej narażony na infekcję chorób.
3. Po ustabilizowaniu się temperatur, rekomendujemy zastosowanie fungicydu Tilmor 240EC w dawce 1L/ha. Produkt zwalcza  najważniejsze choroby: suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i mączniaka rzekomego.
4. Przypominamy również o wystawieniu żółtych naczyń w celu kontroli nalotów szkodników łodygowych rzepaku.

Komunikat rolniczy w rejonie Polski południowo- zachodniej

Ostatnie dni przyniosły opady deszczu. W rejonie Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle w ostatnim czasie odnotowano 30,2 mm. Na jakiś czas zostało zażegnane niebezpieczeństwo utraty znacznej ilości plonu. Na stanowiskach słabszych odnotowano dużą redukcję masy zielonej roślin ozimych, połączoną z zasychaniem.

Plantacja rzepaku ozimego cierpiąca z powodu suszy

Plantacja rzepaku ozimego cierpiąca z powodu suszy. Kopienica 27.04.2019


Rzepaki w pełni kwitnienia. Już niebawem rozpocznie się faza opadania pierwszych płatków kwiatowych. Jest to najlepszy moment na zastosowanie ochrony fungicydowej. Najlepszym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jest PROPULSE 250 SE (dawka 1,0 l/ha), który zabezpieczy kompleksowo rzepaki ozime przed chorobami. Dobrym pomysłem będzie na pewno dodanie do zabiegu insektycydu BISCAYA 240 OD (dawka 0,3 l/ha), który poradzi sobie z występującymi o tym czasie chowaczem podobnikiem

Chowacze podobniki oraz słodyszki

Chowacze podobniki oraz słodyszki. Kopienica 27.04.2019

oraz pryszczarkiem kapustnikiem. Plantacje, które słabo ochroniono przed chowaczem brukwiaczkiem są na dzień dzisiejszy mocno porażone. Charakterystyczną cechą dla tego szkodnika są rośliny z wykrzywionymi łodygami w kształcie litery S.

Uszkodzenie łodygi rzepaku ozimego przez chowacza brukwiaczka

Uszkodzenie łodygi rzepaku ozimego przez chowacza brukwiaczka. Kopienica 25.04.2019.

Pszenice ozime siane o czasie, są już w fazie 2 kolanka a jęczmiona ozime w najbliższym czasie szykują się do kłoszenia. W przypadku jęczmion, jest to ostatni dopuszczalny termin zastosowania regulatora wzrostu w postaci CERONE 480 SL (dawka do 1,5 l/ha). Choroby w zbożach ozimych, są coraz bardziej widoczne. Aby nie piętrzyć sobie problemów, proponujemy DELARO 325 SC (dawka od 1,0 l/ha), który ma najszersze spektrum działania.

Jęczmień jary jest już w fazie pełni krzewienia i nadaje się do wykonania oprysku zwalczającego chwasty – zarówno jedno- jak i dwuliścienne. Idealnym rozwiązaniem jest połączenie SEKATORA OD (dawka 0,10 do 0,15 l/ha) + PUMA UNIWERSAL (dawka 1,0 l/ha)

Siewy kukurydzy są na ukończeniu. Dobre uwilgotnienie gleby stwarza luksusowe warunki do zastosowanie ADENGO 315 SC (dawka 0,33 do 0,44 l/ha).

Plantacje buraka cukrowego lokalnie nawiedzane są przez szarka komośnika, który – jak na razie- nie jest tak dużym problemem jak w części południowo- wschodniej kraju.
Plantacje roślin jarych mogą w dużych ilościach być nawiedzane przez pchełki ziemne które mogą stanowić bardzo duże zagrożenie zwłaszcza dla plantacji wschodzących.

Uszkodzenia samosiewów rzepaku ozimego przez pchełki ziemne

Uszkodzenia samosiewów rzepaku ozimego przez pchełki ziemne. CDT Chechło 30.04.2019Obecny tydzień należy do jednych z najbardziej wietrznych. Miejscami wiatry dochodzą do 15 m/s. Powodują one bardzo mocne przesuszenie wierzchniej warstwy gleby. Zapowiadane od zeszłego tygodnia deszcze jakoś nie chcą przyjść. Lokalnie- zwłaszcza w rejonach podgórskich województwa śląskiego- spadło sporo deszczu. W Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle, opady za miesiące marzec i kwiecień, to tylko 33 mm.  

Pomimo znikomych opadów na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, mączniak prawdziwy szczególnie upodobał sobie plantacje pszenżyta ozimego. W innych gatunkach występuje w mniejszych ilościach. Powoli zbliża się termin T1 w pszenicy ozimej. Ciekawym rozwiązaniem będzie na pewno zabieg  wykonany produktem DELARO 325 SC (dawka 1,0 l/ha).  

Zboża jare wchodzą w fazę krzewienia, a już w dużych ilościach obserwowane są osobniki dorosłe skrzypionki zbożowej. Niebawem będzie trzeba wykonać zabieg zwalczający larwy tego szkodnika. Niezależnie od tego czas już na oprysk Sekatorem 125 OD (0,1 l/ha do 0,15 l/ha), który poradzi sobie ze wszystkimi chwastami dwuliściennymi.  

Ziemniaki od dłuższego czasu są już posadzone. W najbliższym czasie szykuje się obsypywanie redlin (w technologii tradycyjnej), po którym można zastosować przedwschodowo  preparat BANDUR ( dawka max 3,0 l/ha), który zabezpieczy  plantację przed wschodami chwastów aż do zbioru.

Rzepak ozimy jest nalatywany w małych ilościach przez słodyszka. Plantacje położone blisko lasów lub zadrzewień mogą być w większym stopniu nalatywane. Po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości należy wykonać zabieg zwalczający tego szkodnika.  Dobrym rozwiązaniem będzie oprysk produktem o nazwie PROTEUS 110 OD (dawka 0,6 l/ha).

Obecny tydzień stoi pod znakiem spadków temperatur oraz silnych wiatrów, które bardzo mocno wysuszą już spękaną od braku wody glebę. Opady deszczu, zapowiadane od dłuższego czasu przychodzą w znikomych ilościach. W rejonie Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle w ciągu ostatniego miesiąca spadło zaledwie 6,8 mm wody.

Na rzepaku ozimym wykonano zabiegi fungicydowe. Duże gospodarstwa, w których rzepak stanowi ponad 40 % areału uprawy wykonano już zabiegi na zielony pąk, jednak większość rolników czeka na rozpoczęcie kwitnienia oraz pierwsze spadające płatki kwiatowe, Obecnie brak jest nalotów słodyszka rzepakowego, który w tej fazie rozwojowej roślin jest najbardziej niebezpieczny, gdyż wygryza wnętrza kwiatostanów, powodując tym samym duże straty. Najlepszym rozwiązaniem zwalczającym tego szkodnika jest zastosowanie preparatu PROTEUS 110 OD (dawka 0,5 do 0,6 l/ha) jednak aby zabieg był możliwy do wykonania, należy poczekać na wzrost temperatur oraz rozpoczęcie nalotów tego szkodnika.

Rzepak ozimy

Rzepak ozimy. Kopienica 15.04.2019


Pszenice ozime weszły w fazę strzelania w źdźbło i lada dzień należy zastosować zabieg T1, który stanowi podstawowy fundament przyszłej ochrony fungicydowej. Możemy wygrać dwie technologie Fusaro Xpro  (Delaro 325 SC dawka 1,0 l/ha)  lub Univo Xpro (Boogie Xpro 400 EC 1,5 l/ha).  Zabieg ten najczęściej jest łączony z regulacją pokroju roślin, jednak w warunkach znikomych opadów, należy podejść do problemu skracania plantacji z bardzo dużą ostożnością. Na dużej części pól uwidacznia się stale rosnący deficyt wody, który objawia się przejaśnieniami najstarszych liści. Rośliny już niebawem mogą z tego powodu rozpocząć redukcję pędów kłosonośnych.

Zboża

Stan plantacji zbożowej w CDT Chechło. 15.04.2019


Zboża jare na dzień dzisiejszy rozpoczynają fazę krzewienia i należy liczyć się (jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi) z wykonaniem zabiegu herbicydowego. Poza tym bardzo dużo plantacji jęczmienia jarego (pomimo wczesnej fazy rozwojowej), cechuje się dużym porażeniem plamistością siatkową i należy rozważyć wykonanie zabiegu fungicydowego na fazę pełni krzewienia. Dobrym pomysłem będzie zastosowanie produktu SOLIGOR 425 EC (dawka 0,6 do 0,8 l/ha).   

Buraki cukrowe kończą wschody, które (z powodu chłodów i braku opadów) są bardzo niewyrównane. Chwasty w porównaniu z burakami są w późniejszych fazach rozwojowych, jednak z powodu bardzo zimnych nocy, do zwalczania chwastów trzeba podejść z dużą rozwagą. Dobrym rozwiązaniem jest podzielenie pełnych dawek na dwie i zrobienie ich w odstępie 2-3 dniowym. Rozbicie w ten sposób ochrony herbicydowej dawało zawsze bardzo dobre efekty, a jednocześnie nie powodowało jakichkolwiek uszkodzeń młodych roślin.

W rejonie część rolników rozpoczęła już siwy kukurydzy, jednak na chwilę obecną, temperatura gleby wynosi tylko około 5 °C i nie wpłynie korzystnie na wzrost i rozwój młodych roślin.

W tym tygodniu rolnicy rozpoczną zabiegi regulacyjno- fungicydowe połączone ze zwalczaniem chowacza brukwiaczka. Najlepiej do tego celu nadają się zarówno fungicyd TILMOR 240 EC (1,0 l/ha), jak również insektycyd PROTEUS 110 OD (0,6 l/ha). Należy również pamiętać o odpowiednim dokarmianiu mikroelementowym, zwłaszcza na plantacjach, na których od lat nie stosowano nawozów naturalnych.

Dla zbóż ozimych sianych we wrześniu zeszłego roku, będzie ostatnim do wykonania zabiegu zwalczającego chwasty. Niezmiennie proponujemy wykorzystanie dwóch produktów: ATLANTISU STAR + BIOPOWER) (dawka 0,2 - 0,33 kg w pszenicy ozimej) lub HUZAR ACTIV PLUS (dawka 1,0 l/ha). Żyto jak również pszenżyto ozime powoli wchodzą w fazę pierwszego kolanka. Na stanowiskach średnich i mocnych przewiduje się w tym tygodniu wykonanie zabiegu skracającego w tych gatunkach. Na glebach słabych zaleca się wykonanie tego zabiegu w terminie późniejszym i powinien być on ściśle powiązany z dostępnością wody (opadami deszczu). Pszenice ozime siane w terminie wrześniowym kończą fazę krzewienia i lada dzień rozpoczną fazę strzelania w źdźbło. W przypadku tych gatunków na dzień dzisiejszy należy plantacje zlustrować i na tych, które wykazują objawy chorób podstawy źdźbła (łamliwość, fuzariozyjna zgorzel) koniecznie trzeba wykonać oprysk zapobiegający nadmiernemu rozwojowi tych patogenów (zabieg tzw. T0).  Nie należy również zapominać o nawożeniu mikroelementowych – zwłaszcza na plantacjach wysokoprodukcyjnych.

Zboża jare rozpoczęły fazę szpilkowania i żadnych planowanych zabiegów na tym etapie nie przewiduje się. Należy pamiętać jednak o mogących nalatywać w tym terminie szkodnikach, takich jak np. niezmiarka paskowana i ploniarka zbożówka.  

Zakończono siewy buraków w rejonie.

Gleba pod plantacje ziemniaków jest przez rolników przygotowywana i w przyszłym tygodniu rozpoczną się pierwsze wysadzania bulw.

Rolnicy nieśmiało wspominają o rozpoczęciu siewów kukurydzy, jednak na chwilę obecną jest jeszcze zbyt wcześnie, zarówno z powodu temperatury ziemi jak i terminu kalendarzowego.
Właśnie zakończyła się ostatnia mroźna noc. Od tego czwartku temperatury powinny sukcesywnie wzrastać, osiągając w sobotę nawet 17o C. Wiedzą już o tym zarówno rośliny uprawne jak i szkodniki.  

RZEPAK OZIMY

W rejonie Centrum Doradztwa Technicznego Chechło zanotowano duże ilości nalatujących chowaczy, i tak: 25.03 w CDT Chechło naliczono w jednym żółtym naczyniu aż 28 sztuk, jednak w okolicach Tarnowskich Gór nie odłowiono do pułapki nawet jednego osobnika. Obserwacje te wskazują na dużą rejonizację wystąpienia chowaczy brukwiaczków i rolnicy nie powinni kierować się opinią kolegów z innych miejscowości. Po przekroczeniu progów ekonomicznej szkodliwości (10 sztuk chrząszczy chowacza w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni), należy podjąć decyzję o zwalczaniu chemicznym. Najlepiej do tego celu nadaje się PROTEUS 110 OD w dawce 0,6 l/ha.

Plantacje, które zostały nieprawidłowo ochronione wykazują duże zróżnicowanie. Najczęściej rośliny są wybujałe z wysoko osadzonym stożkiem wzrostu. Przezimowały tylko z tego powodu, że zima okazała się łagodna (Rys. 1).  

Rzepak ozimy
Rzepak ozimy nieprawidłowo chroniony. Okolice miejscowości Kopienica. 26.03.2019

W przyszłym tygodniu należy rozważyć również pierwszy zabieg o charakterze regulacyjno- fungicydowym w rzepaku ozimym, gdyż stożek wzrostu jest już na wysokości około 5 cm (Rys.2) Najlepiej sprawdzi się fungicyd TILMOR 240 EC (dawka 1,0 l/ha), który zadziała zarówno na choroby wiosennego okresu, jak również spowoduje regulację pokroju roślin.

Rzepak storzek wrostu
Stożek wzrostu rzepaku ozimego. CDT Chechło 26.03.2019r.  

ZBOŻA OZIME


Rośliny w pełni zregenerowały się po zimie (Rys.3).  Plantacje odżyły i wyglądają bardzo dobrze. W najbliższym czasie należy pomyśleć o zastosowaniu drugiej dawki nawożenia azotowego. Zboża ozime prowadzone w płodozmianach wadliwaych (np. po zbożach czy kukurydzy), powinny być zlustrowane pod kątem chorób postawy źdźbła. Jeśli są one obecne na plantacji, powinno się podjąć decyzję o przyspieszeniu zabiegi T1, lub wykonać tzw. zabieg czyszczący (T0).  

Pszenica ozima odmiany
Pszenica ozima odmiana Desamo. Kopienica 26.03. 2019 r.  

W najcieplejszych miejscach naszego regionu można już wyczuć pierwsze kolanko wędrujące ku górze (Rys. 4). Do problemu regulacji wysokości zbóż należy podejść bardzo ostrożnie, gdyż zbyt wczesne zabiegi mogą spowodować dodatkowe krzewienie roślin już mocno rozkrzewionych po długiej i ciepłej jesieni. Poza tym notowane od kilku lat susze wiosenne, nie wpływają korzystnie na rośliny, które zostały potraktowane wysokimi (nierzadko maksymalnymi) dawkami regulatorów wzrostu.

Pszenica ozima
Pszenica ozima. Okolice miejscowości Kuklice 25.03.2019

ZBOŻA JARE, BURAKI

W rejonie zakończono siewy zbóż jarych, a buraki cukrowe są w trakcie zasiewów. Na temat tych gatunków roślin więcej- w następnej przyszłotygodniowej edycji komentarzy. 

Połowa marca zapowiada się raczej zimno z możliwością przelotnych opadów deszczu. 20.03 w okolicach Gliwic temperatury na ranem oscylowały w granicach - 5 o C, co zdecydowanie spowolni wiosenną wegetację roślin ozimych. Znaczne wzrosty temperatur wrócą raczej pod koniec marca. Jak na tą porę roku jest to sytuacja jak najbardziej normalna, warunkująca prawidłowe wejście roślin (zarówno form ozimych jak i jarych) w normalny cykl rozwojowy.

W rejonie ciągle trwają siewy zbóż jarych. Gleba jest dobrze uwilgotniona i daje się bardzo łatwo  doprawić. Z powodu szybko następujących od kilku lat wiosennych suszy, rolnicy nie czekają z siewami pomimo późno występujących w tym roku Świąt Wielkanocnych (według starego schematu: późne święta, to i późna wiosna). Rośliny bobowate trafiły już do gleby w zeszłym tygodniu.

Rzepak ozimy jakby zatrzymał się na chwilę. Nie widać plantacji, które rozpoczęłyby szybki wzrost łodyg (Zdj. 1). Rolnicy są w trakcie wysiewania drugiej dawki nawozów azotowych. Tegoroczne nawożenie powinno być zastosowane w ten sposób, aby uwzględnić znikome zapasy glebowe azotu mineralnego, gdyż ubiegłoroczna długa jesień spowodowała wysokie wykorzystanie tego składnika.

Rzepak ozimy

Chowacz brukwieczek został rozpoznany (znaleziony) na polach w okolicach Gliwic (Rys.2), jednak na dzień dzisiejszy nie myśli o migracji do żółtych naczyń (Rys. 3)

Chowacz brukwiaczek

Chowacz brukwiaczek. Plantacja doświadczalna Bayer CDT Chechło. 19.03.2019

Żółte naczynie

Żółte naczynie do odłowu szkodników. Plantacja doświadczalna Bayer CDT Chechło. 19.03.2019

Zboża ozime również nie są skore do szybkiego wzrostu elongacyjnego. Jedynie żyto ozime wygląda jakby szykowało się do strzelania w źdźbło (Rys.4)

Żyto ozime

Zyto ozime odm. Dańkowskie Rubin. Plantacja doświadczalna Bayer CDT Chechło. 19.03.2019


Zboża ozime niewystarczająco zaprawione jesienią zeszłego roku wykazują mocne objawy porażenia przez choroby podstawy źdźbła (Rys. 5)

Jęczmień ozimy

Jeczmień ozimy. Lewa strona duże porażenie chorobami podstawy źdźbła. Plantacja doświadczalna Bayer CDT Chechło. 19.03.2019

W najgorszym stanie są zwłaszcza jęczmiona ozime, które w dodatku bardzo mocno zastały zasiedlone przez pałecznicę traw (Rys 6), na którą w obecnym stadium rozwoju brak jest skutecznych metod zwalczania.
W niedalekiej przyszłości należy liczyć się z rozpoczęciem fungicydowych zabiegów czyszczących na polach, gdzie zanotowano dużą ilość patogenów.

Pałecznica traw

Pałecznica traw na jęczmieniu ozimym. Okolice CDT Chechło 16.03.2019

 

 

 

Opiekun Centrum

Chcesz odwiedzić naszą plantację pokazową? Skontaktuj się z opiekunem Centrum Doradztwa Technicznego.
;