Crop Science Polska
Produkt archiwalny bayer

Pistol Flex

Pistol Flex jest herbicydem w formie dyspersyjnych granulek do rozcieńczania w wodzie, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych na terenach nieużytkowanych rolniczo i infrastrukturze kolejowej. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego) oraz na torach kolejowych przy użyciu sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych.
Typ produktu
Herbicyd
Składnik czynny
jodosulfuron metylosodowy 10 g/kg, diflufenikan 360 g/kg