Crop Science Polska
Alister

Alister Grande 190 OD

Alister Grande 190 OD jest środkiem chwastobójczym w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego, jesiennego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
OD
Składnik czynny
diflufenikan 180 g/l, mezosulfuron metylowy w postaci soli sodowej 6 g/l, jodosulfuron metylosodowy 4,5 g/l

Zobacz także inne produkty