Crop Science Polska
Atlantis OD

Atlantis 12 OD

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
OD
Składnik czynny
jodosulfuron metylosodowy 2 g/l, mezosulfuron metylowy 10 g/l

Zobacz także inne produkty