Crop Science Polska
Aviator Xpro

Aviator Xpro 225 EC

Aviator Xpro 225 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
Typ produktu
Fungicyd
Typ formulacji
EC
Składnik czynny
protiokonazol 150 g/l, biksafen 75 g

Zobacz także inne produkty