Crop Science Polska
Emesto Prime

Emesto Prime 050 FS

Emesto Prime 050 FS jest fungicydem w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym i układowym do zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka przed rizoktoniozą.
Typ produktu
Fungicyd
Typ formulacji
FS
Składnik czynny
penflufen 50 g/l

Zobacz także inne produkty