Crop Science Polska
bayer

Fantom 069 EW

Środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
EW
Składnik czynny
fenoksaprop-P-etylu 69 g/l

Zobacz także inne produkty